Všade samé problémy

“Ak všade, kam sa pohnete, natrafíte na problém, tak hádajte, kde je problém?” — Sue Fitzmaurice Všímate si prevažne to zlé alebo to dobré? Ak vo všetkom vidíte problém, máte v sebe niečo, nejaké očakávanie alebo predpoklad, ktorý nemusí byť nastavený optimálne. To, čomu venujeme pozornosť, vnímame zosilnene. V živote sú dobré i problematické veci….

Keď ti chýba potrebná schopnosť

„Keď zistíš, že potrebuješ zručnosti alebo talent, aké nemáš, jednoducho choď a pohľadaj osobu alebo tím, ktoré majú zručnosti, talent alebo tréning, ktorý potrebuješ. Zručnosti a talent, ktorý je komplementárny k tvojmu vlastnému. Títo ľudia sa stanú tvojimi kolegami, spolupracovníkmi, členmi tvojho tímu, poradcami a priateľmi. S kombináciou tvojich a ich schopností organizácie rastú, prosperujú…

Rovnováha medzi súkromím a prácou

“Názov “rovnováha medzi súkromím a prácou” (work-life balance)  je sám o sebe nezmyselný. Pokiaľ odlišujeme “prácu” a “život”, iba čo zvyšujeme napätie medzi nimi. Nepoďme vyvažovať súkromie a prácu – poďme ich miesto toho harmonicky integrovať.” — Rick Brenner 00

Presvedčenia hýbu svetom

“Pozitívne myslenie v negatívnej situácii nie je naivita… je to líderstvo.” — Zig Ziglar Len ak si zachováme pozitívne, optimistické nastavenie, neodrežeme sa od schopnosti hľadať východiská. Kto v ťažkej chvíli prepadne beznádeji, stáva sa reaktívnym a jeho realitu určujú vonkajšie okolnosti… Nezabudnime, rôzni ľudia v tej istej situácii reagujú rôzne – pretože si ju…

Stojíte “nad vecou” alebo “uprostred veci”?

“Je znakom rozhľadeného človeka držať v hlave myšlienku bez toho, aby s ňou súhlasil.” — Aristoteles K situáciám môžeme pristupovať dvomi spôsobmi: buď sa za niečo zapálime a bojujeme za to, alebo si od veci udržiavame odstup a rozhodujeme objektívne a racionálne. Pre racionálne skúmanie je príslovečné, že človek pracuje s viacerými možnosťami, neupína sa…

Robiť alebo nerobiť?

“Čokoľvek hodné toho, aby sme to robili, je hodné toho, aby sme to robili hocijako zle, než sa naučíme robiť to dobre.” — Zig Ziglar   00

Steve Jobs: “O tomto je úspech…”

“Väčšina ľudí nikdy nezdvihne slúchadlo, väčšina ľudí sa nikdy nespýta. A práve toto niekedy odlišuje ľudí, ktorí dosahujú veci, od ľudí, ktorí o dosahovaní vecí len snívajú. Musíš konať. A musíš byť ochotný riskovať neúspech… Ak sa bojíš, že neuspeješ, nedostaneš sa veľmi ďaleko.” Steve Jobs 00

Nastupujúca generácia – s čím treba rátať?

“Medzi mladými sa prejavuje čoraz viac akási ‘pukancová mentalita’ – len čo niečo začne byť ťažké, začnú sa radšej venovať niečomu inému.” — Vyjadrenie nemenovaného učiteľa hudby pre Humans of New York 00

Integrita

“Je pravda, že len samotná integrita z teba neurobí lídra, ale bez integrity sa lídrom nikdy nestaneš.” — Zig Ziglar Čo pre vás znamená “integrita”?   00