HR Gold: druhá dekáda profesionálnej misie

Na konferencii generálnych riaditeľov a personálnych manažérov „Personálny manažment a riadenie firmy“, ktorú usporiadalo Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov v októbri 2008, prezentovali organizátori desiate výročie súťaže o cenu za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a jej ďalšie smerovanie pod novým menom HR Gold.

Požiadali sme zástupcov organizujúcich strán, PhDr. Annu Hudákovú, prezidentku Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a Ivana Burgera, riaditeľa vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o., o rozhovor.

Čo je cieľom súťaže HR Gold?

Anna Hudáková: Ciele súťaže sú stále rovnaké: po prvé vyhľadávať nasledovaniahodné vzory v prístupoch a praktikách HR manažmentu na Slovensku, po druhé sprostredkovať skúsenosti „prvolezcov“ a „novátorov“ celej skupine personálnych manažérov a po tretie odmeniť, ale aj zviditeľniť tých, ktorí vynikajúce výsledky dosiahli.

Teda nájsť vzory, ktoré inšpirujú a motivujú ďalších. Špecifikom tejto súťaže je, že súťaž nekončí len vyhlásením výsledkov, len slávnostným večerom, ale že jej súčasťou je aj následný seminár, vždy na jar ďalšieho roka, na ktorom sa prezentujú ocenené osobnosti a projekty. Tým súťaž napĺňa svoje poslanie – aby sme sa mohli od seba navzájom učiť a navzájom sa inšpirovať.

Čo súťaž priniesla v predošlých desiatich rokoch?

Ivan Burger: Čo do množstva je výsledkov dosť: 16 ocenených osobností, 22 ocenených projektov a 10 Profesionálnych stretnutí, kde ocenení prezentovali svoje nové prístupy, inovatívne praktiky a plodné postupy stovkám členom profesionálnej obce HR manažérov a HR špecialistov.

Ale to podstatné je, že súťaž skutočne napĺňa svoje poslanie, je v societe personálnych manažérov dobre akceptovaná a prináša hodnotu cez profesionálne stretnutia s ocenenými, kde personalisti môžu získať know-how a skúsenosti od tých najúspešnejších. „Vyoraná brázda“ ceny je nielen dlhá, ale sa aj prehlbuje.

Aké zmeny prichádzajú po desiatich rokoch súťaže?

AH: Zmena je život a teda aj naša súťaž zaznamenala po prvej dekáde určité zmeny. Chceli sme do jej nového názvu zakomponovať, že je to súťaž o tom najlepšom, čo v riadení ľudí na Slovensku máme, čo odolá veku, tak ako zlato, ale aj to, že tým najväčším zlatom a najvzácnejším, čo firmy majú, sú ľudia a preto im treba venovať primeranú pozornosť. Preto sme sa rozhodli pre názov HR Gold.

Zároveň je zmena aj v oceňovaní osobností – aby sme ocenili naozaj len toho, kto sa nám javí ako najlepší a zaslúži si byť laureátom HR Gold v kategórii Osobnosť roka. Preto sme sa rozhodli udeľovať každý rok len jedno takéto ocenenie a máme ambíciu takto predstavovať naozaj výnimočné osobnosti, ktoré prispeli k riadeniu a rozvoju ľudí a môžu byt nasledovaniahodným vzorom pre iných.

Zmenou je aj spôsob odovzdávania ceny – na rozdiel od predchádzajúceho obdobia nebudeme účastníkov konferencie napínať a cenu odovzdávať až na slávnostnej recepcii, ale robíme tak v závere prvého dňa konferencie, v hlavnej sále a za prítomnosti všetkých účastníkov.

Ďalšími zmenami, a to viditeľnými, sú zmeny v samotnej cene, v artefakte, ktorým sme tiež chceli vyjadriť všetky hlavné ciele našej súťaže. Plastika je nová a veľmi pekná.

Novinkou je aj webová stránka www.hrgold.sk, na ktorej sa veľmi pohodlne a ľahko ktokoľvek dozvie všetko podstatné o cene HR Gold, o jej histórii, laureátoch, ocenených projektoch a podobne. Verím, že táto stránka bude často navštevovaná a že aj takto inšpirujeme mnohých, aby sa uchádzali o toto prestížne ocenenie. Som presvedčená, že na Slovensku máme stále viac šikovných ľudí, ktorí sa profesionálne venujú riadeniu ľudí a že mnohí sa majú čím pochváliť. Možno aj medzi nami personalistami začne platiť, že „dobré sa samo chváli“.

Ako možno navštíviť webovskú stránku HR Gold?

IB: Súťaž má samostatnú stránku www.hrgold.sk a možno tam nájsť všetky ročníky súťaže, ocenených, fotografie z odovzdávania cien laureátom a zo seminárov k cene. Súťažiaci tam nájdu aj prihlášky do súťaže.

Kde má pôvod nová plastika pre laureátov?

AH: Vznik nového artefaktu bol veľmi tvorivý a v spolupráci s umeleckou výtvarníčkou Evou Fišerovou a jej manželom sme sa napokon po mnohých diskusiách a úvahách rozhodli pre kombináciu kameňa a skla. Kameň, slovenský mramor, symbolizujúci dobrý a pevný základ, na ktorom sa dá stavať, a sklo ako materiál reprezentujúci čistotu a priezračnosť.

Farba zlata vyjadruje výnimočnosť, najvyššiu kvalitu a trvalú hodnotu – to sú pre nás jednak atribúty spojené s ocenenými osobnosťami a projektmi, ale aj s ľudskými zdrojmi vo firmách. Tvar plodu, zrna, z ktorého môže vyklíčiť a vyrásť podľa našej starostlivosti a pozornosti aj niečo mimoriadne cenné, ale aj niečo, čo nám niekedy veľa radosti neurobí. Myslím, že toto všetko veľmi vystihuje hlavné ciele a myšlienky našej ceny.

Už prvé reakcie na tento artefakt boli viac ako pozitívne a pri odovzdávaní sa táto plastika všetkým veľmi páčila. Takže verím, že aj takto namotivujeme našich kolegov, aby sa snažili o získanie ceny, posielali svoje projekty do súťaže a urobili všetko pre to, aby táto krásna cena jedného dňa bola aj pre nich ocenením kvalitnej a profesionálnej práce odborníka na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Kto posudzuje súťažné návrhy?

IB: Riadime sa základnou myšlienkou Ceny HR Gold, že vyhľadávame a sprostredkúvame to najcennejšie know-how a tie najlepšie praktiky. Chceme, aby cena pomohla rozpoznať hodnotu diela a nie iba jeho obal alebo spôsob prezentácie. Preto súťažné návrhy posudzuje odborná porota zložená spravidla z predchádzajúcich víťazov súťaže, aby to najlepšie posúdili tí najlepší a odporúčali ostatným.

Aj preto porota nestanovuje poradie, ale vyberá jednu osobnosť a tri projekty bez poradia. Lebo nejde o to, kto je lepší, ale čo je hodno nasledovať a čím sa hodno inšpirovať.

Aký bol uplynulý ročník 2008?

IB: Veľmi plodný, pretože priniesol nielen výber toho najlepšieho, ale aj vynikajúci diseminačný seminár v marci tohto roku.

Pre mňa osobne bol seminár mimoriadne obohacujúci, pretože som si mohol vypočuť jednu úžasnú osobnosť a tri naozaj inšpiratívne projekty.

Štyri prezentácie začala pani Tatiana Orglerová, personálna manažérka IBM Slovensko, ktorá bola ocenená ako osobnosť personálneho manažmentu. Jej prácu poznáme už z minulosti, pretože je dvojnásobnou laureátkou v kategórii personálnych projektov. Na tomto seminári sme sa dozvedeli jej osobné hodnoty, jej profesionálnu optiku, rady, ako byť úspešnou personálnou manažérkou a ako byť partnerom vedeniu podniku a celému podnikovému manažmentu.

Všetci sme dostali riadnu dávku optimizmu, energie a tiež uistenia, že „stane sa to, o čo sa postaráš“. Myslím, že sme sa tým všetci prítomní radi nechali „nakaziť“.

V ďalšej prezentácii sme sa od Ing. Martina Čambora a jeho kolektívu zo Slovenskej sporiteľne dozvedeli, ako vyberajú a najmä adaptujú nových pracovníkov na získavanie klientov. Projekt pre-kvapil mimoriadne efektívnym zameraním aj na podnikovú stratégiu aj na obchodné výsledky. V projekte boli cielene použité aj vzdelávacie metódy, aj koučing priamo v rámci práce a autori dokladovali ekonomický prínos nasadenia ich projektu v porovnaní s predchádzajúcimi praktikami.

Tretiu prezentáciu viedla Mgr. Anna Žecová s kolegami zo Slovenskej pošty. Ich projekt sa týkal kvalifikovaného stanovenia počtu pracovných síl v zložkách ich veľkej organizácie s procesným napojením na ostatné organizačné opatrenia. Tento projekt prekvapil mimoriadne štruktúrovaným, až matematickým prístupom, ktorý v kruhoch personalistov nebýva častý. Ocenili sme analyticko-logickú dimenziu projektu.

V poslednej, štvrtej prezentácii Ing. Petra Czikka z T-systems Slovakia z Košíc sme sa dozvedeli, ako v ich informaticky a programátorsky orientovanej firme vyhľadávajú, pripravujú, vzdelávajú a vychovávajú „neinformatikov“ na informaticky špecifické pracovné pozície. Ihneď po odprezentovaní zaujímavých praktík vyletelo z pléna niekoľko rúk hore s tou istou otázkou: „a ako dosahujete, že vám neodídu“ – ale aj túto odpoveď sme dostali. Projekt nás zaujal šírkou a hĺbkou vkladu firmy – talenty vyhľadávajú už niekoľko rokov aj prostredníctvom letných táborov, ktorými za viacero rokov prešli už stovky účastníkov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Možno najviac sympatií si vyslúžil Ing. Czikk, ktorý ako informatik – „kockáč“ prekvapil neočakávaným prehľadom problematiky vyhľadávania, prijímania a adaptácie nových zamestnancov. Chvíľu sme váhali, či je najlepším personalistom medzi informatikmi alebo najlepším informatikom medzi personalistami.

Ako to hodnotili účastníci tohtoročného seminára?

IB: Stretnutie som moderoval a v tvárach účastníkov som si všimol veľký záujem o to, čo sa dá robiť inak a ešte lepšie. To ticho počas strhujúcej osobnej prezentácie pani Tatiany Orglerovej bolo jasným signálom, že „sem sa oplatilo prísť“. A potom každý z projektov priniesol pre účastníkov novú a inšpiratívnu optiku pohľadu na tri dôležité činnosti personálneho úseku: na adaptáciu ľudí na náročné pracovné ciele, na proces stanovenia potrebného množstva pracovnej sily a na získavanie kvalitnej a stabilnej pracovnej sily.

Spoločne s účastníkmi sme skonštatovali, že ani jeden projekt nebol konvenčný, ale že priniesol úplne nové praktiky. Niektoré veci boli také prekvapujúce, že chvíľu trvalo, než sme plne pochopili hĺbku prezentovaného. Napríklad ako si veľká programátorská firma už roky sama vzdeláva a vychováva väčšinu svojich zamestnancov.

Ešte na jednej veci sme sa zhodli: všetky tri projekty mali jeden aspekt spoločný – „nerob to ako ostatní, nájdi vlastnú cestu“. A to napriek tomu, že išlo o tri celkom odlišné oblasti personálneho manažmentu. Vyzerá to tak, že cena HR Gold nachádza nielen úspešné praktiky, ale aj silno inovátorské, nové cesty.

Je to samozrejme aj odraz pokroku v prostredí – na Slovensku sme sa už naučili robiť veci správnym spôsobom, ale teraz sa učíme prispievať novými, neštandardnými postupmi.

Na záver seminára sme si vyžiadali spätnú väzbu od účastníkov a tí ocenili stretnutie takto:

  • „…každý z príspevkov sa viazal na úplne iné podmienky v danej organizácii. A v každej z nich sa podarili skvelé veci!“
  •  „…stále je zachovaná vysoká odborná úroveň projektov a vždy sú ocenené skutočne dobré a zaujímavé projekty…“
  • – „…atmosféra bola výborná . Jej pracovnému duchu určite prispela neformálnosť a uvoľnenosť…“.

Novú dekádu v živote ceny HR Gold sme začali naozaj dobre a vidíme, že je to skvelá cesta, ako prenášať praktiky a skúsenosti od najlepších k ostatným. Aj preto v časopise Manažér uverejňujeme postupne rozhovory s laureátmi posledného ročníka a možno ich nájsť aj na stránke www.hrgold.sk.

Aký ďalší vývoj súťaže očakávate?

AH: Som presvedčená, že všetky zmeny našej cene pomôžu a že cena naďalej bude napĺňať svoje ciele, že bude ocenením výnimočných osobnosti, ktoré môžu byť príkladom pre nás všetkých, ktorí sa venujeme riadeniu a rozvoju ľudí. Že cena bude zdobiť autorov najlepších projektov a inovácii v práci s ľuďmi, že bude podnecovať ďalších, aby sa inšpirovali a poučili sa.

V konečnom dôsledku bude cena pomáhať zvyšovať úroveň a profesionalitu v práci s najvzácnejším kapitálom, ktorý každá firma má a tým sú ľudia, ktorých všetci chceme mať kvalitných, motivovaných, angažovaných a podávajúcich výborné výkony.

Verím, že aj naša cena pomôže posúvať kvalitu v riadení a rozvoji ľudských zdrojov na Slovensku a už teraz sa teším na ďalších nielen laureátov, ale aj všetkých tých, ktorí sa nimi chcú stať a pošlú nám svoje projekty a výborné nápady, ktoré sa im osvedčili v ich práci. Pre inšpiráciu, pre vzájomné poučenie a pre našu lepšiu spoluprácu. Ide síce o súťaž, ale my personalisti chápeme, možno viac ako iní, že to nie je cieľ, ale cesta. Sme síce súťaživé typy, ale zároveň sa môžeme, vieme, ale aj chceme navzájom inšpirovať a pomáhať si.

Už pripravujete ďalší ročník súťaže?

IB: Samozrejme, 11. ročník súťaže práve začína zhromažďovaním súťažných návrhov, z ktorých odborná porota vyberie niekedy v septembri. Už dnes máme prvého záujemcu o účasť v súťaži.

Keď v októbri vyhlásime nových laureátov za rok 2009, tak sa opäť stretneme na seminári na jar 2010, aby tí najlepší ostatným povedali, čo sa dá od nich naučiť a kade vedú cesty profesionality, produktivity a inovácie v slovenskom personálnom manažmente.

Ako sa dá do súťaže prihlásiť?

IB: Najlepšie cez stránku www.hrgold.sk, kde záujemcovia nájdu prihlášku pre obidve súťažné kategórie. Prípadné otázky môžete smerovať na hrgold@hrgold.sk a každému súťažiacemu samozrejme poskytneme odpovede na jeho individuálne otázky. Prihlášky očakávame do 31. 8. 2009.

S prihláškou netreba váhať, lebo presne otázku typu, „či náš výsledok je dostatočne zaujímavý“ si kládli aj všetci ocenení z minulých rokov.

Máte pre našich čitateľov ešte nejaký odkaz?

AH: Áno – tešíme sa na vás. Na vaše prihlášky, na vaše návrhy, na vašu účasť v súťaži aj na jarnom seminári.

Fotografie z tlačenej verzie čísla.

 2,233 total views,  6 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.