Romanca medzi kolegami – čo robiť a čo nie

dňa

Veľa ľudí stretne svojho životného partnera v práci, ale v podnikoch neradi vidia vzťahy medzi kolegami. Niektoré podniky to dokonca vyslovene zakazujú. Čo ale, ak sa medzi vami a kolegom/kolegyňou vyvinul flirt a máte chuť nechať ho prerásť do vzťahu? Mali by ste to radšej zadusiť v zárodku? Malo by to, čo je z hľadiska kariéry pre vás lepšie, prehlušiť to, čo by mohlo byť lepšie pre váš súkromný život?

Je pochopiteľné, že sa medzi kolegami vytvoria aj romantické vzťahy. Koniec-koncov, trávime veľa času na pracovisku a úzko spolupracujeme s niektorými ľuďmi. Zaujímajú nás spoločné ciele, mávame niekedy veľmi intímne rozhovory. A čím lepšie niekoho poznáme, tým pravdepodobnejšie je, že nás začne priťahovať – a tak je vysoká šanca, že sa zo spolupráce vyvinie romantický  vzťah.

Ale pozor: ak sa vám to prihodilo a na obzore sa začína črtať romantický vzťah, postupujte opatrne.

Riziká vzťahov na pracovisku

Než sa bezhlavo vrhnete do vzťahu, zvážte jeho riziká – a nebude ich málo! Je tu možnosť, že vzťah sa navyvinie podľa očakávania, že obe strany zostanú ukrivdené – ale naďalej musia prichádzať do kontaktu a navyše spolupracovať…  Alebo môže dôjsť k stretu záujmov. Art Markman, profesor psychológie Texaskej univerzity v Austine tu pripomína “nepísané pravidlo”, ktoré sa používa v psychoterapii – medzi terapeutom a pacientom nesmie byť iný než profesionálny vzťah, lebo by mohol skresliť terapiu. Medzi kolegami to nie je také citlivé, ale pokiaľ ste na pracovisku súčasne vo viacerých vzťahoch (raz partnerský,  raz kolegiálny a možno ešte aj hierarchický), môžu vnikať konflikty záujmov, ktoré budete musieť riešiť. Ak randíte s kolegom z tímu, čie záujmy uprednostníte? Záujmy tímu – alebo záujmy partnera? Navyše podľa Amy Nicole Bakerovej, docentky psychológie  na Newhavenskej univerzite, vzťah na pracovisku môže poškodiť vašu povesť: “Prostredie môže začať spochybňovať vašu profesionalitu, hlavne ak ľudia spochybňujú vaše dôvody, pre ktoré ste do vzťahu vstúpili.” Niektorí kolegovia vás môžu  podozrievať, že partnera ajpracovne uprednostňujete – alebo naopak, že on(a) uprednostňuje vás. “Ak máte vzťah s niekým z manažmentu, môže to poskytnúť alternatívne vysvetlenie pre váš osobný úspech,” pridáva sa Art Markman.

Ak si tieto riziká uvedomujete a napriek tomu to chcete so vzťahom  skúsiť, výskumy ukazujú,  že hodne závisí na vašich úmysloch. Reakcia vašich kolegov bude odrážať ich názor na to, čo považujú za vaše motívy.  Ak vás budú podozrievať z egoistických úmyslov, teda že ste sa do vzťahu pustili v zmysle svojich osobných záujmov (napríklad kariérny postup, zaujímavejšie projekty, voľnejšia ruka alebo celkom jednoducho povyrazenie), budú vás spochybňovať a odsudzovať. Ak však budú mať pocit, že vzťah je úprimný, podľa výskumov vám budú skôr fandiť ako ohovárať.

A ak vaše úmysly boli pozitívne a vzťah predsa len zlyhal, bude na pracovisku menej zlej krvi a nedorozumení.

Zistite si pravidlá vášho podniku pre vzťahy medzi kolegami

Mnoho podnikov  zakazuje vzťahy medzi spolupracovníkmi, vzťahy s dodávateľmi, zákazníkmi alebo kooperujúcimi jednotkami, alebo vyžadujú špeciálne prehlásenia od pracovníkov, ktorí v takýchto vzťahoch sú. Ešte skôr, než do vzťahu vstúpite, informujte sa o týchto obmedzeniach. “Snažte sa porozumieť týmto pravidlám a tomu, prečo boli vytvorené,” hovorí Bakerová. “Ak  sa nad ne povznesiete, potom sa nečudujte, až sa dostavia dopady.”

Ak ste už nejaký predpis porušili, čo najskôr sa k tomu priznajte, pretože čím dlhšie budete vzťah utajovať, tým drsnejšie budú následky. Podľa Markmana v posledných rokoch podniky uvoľňujú svoju prísnu politiku vzťahov medzi zamestnancami, pretože na jednej strane sa ťažko presadzuje a na druhej strane nevedie k zmene správania. To je rozumný prístup, pretože pravidlá sa potrebujú orientovať podľa súčasného života: “Potrebujeme akceptovať realitu a keď ide o vzťahy medzi zamestnancami, chceme ľudí naučiť robiť kvalitné, dospelé rozhodnutia, nie postihovať ich trestaním.”

Pravidlá sa menia aj vďaka hnutiu #MeToo . U Googlu alebo Facebooku napríklad môžete spolupracovníka požiadať o rande len raz a ak to odmietne alebo dá vyhýbavú odpoveď (napr. “mám priveľa roboty”), už nie sú dovolené nové pokusy o zblíženie.

Nadriadení či priami podriadení sú vždy tabu

Je  jedno, aké sú vaše úmysly, ale ak máte romantický záujem o nadriadeného alebo priameho podriadeného, tak radšej zabudnite. Je nevyhovujúce začínať si s niekým, kto vám  je priamo nadriadený alebo podriadený. Výskumy ukazujú, že takéto vzťahy nemajú dobré meno – ľudia na ne reagujú prevažne negatívne. To preto, že konflikt záujmov je to mimoriadne zjavný. Nemôžete byť objektívni napr. pri hodnotení výkonnosti u niekoho, s kým chodíte. A takisto nechcete, aby si prostredie myslelo,  že ste neférovo zvýhodňovaní – to len poškodí vašu dôveryhodnosť, zníži vašu hodnotu ako partnera do spolupráce a poškodí to pracovnú klímu.

Napriek tomu dochádza aj k romanciam medzi nadriadeným a podriadeným – a niekedy pretrvajú všetky príkoria. Napriek tomu je múdrejšie nespoliehať sa na náhodu a ak sa dostanete do takéhoto vzťahu, je lepšie požiadať o preradenie pod iného nadriadeného, alebo potom celkom zmeniť zamestnávateľa.

Hlavne to nezatajujte

Odborníci tvrdia, že je dôležité byť pri vzťahoch medzi zamestnancami otvorení tak smerom ku kolegom, ako aj smerom k nadriadenému. Niekedy je ťažké to dodržať – hlavne v začiatkoch, keď neviete, akým smerom sa pracovná romanca bude vyvíjať. Art Markman upozorňuje: “Nemusíte im to povedať hneď po prvom rande, ale tým, že sa zveríte so vzťahom, znížite možnosť vzniku nepríjemných situácií a zabezpečíte si,  že sa budú k vášmu vzťahu stavať tolerantnejšie.”

Pracovníci si často myslia, že sa im podarí vzťah utajiť. To je však naivná predstava. Niekto si vždy domyslí. A ak vzťah utajujete a on sa bude vyvíjať, budete mať problém priznať ho neskôr. Celkove utajované vzťahy majú horšiu perspektívu, pretože nemajú možnosť rozvíjať sa prirodzene. Navyše hodne poškodzujú aj iné pracovné vzťahy: ničia dôveru v toho, kto veci tají, a ak sa pravda náhodou prevalí, zvyšok kolektívu má pocit, že ich po celý čas vodili za nos.

Amy Nicole Bakerová má jeden tip: “Buďťe v svojom priznaní veľmi priamočiari a držte sa len zjavných vecí. Povedzte niečo ako ‘párkrát sme si spolu vyšli, ale verím, že pochopíte, že tu nechcem naše súkromie rozoberať do hĺbky’.”

Dajte pozor na to, aby váš nadriadený bol informovaný ako  prvý. Možno vám to príde zbytočné, ale na jeho mieste by ste sa tiež chceli cítiť sebaisto s tým, že nik vám nezačne klásť nepríjemné otázky ohľadne romance vašich podriadených… Tým, že ho informujete, môže robiť premyslené rozhodnutia, napríklad aj to, či budete aj naďalej v spoločnom tíme, alebo radšej jedného z vás preradí na inú prácu.

To, či s informáciou potrebujete ísť aj na útvar HR, závisí od firemnej politiky a povesti, ktorú útvar HR má. Ak viete, že tam nájdete pochopenie a podporu, môže to byť pre vás dôležité informovať ich, ak by sa náhodou kolegovia nevedeli s vaším vzťahom zrovnať alebo ak by sa vzťah vyvinul nevhodným smerom.

Dodržiavajte rozumné hranice

Na jednej strane potrebujete, aby kolegovia vedeli, že ste vo vzťahu so spolupracovníkom, na druhej strane nechcete príliš okato dávať túto skutočnosť najavo. Výskumy, ktoré robila Amy Nicole Bakerová a jej tím, totiž ukazujú, že ľudia, ktorí sú svedkami častého flirtovania na pracovisku, sa cíti v práci horšie, menej spokojne a majú pocit menšieho rešpektu zo strany podniku. Je to podobné ako bozkávanie sa v električke či autobuse – na prvý pohľad sa to týka len vás dvoch, ale všetci tí ostatní sú nútení sa prizerať – a pocit donútenia nemá rád nikto! Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí sa musia často prizerať “muckaniu” na pracovisku, majú tendenciu odísť zo zamestnania, takže potrebujete zvážiť, či nežnosti nenechať na súkromné obdobie.

A ak sa vzťah rozpadne

Samozrejme, nie každý vzťah medzi kolegami skončí manželstvom. Ak sa jeden z vás rozhodne ukončiť to, je lepšie byť pripravený a mať plán, čo na obdobie po rozpade vzťahu.

Tak, ako ste ľuďom povedali, keď vzťah začal byť vážny, povedzte im aj teraz, že skončil. A vo vzťahu medzi sebou sa držte maximálnej profesionality. Nekomentujte svojho bývalého partnera – a to ani neverbálne. To, čo sa stalo, má zostať medzi vami dvomi.

Ak vám je nepríjemné spolupracovať s partnerom aj po tom, ako sa vzťah rozpadol, môžete požiadať o prechod do iného útvaru – ale aj tam držte podrobnosti rozchodu pod pokličkou. Ak to nedokážete, je lepšie opustiť zamestnanie  a ísť pracovať inam. Amy Nicole Bakerová to zhŕňa: “Čím menej drámy, tým lepšie.”

A tri prípady zo života

Prípad 1: Vždy sa správajte profesionálne

Heather a jej kolega Alex pracovali pre jednu z popredných účtovníckych firiem, keď sa do seba zamilovali. Zdráhali sa však vyštartovať vzťah, pretože to považovali za neprofesionálne. Heather dokonca ani nechodila s kolegami na pohárik po práci. Keď však narazila na Alexa, jej romantický záujem sa prebudil a hoci nikdy otvorene neflirtovali, postupne sa zbližovali.

Po troch mesiacoch ju Alex konečne požiadal, či by s ním nešla na večeru. Heather prijala a na večeri hovorili hlavne o tom, ako teraz narábať s novou situáciou na pracovisku. Obaja boli orientovaní na kariéru a tak sa dohodli, že sa budú správať profesionálne, aby si nepoškodili postup. Nakoniec išli na HR útvar, pretože hoci pracovali na rozdielnych úrovniach v podniku, nechceli, aby na pracovisku prišlo k stretu záujmov. HR manažéri to vzali pozitívne a postarali sa o to, aby Heather a Alex nepracovali na spoločných projektoch, a aby Alex, ktorý bol v hierarchii vyššie, nebol zodpovedný za hodnotenie Heatherinej výkonnosti alebo návrhy na jej povýšenie.

Keď si takto zabezpečili podporu útvaru HR, oznámila Heather vec svojmu nadriadenému a zopár najbližším kolegom. “Vtedy začali klebety,”  spomína, “ale my sme im nevenovali pozornosť. Robili sme si svoju robotu a nestarali sme sa o reči. Heather sa však predsa len obávala, že vzťah poškodí jej dobré meno v podniku. “Nechcela som, aby si ľudia mysleli, že svoju kariéru neberiem vážne.” Tak sa s Alexom dohodli, že na pracovisku sa k sebe budú správať predovšetkým kolegiálne – bez vyhľadávania jeden druhého, bez vzájomných dotykov a prejavov náklonnosti. Keď sa spolu vybrali na kávu, stretávali sa vždy pri výťahu.

Po deviatich mesiacoch vzťahu odišla Heather z podniku z dôvodov, ktoré so vzťahom nijako  nesúviseli, a o pár rokov neskôr sa s Alexom vzali. Hoci už spolu nepracujú, sú spolu šťastní.

Prípad 2: Prečo tajnostkárstvo vždy nefunguje

Becca pracovala vo veľkej technologickej spoločnosti už niekoľko rokov, keď dostala na starosť zapracovať novú pracovníčku, Meryl. Po tom, ako sa niekoľko mesiacov spoznávali a postupne zbližovali, začali spolu randiť.

“Boli sme v rôznych tímoch, ale pravidelne sme mali   spolu do činenia,” vysvetľuje Becca. “Aj keď som nebola jej nadriadená, bola som skúsenejšia a skôr poradkyňa – a to ma znervózňovalo. Bála som sa, že môj tím zareaguje nepriaznivo, keď sa dozvedia,  že chodím s niekým z ich úrovne.”

Preto sa rozhodli udržiavať vzťah v tajnosti. Bolo to o to zložitejšie, že Meryl sa ešte neoutovala – bola z krajiny, kde je homosexualita nelegálna. A hoci tajnostkárčenie robilo veci ešte vzrušujúcejšie a romantickejšie, narobilo aj veľa obáv a neistoty. Becca napríklad nemohla povedať svojim priateľom z práce aj mimo práce, čo po celý čas robieva.

Vzťah trval asi rok a podarilo sa im ho udržať úplne v tajnosti, ale tajnostkárčenie ho nakoniec rozbilo. “Necítila som sa, akoby som bola vo vzťahu. Prišlo mi to skôr ako dvojitý život,” priznáva Becca. “Meryl sa nemohla outovať pred rodinou a nedokázali sme si predstaviť, ako by to mohlo fungovať.”

Dnes sú Becca a Meryl priateľky, ale celá tá skúsenosť viedla Beccu k tomu, že si už nedovolí nijaký vzťah na pracovisku.

Prípad  3: Keď to nevyjde

Jordan sa zamiloval do svojej kolegyne Susan po tom, čo nejaké tri mesiace pracovali v tej istej investičnej banke. Susan prišla do podniku prvá, Jordan o niečo neskôr.

Vzťah so Susan mu neprišiel ako konflikt záujmov, pretože jeden druhému nijako nepodliehali. V hierarchii stál Jordan vyššie ako Susan, ale nemal do činenia s jej prácou a úlohami. Niekedy spolupracovali ako súčasť veľkého tímu, ale nikdy nepracovali v tom istom tíme, keď mali vzťah.

Pre Jordana to bolo prvýkrát, čo sa zamiloval do niekoho v práci. V spätnom pohľade si myslí, že bol hodne naivný a podcenil možné riziká.

Pretože vzťah bol spočiatku nezáväzný, nechceli o ňom nikomu hovoriť. Neskôr, keď veci začali byť vážne, mali obaja pocit, že vhodný okamih už premeškali. “Po niekoľkých mesiacoch chodenia bolo už hlúpe robiť z toho tému,” hovorí Jordan. “Susan navrhovali na povýšenie, takže sme nechceli veci vynášať, aby sme neovplyvnili jej kariéru.” Obaja mali v práci priateľov – Jordan niekoho, koho už chvíľu poznal, a Susan svoju spolubývajúcu. Tým o vzťahu povedali, pretože im plne dôverovali.

Po čase sa však vzťah rozpadol a Jordan a Susan sa rozišli. “To bola tá najtrápnejšia časť celého príbehu,” spomína Jordan. “Nakoniec sme potrebovali spolupracovať veľmi úzko na viacerých projektoch a hoci sme k sebe boli vždy veľmi korektní, panovalo medzi nami obrovské napätie a istá miera potlačenej nevraživosti. Nebolo to príjemné.”

Situácia prispela k tomu, že z podniku odišiel. “Bolo to také nepríjemné, že som cítil, že obaja potrebujeme priestor, aby sme mohli znova dýchať.”

 6,864 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.