Je riadenie výkonnosti zamestnancov témou pre HR?

V podnikoch žijeme dobu súťaže o produktivitu, efektivitu a úspornosť. Súťaž je tvrdá a dokonca sa dostala aj dovnútra korporácií – stačí dať „o centimeter“ horšiu ponuku a materská firma pridelí projekt inej dcérskej spoločnosti. Akú rolu môže zohrať HR-úsek na tomto poli? Je to vôbec téma pre HR úsek? Keith H. Hammonds, vtedajší zástupca šéfredaktora amerického časopisu Fast Company,…

Angažovanosť pracovníkov má dve tváre

Každoročne investujú podniky obrovské prostriedky do podpory a zvyšovania zaangažovanosti pracovníkov – ale keď sa manažérov spýtate, čo zaangažovanosť pracovníkov znamená, zistíte, že odpovede bývajú nejasné a dosť odlišné. Napriek týmto problémom však podniky cítia potrebu angažovanosť svojich ľudí riadiť. Možno problém spočíva v tom, že manažéri o angažovanosti svojich ľudí nerozmýšľajú tým správnym spôsobom. Napríklad väčšina podnikov meria…

Prenechajte adaptáciu nováčika vášmu tímu

Ak chcete, aby noví pracovníci mali rýchlo dobrú výkonnosť, potrebujete im dať dobrý štart. Najlepšie bude, ak si na pomoc prizvete svoj tím – dajte mu za úlohu rýchlo adaptovať nováčika a urobte z toho „zdieľanú zodpovednosť“. Požiadajte jedného člena tímu, aby sa zhostil úlohy sponzora, na ktorého sa nováčik môže obrátiť s každou otázkou. Pre sponzora to…

5 príznakov, že robíte hodnotenia výkonnosti správne

O užitočnosti alebo neužitočnosti pravidelných hodnotení výkonnosti sa už istú dobu vášnivo diskutuje – podniky sa ich držia, poradcovia ako Aubrey Daniels z Aubrey Daniels International ich zatracujú a hovoria, že nepomáhajú ani podniku, ani pracovníkovi, a treba nastoliť skôr koučovaciu kultúru. Na druhej strane, začiatkom februára IBM uviedlo do používania program hodnotenia výkonnosti, ktorý má podobu mobilnej aplikácie,…

4 rôzne štýly vedenia ľudí: ako podporiť vysokú výkonnosť podriadených

Práca s ľuďmi je podobná na golf – pre rôzne situácie si potrebujete zvoliť rôzny prístup. A je jedno, ako veľmi sa snažíte alebo nakoľko zruční ste – veci sa aj tak začnú kaziť. Podstatné je prispôsobiť okolnosti tak, aby vám umožnili prekonať problémy, a lídri na to majú jeden dôležitý nástroj – svoj vlastný riadiaci štýl. Všetky…

Skúsenosti z projektu budovania výkonnosti

Od roku 2009 sa v našej firme venujeme projektom riadenia výkonnosti na pracovných miestach prostredníctvom kritérií úspešnosti výkonu práce, s naviazaním na variabilnú zložku mzdy. Po šiestich rokoch vieme nielen to, ktoré princípy fungujú nakoľko efektívne, ale získali sme aj skúsenosti, ako ich v podniku úspešne zaviesť. Na čom je projekt EPM postavený? Od roku 1992, odkedy fungujeme…

Ako si neodradiť tých najlepších

V každej firme a na každom pracovisku sú zamestnanci, ktorí sú opornými stĺpmi či už vo výkonnosti, v pružnosti, v odbornosti alebo v inováciách. Staráme sa o toto „podnikové zlato“ aspoň tak dobre ako o hmotné majetky? Nepovažujeme ich výkonnosť už za samozrejmosť? Nedemotivujeme ich svojou nevšímavosťou a neodháňame ich rovnostárskym prístupom? Výkonnosť a odmeňovanie Žijeme dobu nákladov, cien a rozpočtov (aj…

Dilema lídra: Ako vyvážiť výsledky a pracovnú morálku?

Steve Arneson, kouč a autor knihy Bootstrap Leadership and What Your Boss Really Wants from You, často pracuje a budúcimi lídrami v programoch rozvoja talentovaných pracovníkov. A takmer vždy sa diskutuje jedna horúca téma: čím viac sa manažéri dozvedajú o vedení ľudí, tým častejšie musia zápasiť s predprogramovaným napätím medzi dvoma líderskými úlohami – na jednej strane zabezpečiť prostredníctvom ľudí výsledky…

Kultúra zodpovedného prístupu: Dodržiavať ústredné hodnoty a napĺňať ciele

Mananžéri sú vždy presvedčení, že vedú dobrý úsek. Ale aj napriek tomu presvedčeniu vedia, že niekedy im niečo ukĺzne: kedy-tedy prešvihnú termín, kedy-tedy zaklamú zákazníkovi, niekedy sľúbia viac, ako sú schopní dodržať… a možno si na poradách niekedy nárokujú priveľa priestoru. Ani jedna z týchto vecí nie je vážny nedostatok, ale ak nezačnete seba i svojich ľudí brať…

Ako pre vás funguje vaša podniková kultúra?

Čo je to kultúra? V podstate ide o spôsob, akým sa práca robí v našej firme. Odráža zdieľané hodnoty, presvedčenia a postoje, ako sa prejavujú v každodennom konaní pracovníkov. Kultúra je zakorenená vo všeobecných praktikách okolo misie, vízie a hodnôt. Podmieňuje, ako sa robia rozhodnutia a ako sa preberá zodpovednosť. Podmieňuje správanie pracovníkov voči zákazníkom i medzi sebou. Odráža sa v normách a stabilite, s akou…