Energia nasleduje pozornosť: fokusovaný líder

Daniela Golemana poznáme ako otca emocionálnej inteligencie. V minulom roku prišiel s knižkou Focus: The Hidden Driver of Excellence, v ktorej rozoberá, ako efektívni riadiaci pracovníci usmerňujú pozornosť – svoju vlastnú i pozornosť celých organizácií.

Keď obvykle hovoríme o fokusovaní, myslíme sústredenie sa na jednu vec a odfiltrovanie ostatných vzruchov. Primárnou úlohou lídrov je usmerňovať pozornosť. Výskumy ukazujú, že obvykle usmerňujeme pozornosť tromi spôsobmi: na seba, na iných a na veľký obraz. Každý líder potrebuje kultivovať tieto tri spôsoby fokusovania. Ak sa nedostatočne fokusuje do svojho vnútra, stráca orientáciu. Ak sa nedostatočne sústreďuje na iných, nemá predstavu, čo sa v jeho okolí deje. Ak sa nedostatočne fokusuje na veľký obraz, prichádza o súvislosti a trpí lokálnou slepotou.

Sebaovládanie

Emocionálna inteligencia začína sebauvedomením a využívaním intuície. Potrebujeme sa naučiť venovať pozornosť subtílnym vnútorným signálom – náhlej nechuti, nutkaniu, pocitu spokojnosti či, naopak, ohrozenia.

Intuícia nie sú „Akty X“, ako si hlavne technickí manažéri majú tendenciu myslieť. Naše telo funguje ako citlivý receptor. Časť signálov sa spracováva v čelných mozgových lalokoch, kde je sídlo rozmýšľania a vôle, časť ich však obchádza, pretože sú pomalšie, a ide priamo do amygdaly, ktorá ich premieňa na fyzické pocity. Odrazu sa niečo „necíti dobre“ a máme nutkanie ujsť ešte skôr, než náš rozum vyhodnotí situáciu ako „ohrozujúcu“.

Okrem pomalosti nám robí myslenie ešte aj iný problém – je zlepencom vovychovávaných presvedčení, predsudkov, skúseností a strachov. Všetky tieto veci skresľujú naše vnímanie. To značí, že niekedy sa vec „cíti dobre“, ale do nej nejdeme, lebo nás niekto naučil, že ísť do takýchto vecí je nebezpečné.

Keď sa naučíme počúvať svoju intuíciu, obchádzame tým celý zlepenec obmedzujúcich presvedčení a obáv a dokážeme robiť oveľa spoľahlivejšie odhady situácií. Využívaniu intuície hovoríme otvorené vnímanie. Otvorené vnímanie funguje bez posudzovania a kategorizovania; jednoducho vníma. Pre manažérov, ktorí sú zvyknutí častejšie spätnú väzbu dávať ako prijímať, je otvorené vnímanie veľmi ošemetná parketa. Dá sa však nacvičiť. Keď začne odbiehať od veci, vezmite to na vedomie a nenásilne sa vráťte k tomu, na čo ste sa práve sústreďovali.

Sociálne cítenie

Schopnosť aktívne pracovať s naším vnímaním iných ľudí je základom pre budovanie dlhodobých vzťahov. Manažéri, ktorí sa dokážu efektívne sústrediť na iných, vyzerajú v očiach ľudí ako prirodzení lídri – nezávisle od pozície alebo spoločenského postavenia. Vedia nájsť s inými spoločnú reč, o ich názor ostatní stoja a ľudia s nimi chcú spolupracovať.

Empatia voči iným sa rozpadá na tri druhy empatie:

  • kognitívnu empatiu, ktorá nám umožňuje porozumieť uhlu pohľadu toho druhého a vedieť mu zrozumiteľne vysvetliť svoje stanovisko
  • emocionálnu empatiu, schopnosť cítiť sa podobne ako ten druhý a prejaviť pochopenie pre jeho emocionálny stav, napríklad pri zákazníckych reklamáciách
  • empatický záujem, teda schopnosť vycítiť, čo ten druhý od vás potrebuje.

Ľudí bez sociálnej citlivosti ľahko odhalíme – sú to technicky kompetentní manažéri, ktorí však potláčajú svojich podriadených, kritizujú svojich ľudí a pestujú si „obľúbencov“. Robia to bez toho, aby si uvedomovali dopad na iných.

Nanešťastie výskumy dokladajú, že ako ľudia kariérne postupujú do vyšších pozícií, ich sociálne cítenie klesá. Podľa toho, kde sami seba vidíme na sociálnom rebríčku, venujeme pozornosť aj iným. Čím vyššie v organizácii, tým dlhšie trvá reakcia na dopyt podriadeného. Od dĺžky reakcie možno odvodiť stupeň moci, ktorú manažér v svojich očiach má. Toto by malo slúžiť ako varovanie pre vrcholových manažérov: pokiaľ sa nenaučia vedome presúvať svoju pozornosť aj na veci, ktoré sú už na krajoch ich „spektra“, môžu začať ignorovať vstupy a podnety zdola a zabijú kreativitu celej organizácie.

Snívanie

Lídri s fokusom na veľký obraz nielen dobre počúvajú, ale vedia aj výborne klásť otázky. Sú to vizionári, ktorí vidia dopad opatrení a myslia v dlhodobom horizonte. Registrujú príležitosti a dokážu ich využiť. Hlavnou podmienkou je pre nich čas a priestor na „neefektívne“ špekulovanie, počas ktorého sa fokus voľne presúva od témy k téme. Hovoríme tomu aj „snívanie s otvorenými očami“.

Fokusovaný líder sa nesústreďuje na „tri priority pre tento rok“, nie je najbrilantnejší návrhár systémov ani najľudskejší bojovník za práva podriadených. Dokáže obsiahnuť plné spektrum svojej pozornosti – vie o tom, čo ho poháňa zvnútra, dokáže kontrolovať svoje impulzy, je si vedomý toho, sako ho vidia ostatní, chápe, čo od neho ostatní potrebujú, dokáže vypnúť vyrušenia a umožniť svojmu mozgu blúdiť bez toho, aby ho obmedzovali nejaké predpoklady.

 3,562 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.