Keď spätná väzba prestáva slúžiť

Dušan Burger, BSBA, HR Partner, Poštová banka, a. s.: Mnohí z vás to určite poznajú: blíži sa koniec roka a začínajú sa množiť spätné väzby – či už na konkrétnych ľudí alebo na celé útvary. Vyhodnocujú sa „tvrdé“ kritériá ako termíny, presnosť a spoľahlivosť výstupov (služieb), prípadne jednoduchosť a praktickosť riešení, ktoré daný útvar poskytuje….

„Prestaňme o riadení výkonnosti hovoriť a začnime ju efektívne riadiť!“

Dňa 3. júna 2015 sa v biznis-hoteli Premium v Bratislave konal celodenný seminár na tému Systém riadenia výkonnosti, ktorý skutočne funguje: zrozumiteľná štruktúra, overená implementácia a praktické nástroje. Riaditeľ ibis partner Slovakia, Ivan Burger, v ňom prezentoval svoju filozofiu budovania systému riadenia výkonnosti. Jeho systém riadenia výkonnosti EPM (Effectiveness & Productivity Management) bol v tomto a minulom…

Sedem hriechov pri odmeňovaní výkonnosti

Máme prepracované metódy vyhľadávania zamestnancov, fungujúce systémy rozvoja ľudských zdrojov, príťažlivé benefity a zaujímavé programy pre talenty. Úroveň a funkčnosť odmeňovacích systémov motivácie k efektívnosti a výkonnosti však obvykle zaostáva a často býva najslabším článkom v riadení ľudských zdrojov. Pozrime sa na najčastejšie príčiny, prečo je to tak a čo s tým vieme urobiť. Podiel na hospodárskych výsledkoch – motivuje? Často v podniku…

Vec, ktorá nepatrí do KPI: Zlepšovacie návrhy

Keď stanovujeme pracovníkom KPI, vždy sa snažíme nastaviť ich tak, aby ich naplnenie automaticky viedlo k naplneniu výsledkov nášho oddelenia. Je však jedna pracovná oblasť, pre ktorú sa KPI stanoviť dá ťažko – je to oblasť zlepšovacích návrhov. KPI (Key Performance Indicators, ukazovatele výkonnosti) sú nástroj na riadenie efektívnosti a výkonnosti. Pomáhajú nám nastaviť úroveň očakávaného…

Pracujete dostatočne na udržaní svojich talentov?

Podľa štúdie inštitútu Gallup z roku 2013 70% amerických pracovníkov nie je v svojej práci angažovaných, alebo sú dokonca aktívne neangažovaní a majú od nej obrovský emocionálny odstup. To vedie k obrovským stratám na produktivite. Štúdia takisto ukazuje, že ani spokojní a šťastní pracovníci nie sú nutne angažovaní. Angažovaní pracovníci majú v podniku dobre definovanú rolu, poznajú mieru, v akej prispievajú k výsledku, sú…

Spolupráca: možno si ju vynútiť?

Spoluprácu si nemožno vynútiť. Ako pri každom donucovaní, ľudia sa okamžite začnú priečiť. Optimálny výsledok sa dosiahne, keď sa ľuďom chce niečo urobiť bez toho, že by ich do toho niekto tlačil. Nútenie do spolupráce je absurdné, pretože pri nútení sa používa systém príkazov a kontroly na to, aby sa dosiahol opak príkazov a kontroly – spolupráca….

Podnikový systém riadenia výkonnosti: 12 aplikačných princípov

Po roku 2010 podniky intenzívne budujú efektívnosť všetkých činností a všetkých svojich zdrojov, vrátane tých ľudských. Know-how k podnikovému systému riadenia výkonnosti na pracovných miestach je témou dňa. Čo určite nefunguje Tradičné prístupy riadenia a odmeňovania výkonnosti sa opierajú o historické praktiky staré často desiatky rokov. Napríklad takéto: nadriadení nestanovujú ciele výkonnosti, ale dávajú konkrétne príkazy a úlohy pri…

Potrebujeme nekompromisný návrat k cieľovej orientácii

V máji 2013 uskutočnil vedúci tréner ibis partner Slovakia, Ivan Burger, regionálny seminár k budovaniu výkonnosti na pracovných miestach pre HR manažérov viacerých podnikov. Seminár sa uskutočnil v Matador Automotive Vráble, a.s. na pozvanie personálnej riaditeľky Ing. Inge Murgašovej. Seminára sa zúčastnil aj Mgr. Peter Havetta, šéfredaktor novín Matador Expres – mesačníka skupiny Matador, ktorý…

Pozor na úzke hrdlá v systéme riadenia výkonnosti

Žijeme dobu, keď tlak na efektívnosť, produktivitu a výkonnosť všetkých zdrojov je čoraz vyšší. To sa týka aj ľudských zdrojov podniku a HR úseky hľadajú cesty, ako efektívnosť práce na kľúčových miestach riadiť a zvyšovať. Možno prvým krokom je dobré si pozrieť, aké slabiny existujú v súčasnom podnikovom systéme. Procesný a štruktúrovaný pohľad HR oblasť je charakteristická uplatňovaním mäkkých faktorov,…

Vsadiť na odmeňovanie výkonnosti?

Hľadanie ciest na zvyšovanie produktivity a výkonnosti na pracovných miestach je dnes témou dňa. Je to dopad hospodárskej krízy – podniky sú tlačené do malých nákladov vrátane mzdových a súčasne potrebujú mať dostatočný produkčný potenciál. Je naviazanie odmeňovania na dosiahnutú výkonnosť tou správnou cestou? Názory sa líšia, ale rozhodnúť sa pre niektorú cestu potrebujeme. O čom presne hovoríme?…