Čo by líder robiť nemal I.

Moji klienti sú často prekvapení, keď im poviem, že naše potenciálne najväčšie slabiny majú pôvod v našich najsilnejších talentoch. Je to vtedy, keď sa tieto talenty aktivujú v neprimeranej miere, pričom si neuvedomujeme, že naša komunikácia, rozhodnutia alebo aktivity nie sú primerané situácii, prípadne nerešpektujú názory, možnosti a schopnosti iných ľudí. Hovoríme tomu, že sa nachádzame v slepej škvrne (blind spot).

Toto je podľa môjho názoru jedným z dôležitých dôvodov, prečo by sa mal každý líder venovať sebapoznávaniu. Myslím si, že to, čo lídri robia zle, je veľakrát dobre mienené, ale neuvedomujú si, že sa dostali do slepej škvrny. Pre tento článok som sa inšpiroval o. i. knihou Marshalla Goldsmitha What Got You Here Won’t Get You There (Čo vás dostalo sem vás nedostane tam), ktorá sa venuje zlozvykom, ktorým by sa lídri mali vyhýbať. Postupne sa vo viacerých častiach tejto témy zmienim o pätnástich príkladoch, na ktorých budem ilustrovať slepé škvrny talentov, ktoré môžu byť príčinou týchto zlozvykov. Zdôrazňujem slovo môžu, spomenuté slepé škvrny sú vo všeobecnosti iba hrozbou a pravdepodobnosť ich výskytu závisí od iných talentov, ktoré tieto hrozby môžu tlmiť alebo zosilňovať.

Snaha vyhrávať príliš často

Toto je najčastejší problém správania sa úspešných ľudí, ktorí často nevedia rozlíšiť, kedy je potrebné vyhrávať a kedy na tom, kto vyhrá vôbec nezáleží. Keď sa táto jemná hranica nerešpektuje, dochádza k situáciám, že prehrávajú všetci. Niet divu, že toto je najčastejší problém, pretože žijeme v dobe, keď si ľudia veľmi konkurujú, čo má za následok zhoršenie medziľudských vzťahov. Zlé vzťahy sú dnes najčastejšou príčinou nedostatočnej výkonnosti organizácií každého druhu. K tomu prispieva aj to, že takmer polovica všetkých talentov je v polohe slepej škvrny náchylná na potrebu víťaziť. Najviac sa to logicky týka talentov z domén „Ako veci robíme“ a „Ako ovplyvňujeme iných“. Spoločným menovateľom je, keď lídri nerešpektujú inakosť iných. Pekne sa to dá ilustrovať na talente Analytical z domény strategického myslenia, keď si líder istý svojimi dátami a analýzami neuvedomí dôležitosť emócií, minulých skúseností iných ľudí a pod. Ako povedal niekto múdry, keď chceš, aby ľudia pochopili, hovor k hlave a ak chceš, aby niečo urobili, hovor k srdcu.

Nevyužitie príležitosti oceniť niekoho iného

Tento zlozvyk je niečo podobné, ako keď si uchovávame dôležitú informáciu iba pre seba. Je to nielen nespravodlivé a neférové, ale odopiera sa tým emočná odmena, ktorá prináleží k úspechu. Ľudia sa v takom prípade cítia zabudnutí, ignorovaní alebo odsunutí na vedľajšiu koľaj. Ľudia s talentom Achiever očakávajú aj od ostatných, že budú ochotní pracovať tak tvrdo, ako to robia oni a kým sa tak nestane, nikoho chváliť nebudú. Tvrdá práca však nie je jediný dôvod na pochvalu, môže to byť aj dobrý nápad, pomoc s niečím a pod. Talent Discipline očakáva, že všetci sa budú riadiť danými pravidlami. Inovácie si však niekedy vyžadujú, aby niekto skúsil aj vybočiť zo zabehnutých koľají. Keď sa tak deje s dobrým úmyslom a keď sú všetci zainteresovaní včas informovaní, inovatívni ľudia ocenia pochvalu za odvahu a angažovanosť skúsiť niečo nové a lepšie. Asi najskúpejší talent na rozdávanie ocenení za dobrú prácu je Deliberative. Ľudia obdarení týmto talentom sa často zdajú byť nedostupní a pridlho zvažujú, či niekoho úsilie je nad rámec pracovných povinností alebo nie. Jedno z odporúčaní (nie z mojej hlavy), ktoré má najväčší ohlas u mojich klientov, je dať si na začiatku každého pracovného dňa do pravého vrecka 10 mincí a za každé ocenenie, ktoré človek urobí, sa preloží jedna minca do ľavého vrecka. Ak na konci pracovnej doby zostane čo len jedna minca v pravom vrecku, je to pre lídra signál, že dnes si svoju prácu neurobil dostatočne dobre. U tohto zlozvyku paradoxne spomeniem aj talent Positivity. Slepá škvrna tohto talentu totiž hrozí tým, že oceneniami dobrej práce bude plytvať, a to aj vtedy, keď si ľudia naozaj budú plniť iba základné pracovné povinnosti. Pochvala by mala byť naozaj iba za niečo výnimočné, pričom výnimočné je všetko, čo presahuje bežný štandard. Veľakrát je to obyčajný úsmev, ktorý zlepší náladu v tíme.

Nepočúvanie

Ľudia sú schopní tolerovať rôzne formy nezdvorilosti, ale keď niekto nie je schopný venovať pozornosť tomu, čo chcete povedať, zasiahne vás to priamo do srdca. Ak nepočúvate, vysielate celú plejádu negatívnych správ. Neschopnosť počúvať ide ruka v ruke s prvým zmieneným zlozvykom – snahou vyhrávať príliš často. Koľkokrát sa stane aj nám, že v snahe presvedčiť niekoho o svojej pravde nepočúvame pozorne to, čo nám hovoria iní, lebo si už dopredu pripravujeme svoje ďalšie argumenty? Ako môžeme zvážiť argumenty iných, keď ich ani nepočúvame? Budeme príjemne prekvapení, o čo ľahšie budú ľudia akceptovať naše názory, keď budú mať pocit, že sme ochotní počúvať aj ich pohľad na daný problém. Nie všetci potrebujú víťaziť, väčšine stačí pocit, že ich niekto vypočuje a že rešpektuje aj ich názor. Ktoré talenty majú najsilnejšiu tendenciu nepočúvať? Väčšinou sú to tie isté talenty ako u zlozvyku potreby vyhrávať príliš často. Spomeniem tu dva talenty, ktorých slepé škvrny ma v tejto súvislosti zaujali najviac. U ľudí s talentom Focus by ste zrejme očakávali bezproblémovú schopnosť sústrediť sa na to, čo im chcú povedať iní. To však platí iba v tom prípade, keď je tento talent dostatočne rozvinutý a je ochotný dať sa do služieb iným. Pokiaľ je však v „surovom“ stave, má tendenciu orientovať sa na seba a vtedy je tak pohrúžený do toho, čo chce povedať on, že na počúvanie druhých ľudí mu už neostane kapacita. Ďalším prekvapivým talentom, ktorého slepá škvrna môže spôsobiť zlozvyk nepočúvať je Harmony. Ľudia s týmto talentom v snahe veci zjednodušovať a robiť praktické rozhodnutia môžu mať tendenciu limitovať rôznorodosť myšlienok a názorov. Odporúčanie je podobné, ako som už spomenul vyššie. Dajte ľuďom možnosť, aby sa vyjadrili a potom vysvetlite, čo vás vedie k tomu, aby ste veci nekomplikovali.

V  štyroch nasledujúcich častiach sa budem venovať ďalším zlozvykom.

 1,107 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.