Feng šuej úspechu

Psychológia ukazuje, že prostredie, v ktorom sa pohybujeme, výrazne vplýva na to, ako sa prejavujeme a kto sme. Preberáme z prostredia tie názory a postoje, s ktorými sa denne stretávame – aj keď si ich možno nevážime! To preto, že sa ukladajú do nášho podvedomia.

Ako vznikajú naše vnútorné programy?

Naše prostredie formátuje to, o čom myslíme a ako o tom myslíme. Ako deti sa rodíme s mozgom, ktorý každú informáciu nasáva z prostredia, ale ešte nemá vybudované kritické “vstupné filtre” – teda nevie rozhodnúť, čo je oprávnená a pravdivá informácia a čo je len “brak”. V takomto stave obrovskou rýchlosťou do seba nasávame všetko, čo vidíme, počujeme, čo sme zažili na vlastnej koži – a tým si programujeme mozog. Môžu za to naše mozgové vlny, ktoré sú odlišné od mozgových vĺn dospelých jedincov. Kým dospelý jedinec funguje prevažne v pásme alfa, ako deti fungujeme spočiatku v pásme theta a neskôr v pásme delta. A vo veku okolo 6-7 rokov máme už založené korene všetkých našich budúcich presvedčení, strachov, komplexov a samonastolených obmedzení – a to ešte skôr, než sme ich stihli kriticky zvážiť.

V dospelosti na to, aby sme získali nejaký nový program, potrebujeme už mať v sebe založenú vnútornú neistotu a často opakovaný ten istý signál – a vtedy mu uveríme.

Preto je v našom záujme vytvoriť okolo seba prostredie, ktoré nám bude vysielať signály podporujúce náš úspech pre ciele, ktoré sme si stanovili!

Tri fotografie

Povedzme, že túžite byť „úspešní“ v najširšom slova zmysle: dosiahnuť svoje ciele, byť sám so sebou v pohode, robiť niečo, čo vás emocionálne a osobne napĺňa, a deliť sa o svoju hojnosť s inými. Skúste v duchu teraz urobiť zo seba tri fotografie.

V prvej stojíte sami uprostred pustého, neúrodného poľa. Na tvári vám vidno, že sa cítite osamelí. Okrem vás niet nikde nikoho, koho by ste mohli poprosiť o pomoc alebo o radu.

Na druhej fotografii stojíte znova na poli, ale tentokrát nie ste sami. Okolo vás postávajú desiatky ľudí – ľudí, ktorí sa v súčasnosti pohybujú vo vašom živote, ako rodina, priatelia, kolegovia alebo len náhodní známi. Niektorých ste si zvolili (napríklad priateľov), iní sa vám „prihodili“ (napríklad rodina či kolegovia). Ale vyskytujú sa vo vašom živote – a tak sú na vašej fotografii.

Posledná fotografia vás ukazuje na nádhernej lúke a okolo vás je znova plno ľudí. Niektorí boli už na vašej druhej fotografii, ale teraz je s nimi niekoľko nových ľudí, ktorí tam predtým neboli. Keď sa na nich pozeráte, okamžite registrujete ich pozitívny výraz, ich sebadôveru, ich rozum a vnútornú otvorenosť. Títo noví ľudia sú všetko osoby, ktoré si vážite, ku ktorým vzhliadate alebo na ktorých by ste sa chceli v istých ohľadoch podobať.

A všetci tí, čo sú s vami na tretej fotografii, dosahujú svoje ciele, sú sami so sebou v pohode, robia niečo, čo ich emocionálne a osobne napĺňa, a delia sa o svoju hojnosť s ľuďmi okolo seba. Ich ciele a ideály sa podobajú na tie vaše.

Je ťažké dosiahnuť úspech, keď môžete nasadiť len to, čo máte sami, bez súčinnosti s inými.

A čo nám to hovorí? Prvá fotografia ste vy, odkázaní sami na seba. Je ťažké dosiahnuť úspech, keď môžete nasadiť len to, čo máte sami, bez súčinnosti s inými.

Druhá fotografia je pravdepodobná snímka vášho dnešného stavu. Stojíte s ľuďmi, z ktorých len niektorí majú podobné ciele ako vy, alebo vôbec premýšľajú o cieľoch. Väčšina ľudí sa tam jednoducho náhodne vyskytuje – a veľmi často majú opačné predstavy o tom, čo by ste mali robiť a čo by vám urobilo dobre. Ako stoja šance na úspech v tejto skupine, keď väčšinu času musíte bojovať s protichodnými názormi niekoho z nich?

V tretej fotografii máte okolo seba len ľudí, ktorí zdieľajú vaše nadšenie, ktorých najviac obdivujete a ktorí vám dokážu najviac pomôcť – a väčšina z nich už úspech má.

Túto fotografiu si potrebujete vnútorne zarámovať a vyvesiť pred vaše vnútorné oko tak, aby ste sa o ňu potkli každý deň. Ak sa na nás prenášajú programy nášho prostredia, tak sa postarajte, aby sa na vás preniesli programy tých, čo už dosiahli úspech alebo majú k nemu namierené!

Ľudia na vašej fotografii programujú váš úspech alebo neúspech

Ktokoľvek, kto sa nachádza na vašej fotografii, hrá podstatnú úlohu pri vašom úspechu. Programy a prístupy týchto ľudí sa opakovaným, častým kontaktom prenesú na vás. Je to ich vplyv, ktorý vás bude viesť, motivovať, podporovať a inšpirovať. Ich prístup sa bude priamo kopírovať do vašej hlavy: ako myslia, čo robia, ich povaha, koľko sebadôvery vyžarujú, akého bojovného ducha majú, ich hodnoty… všetko toto sa častým opakovaným kontaktom stáva súčasťou vášho vlastného mentálneho programovania.

Je to dané tým, že hard-disk vo vašej hlave je sústavne na príjme. Náš mozog sa správa ako počítač: nekriticky všetko eviduje a ukladá to, ako keby to boli užitočné informácie – a to aj vtedy, keď užitočné nie sú.

Keď napríklad trávite čas s niekým, kto sa ku všetkému stavia negativisticky, čoskoro si všimnete, ako sa jeho negativita prenáša na vás – vaša nálada poklesne a rozhodnutia, ktoré pod jeho vplyvom robíte, sú všetko iné, len nie optimálne. Nanešťastie, jeho negativita vás poškodzuje ešte viac: váš mozog zaznamenáva každé slovo, každý pohľad, každý odtienok, každú emóciu. Vždy, keď ste v prítomnosti tejto osoby, dostávate viac a viac signálov negativity a neproduktívnych, deštruktívnych postojov – a váš mozog si ich uložil a teraz si myslí, že podľa nich má konať! Nestačí povedať si „nepočúvaj ich“. Mozog je večne na príjme a v prítomnosti týchto ľudí bude všetko zaznamenávať, aj keď sa snažíme „nepočúvať“.

V úspechu nám bránia nielen negativisti, ale virtuálne každý alebo všetko, čo by nás mohlo zdržiavať, rozptyľovať, spochybňovať.

V úspechu nám bránia nielen negativisti, ale virtuálne každý alebo všetko, čo by nás mohlo zdržiavať, rozptyľovať, spochybňovať. Patria sem ľudia bez vízie, ľudia bez viery a sebadôvery, ľudia s mentalitou založenou na nedostatku, ľudia bez cieľa alebo zmyslu života, ľudia, čo neveria vo vaše sny… Všetci títo ľudia na vašej fotografii nemajú čo hľadať – a to ani vtedy, ak sú vaša bezprostredná rodina!

To neznačí, že odteraz okamžite prerušíte s nimi styk. Ale musíte sa rozhodnúť, s kým budete prednostne tráviť svoj čas (aby sa na vás prenášali jeho postoje) a koho si so sebou do svojej fotografie cielene vezmete.

Cvičenie: Pomenujte, koho chcete na svojej fotografii úspechu mať

Podľa princípu „vrana k vrane sadá”, priťahujeme k sebe podobne zmýšľajúcich ľudí – či už ako človek alebo organizácia. A platí to aj opačne: ak si stanovíme „vzory“, začneme sa cítiť priťahovaní k ich spôsobu myslenia a konania.

Koho na svojej fotografii máme v súčasnosti? Koho z nich by sme si skutočne boli do fotografie pozvali?

A teraz prichádza druhý krok: Keby ste si mali vyberať teraz, koho by ste mali najradšej v svojom živote – koho „programy“ by ste chceli na seba preniesť?

Tí jedinci, ktorí na svojej ceste za úspechom uspeli, sa obklopili vždy podobne zmýšľajúcimi, pozitívnymi ľuďmi. Doslova sa obklopili úspechom.

Takže teraz urobte ešte jednu fotografiu – a dosaďte do nej tých ľudí, ktorých si sami volítechcete mať okolo seba.

Kto sú tí ľudia, tie vplyvy, tí koučovia, tí podporovatelia, tí zanietenci a tí motivátori, ktorých si najviac prajete vidieť na svojej novej fotografii?

Nezabudnite pritom, že potrebujete mať medzi nimi zastúpené všetky tri fázy úspechu:

  1. vzor, ktorý už dávno dosiahol to, čo si prajete pre seba (a preto vie hovoriť z nadhľadu, ale už dávno stratil vnímanie pre vaše strachu a potreby)
  2. kouča, ktorý je tak 2-3 roky pred vami, takže ešte možno nie je dokonalou predstavou cieľa, ale je výbornou predstavou cesty k nemu, a pretože absolvoval len nedávno to, čo vy absolvujete teraz, vie sa na veci a vaše problémy a obavy pozerať s pochopením
  3. spolupútnika, ktorý má ten istý alebo podobný cieľ ako vy, je približne tam, ako vy, má podobné strachy a prekonáva podobné problémy a dá sa s ním diskutovať, brainstormovať a vzájomne si dodávať odvahu a náboj.

Títo ľudia, ak si ich do svojej fotografie úspechu umiestnite, vám poskytnú dôležitú orientáciu, informácie, prenesú na vás tie najlepšie „programy“, budú zdieľať s vami svoj úspech a pomôžu vám realizovať vaše vlastné sny.

Od ľudí k prostrediu: feng šuej úspechu

Všetko, čím sa obklopíte, bude nejakým spôsobom ovplyvňovať vaše myšlienky, váš postoj a celý váš deň.

To, kým sa obklopíte, je jedna vec. Ale to, čím sa obklopíte, je rovnako dôležité. Ak prostredie, v ktorom sa pohybujeme, sústavne vysiela do nášho mozgu isté signály a týmito signálmi ho programuje, potrebujete začať kontrolovať, aké dáta dostáva váš mozog na vstupe.

Takže začneme úpravou fyzického prostredia. Neskôr, až začneme meniť naše vnútorné programy, potrebujeme, aby prostredie vysielalo signály o tom, že staré programy už nie sú potrebné.

Ako teda vyzerá váš domov a aké správy vám posiela? Aké obrazy máte na stenách? Ako vyzerá váš pracovný priestor? Vytvorili ste si prostredie, ktoré je pozitívne, priateľské a cítite sa v ňom úspešne? Máte svoje prostredie preštruktúrované, aby ste mali aj svoju myseľ dobre štruktúrovanú a organizovanú? Aké iné veci ešte umiestňujete okolo seba, aby vás naplnili pocitom úspechu a spokojnosti?

Je to také dôležité?

Nuž… je. Všetko, čím sa obklopíte, bude nejakým spôsobom ovplyvňovať vaše myšlienky, váš postoj a celý váš deň. Ak všetko okolo nás ovplyvňuje a pomáha naprogramovať náš mentálny „počítač“ v hlave – či už v dobrom alebo zlom zmysle – aké vplyvy si ako programátori zvolíte, že chcete dostať do svojho života?

Obklopovanie sa úspechom je viac než len voľba priateľov – pripomína vám potrebu osobne si vyberať všetko v svojom živote tak, aby správy, ktoré vaše podvedomie dostáva, boli jednotné, zhodné a zamerané smerom, o ktorý sa v živote snažíte.

Článok je súčasť lekcie Potrebujeme sa obklopiť úspechom v projekte Krok vpred.

Helena Reháková

Helena Reháková je šéfredaktorka časopisu Manažér, poradkyňa pre osobný a organizačný rozvoj, asesorka pri výberoch a hodnoteniach pracovníkov/kandidátov a autorka viacerých kníh. Vedie projekt sebarozvoja Rok pre seba a v oblasti dosahovania cieľov projekty Krok vpred a Ako si zhmotniť sen.

 2,712 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.