Sebamotivácia v troch minútach

Ako zaobchádzajú špičkoví predajcovia so zákonitosťou príčiny a následku? Ako sa motivujú k výkonom a ako si vyhládzajú cestičku do budúcnosti? Tým, že si denne hovoria a myslia tieto „ja“-správy: Mám dobrá vzťah ku každému svojmu zákazníkovi. Odlišujem sa vysokou odbornou kompetenciou a spoľahlivosťou. Ponúkam zákazníkovi skutočný úžitok. Cieľavedome diskutujem so zákazníkom o svojej ponuke…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Ako prezentovať svoje stanovisko s úspechom: Nechoďte s bubnom na vrabce, radšej im pekne zaspievajte

Niekedy jednoducho cítite, že nech hovoríte, čo hovoríte, váš partner vás nie a nie pochopiť. Alebo niekomu poskytnete priateľskú spätnú väzbu a získate nepriateľa na život a na smrť. Keď zlyháva priamy prístup, skúste to „poza bučky“… Nepriama komunikácia je v našej kultúre neobvyklá, ale začína byť veľmi potrebná: podniky splošťujú svoje štruktúry, miesto komandovania…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Ako vyjsť s ľuďmi, s ktorými sa nedá vyjsť

V živote každý z nás má prinajmenšom jedného človeka, s ktorým „nemôže“. Vždy to závisí od toho, na čo reagujeme citlivo, ale niektorí ľudia nás vedia znechutiť už len tým, že s nimi musíme prísť do kontaktu. Na pracovisku si však nevyberáme – kolegov, šéfa a podriadených jednoducho dostaneme a nik sa nás nepýta, nakoľko…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Pravidlá, podľa ktorých hrávajú tímy

Tímy sú dôležitou súčasťou každej úspešnej organizácie. Je preto dobré poznať princípy a zákonitosti ich fungovania, ak ich chceme úspešne viesť. Ktoré pravidlá a zákonitosti fungovania tímu by mal poznať každý tímový vedúci? 1. „Starí harcovníci“ majú väčšie slovo Medzi rovnocennými členmi tímu majú lepšiu pozíciu a „staršie“ práva tí členovia tímu, ktorí sú v…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Obchádzajú vás vaši podriadení?

Nič nedokáže človeka znervózniť viac, ako keď ho vlastní podriadení obchádzajú a so svojimi problémami či nápadmi utekajú priamo k vášmu šéfovi (tzv. by-passing). Podrýva to vašu autoritu a pozíciu a z dlhodobého hľadiska vytvára semenište pre budúce problémy. Či sa z takéhoto „obchádzania“ stane bežný jav alebo nie, za to môže spôsob, akým zareaguje…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Kedy je pracovník skutočne výkonný?

Máloktorá otázka vyvoláva rovnako silný záujem zamestnávateľa aj zamestnanca ako práve odmeňovanie. Najčastejšie je ohnisko pozornosti sústredené na otázku „koľko“, hoci pre podnik je najdôležitejšia iná otázka: „za čo presne“. Keď má podnik záujem pritiahnuť a udržať si vo svojich radoch vysoko výkonných zamestnancov, musí si najprv uvedomiť, ako takýto vysoko výkonný zamestnanec vyzerá. Za…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

12 tipov, ako delegovať

„Ale veď som ti dal inštrukcie!“ Už ste niekedy delegovali úlohu len na to, aby sa vám vrátila v podobe, akú by ste od nej nikdy nečakali? Mnohé práce, ktoré delegujeme, nie sú urobené poriadne, lebo sme nedali poriadne inštrukcie. Podriadený sa jednoducho nie vždy opýta, alebo si veci vysvetlí po svojom. Aby k tomu…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Ako vyjsť s ľuďmi, s ktorými sa nedá vyjsť

V živote každý z nás má prinajmenšom jedného človeka, s ktorým „nemôže“. Vždy to závisí od toho, na čo reagujeme citlivo, ale niektorí ľudia nás vedia znechutiť už len tým, že s nimi musíme prísť do kontaktu. Na pracovisku si však nevyberáme – kolegov, šéfa a podriadených jednoducho dostaneme a nik sa nás nepýta, nakoľko…

E-mail miesto reklamy

Stále viac zákazníkov sa bráni proti reklamným e-mailom. Preto je dôležité elektronickú reklamu používať cielene, a to najmä pri týchto príležitostiach: nové produkty, o ktorých cieľová skupina potrebuje informácie podujatia vo vašom podniku, pozvánky na dni otvorených dverí dôležité informácie ako napr. zmena vedenia podniku privítanie nového zákazníka osobným listom; ale aj dobrí starí zákazníci…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

Employer Branding: Nejde o nábor, ide o marketing

Dnes už podniky nekonkurujú cenou, produktom a balením – konkurujú tým, či sa im do podniku podarí dotiahnuť talenty, tzv. „hviezdy“. Keď chcete do podniku dostať týchto kvalitných, vysoko výkonných ľudí, musíte si pripraviť dobre prepracovanú stratégiu. Imidž vášho podniku sa stáva čoraz dôležitejším náborovým nástrojom – podľa toho, aký je, hlásia sa k vám…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen