Je riadenie výkonnosti zamestnancov témou pre HR?

V podnikoch žijeme dobu súťaže o produktivitu, efektivitu a úspornosť. Súťaž je tvrdá a dokonca sa dostala aj dovnútra korporácií – stačí dať „o centimeter“ horšiu ponuku a materská firma pridelí projekt inej dcérskej spoločnosti. Akú rolu môže zohrať HR-úsek na tomto poli? Je to vôbec téma pre HR úsek? Keith H. Hammonds, vtedajší zástupca šéfredaktora amerického časopisu Fast Company,…

Vec, ktorá nepatrí do KPI: Zlepšovacie návrhy

Keď stanovujeme pracovníkom KPI, vždy sa snažíme nastaviť ich tak, aby ich naplnenie automaticky viedlo k naplneniu výsledkov nášho oddelenia. Je však jedna pracovná oblasť, pre ktorú sa KPI stanoviť dá ťažko – je to oblasť zlepšovacích návrhov. KPI (Key Performance Indicators, ukazovatele výkonnosti) sú nástroj na riadenie efektívnosti a výkonnosti. Pomáhajú nám nastaviť úroveň očakávaného…

Podnikový systém riadenia výkonnosti: 12 aplikačných princípov

Po roku 2010 podniky intenzívne budujú efektívnosť všetkých činností a všetkých svojich zdrojov, vrátane tých ľudských. Know-how k podnikovému systému riadenia výkonnosti na pracovných miestach je témou dňa. Čo určite nefunguje Tradičné prístupy riadenia a odmeňovania výkonnosti sa opierajú o historické praktiky staré často desiatky rokov. Napríklad takéto: nadriadení nestanovujú ciele výkonnosti, ale dávajú konkrétne príkazy a úlohy pri…

Potrebujeme nekompromisný návrat k cieľovej orientácii

V máji 2013 uskutočnil vedúci tréner ibis partner Slovakia, Ivan Burger, regionálny seminár k budovaniu výkonnosti na pracovných miestach pre HR manažérov viacerých podnikov. Seminár sa uskutočnil v Matador Automotive Vráble, a.s. na pozvanie personálnej riaditeľky Ing. Inge Murgašovej. Seminára sa zúčastnil aj Mgr. Peter Havetta, šéfredaktor novín Matador Expres – mesačníka skupiny Matador, ktorý…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (6): Know-how

V predošlom čísle časopisu sme písali o know-how v podniku a o jeho identifikácii, špecifikácii a kodifikácii. V tomto čísle pokračujeme a budeme sa venovať rozširovaniu a transportu know-how. Poznatková pyramída Opäť sa vrátime k poznatkovej pyramíde z prvého dielu seriálu a pripomenieme si, že know-how je vyššia, piata trieda poznatkov a rozumieme ním vymedzenú sadu údajov, informácií, praktík a mentálnych modelov, ktorej nasadením možno…

HR úsek úspešne podporuje ekonomickú konkurencieschopnosť svojho podniku

HR úsek podniku je niekedy považovaný v riadiacej štruktúre za servisný útvar. Ako sa môže stať kľúčovým vo vzťahu k strategickej zmene v podniku? Článok sa zakladá na konkrétnych skúsenostiach z praxe. Na novom pôsobisku Stať sa rovnocenným partnerom v akomkoľvek vzťahu nie je jednoduché. V roku 2008, po nástupe do funkcie HR manažéra v…

Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: Tri piliere výkonnosti podnikových lídrov

Žijeme obdobie, keď podnikom ide o prežitie, pretože objednávkový raj z roku 2008 je dávno preč a manažment podniku kladie otázku: akými všetkými opatreniami udržíme podnikovú ekonomiku? V tomto článku sa zameriavame na to, ako môže HR úsek akcelerovať podnikovú produktivitu prostredníctvom chrbtovej kosti podniku – vedúcich pracovníkov tak, aby ľudia produkovali práve to, čo…

Meriame výkonnosť tým správnym spôsobom?

Keď hovoríme o meraní výkonnosť pracovníkov/firmy, musíme predovšetkým uznať, že existujú dva diametrálne odlišné prístupy k tomuto predmetu: jeden sa sústreďuje na posudzovanie toho, ako ľudia pracujú, kým druhý tvrdí, že meradlá výkonnosti tu nie sú na to, aby sme pomocou nich merali nasadenie ľudí, ale na to, aby pomohli podniku dosiahnuť, čo potrebuje, teda aby pracovníkom…

Manažment po kríze: čo treba robiť inak?

Je tu kríza a všetci čakáme, kým pominie. Keď sa tak stane, budeme fungovať ako predtým? Prináša kríza výzvy pre manažment na jeho vlastnú zmenu? Ako sa orientovať v budúcnosti? Už je po kríze? Ani zďaleka nie. Z času na čas sa objavia správy o takom alebo onakom zlepšení niektorého hospodárskeho indexu, prípadne o zvýšení…