HR pokrivkáva v analytických zručnostiach

Najnovšie štúdie Bersin by Deloitte dokladajú, že 86% podnikov nemá vybudovanú spoľahlivú analytiku pre oblasť HR a 67% sa označuje ako „slabí pri využívaní HR dát na predpovedanie pracovnej výkonnosti a zlepšovania. Josh Bersin, zakladateľ Bersin by Deloitte, hovorí, že viac tých istých HR aktivít nebude dokázať pokryť potreby vyplývajúce z demografických zmien na trhu práce. Podniky by…

Líder potrebuje fungovať všetkým ľuďom na očiach

Douglas Riddle z Center for Creative Leadership sa v interview pre časopis Chief Learning Officer zamýšľa nad tým, či existuje niečo ako „unikátne vodcovstvo”. Ako vidíte to, že všetky líderské filozofie sú kópiami iných filozofií? „Kópia“ je silne zjednodušený popis toho, ako si vytvárame postoje, rutiny a správania. Vždy istým spôsobom prejavujeme to, čo vidíme a počujeme, v tom,…

Aj intuícia má svoje hranice

V interview pre nemecký časopis Personalführung vysvetľuje Rüdiger Kabst, profesor na Paderbornskej univerzite, prečo majú HR manažéri v Nemecku taký malý vplyv. Na rozdiel od napr. finančných manažérov, ktorí majú svoje pevné miesto vo vedení podniku, je v Nemecku asi len 50% personálnych manažérov členmi vedenia podniku. Nemajú totiž na rozdiel od finančných manažérov žiadne čísla, ktorými by…

Úspech by nemal znamenať, že vašu cestu lemujú telá znechutených a odpudených pracovníkov

Od Silicon Valley až po Wall Street sa toleruje – a niekedy až oslavuje – arogancia úspešných lídrov. Ale čiara medzi sebavedomím a aroganciou je tenká a mať prehnanú mienku o sebe poškodzuje biznis. Väčšina zamestnancov od špičkových pracovníkov a manažmentu očakáva vlastnosti ako iniciatívnosť, inteligenciu, dôveru a zapálenie za vec. Ale podľa Marka Newmana z HireVue, Inc. nič z toho nehrá…

Zlepšujeme kľúčové kompetencie odborníkov z oblasti HR

Za posledných tridsať rokov sa celosvetová ekonomika rýchlo a dramaticky pohla od priemyselne orientovaných ekonomických modelov k modelom poznatkového/informačného veku. Nárast z poznatkovej práci núti zamestnávateľov klásť oveľa vyšší dôraz na ľudský kapitál – zamestnancov. A keďže je dnes ľudský kapitál tak výrazne zdrojom konkurenčnej výhody podnikov, treba upraviť základné obchodné kompetencie tak, aby boli znova plne funkčné. V dnešných…

Andrej Winter: Študenti či absolventi vedia prinášať veľkú pridanú hodnotu

Dnes predstavujeme posledný z víťazných projektov HR Gold 2013, ktorý vyhral tím Andreja Wintera zo spoločnosti Challengest, s.r.o. Projekt sa volá „Challengest.com – Challenge“ a ocenený bol za návrh a realizáciu kreatívneho a netradičného prístupu, ako poskytnúť študentom bez praxe možnosť dokumentovať svoj pracovný potenciál u budúcich zamestnávateľov a zamestnávateľom vyhľadávať cenných zamestnancov podľa praktických kritérií. Spýtali sme…

Train the Coach: Methoden – Cvičenia a skripty pre profesionálny rozvoj koučov

Bernd Schmid a Oliver König Train the Coach: Methoden Übungen und Interventionen für die professionelle Weiterbildung von Coachs, Teamcoachs, Change-Agents, Organisationsentwicklern und Führungskräften managerSeminare Verlags GmbH (2014) Kniha pre praktizujúcich koučov obsahuje nesmierne množstvo cvičení, spracovaných „americkým“ štýlom, hotových na použitie. Je rozdelená na šesť častí: Kouč sa učí postupy v koučingu Kouč sa učí reflektovať…

Farby, typy a spolupráca: DISC – HR nástroj, ktorý skutočne funguje

Mnoho personalistov je presvedčených, že v budúcnosti zapríčiní viac ťažkostí problém v postojoch kandidátov na prijatie než slabiny v ich odborných schopnostiach. Kým odborné schopnosti sú budovateľné, základný osobnostný profil takmer nie. Typológia DISC umožňuje nielen rozpoznávať typ motivácie u kandidátov, ale je použiteľná na mnohých ďalších „frontoch“ práce s ľuďmi. Naša skúsenosť s DISC Od roku 1994 sme…

70% demotivácia? Inšpirujte k špičkovej výkonnosti!

Nedávno rozbúril hladiny HR prieskum inštitútu Gallup za rok 2013 o motivácii zamestnancov, ktorý tvrdí, že 7 z 10 pracovníkov je buď aktívne demotivovaných, alebo v práci jednoducho zabíjajú čas. Jack Zenger a Joe Folkman v svojom článku pre Leadership Excellence však na základe vlastných skúseností a prieskumov toto číslo spochybňujú a navyše ukazujú, aké nebezpečné môžu byť podobné informácie. Lídri,…

Dôvera, dôvera a ešte raz dôvera

Marián Lakatoš, Kia Motors Slovakia s.r.o.: Nedávno som mal možnosť zúčastniť sa školenia, kde sme okrem rôznych teórií o leadershipe, prípadových štúdií o efektívnom riadení ľudí, hovorili aj o tímovej spolupráci. Lektor nám priblížil knihu Patricka Lencioniho, Päť príčin nefunkčnosti tímu, kde autor zhrnul dôvody pre ktoré tímová spolupráca často nefunguje. Priznám sa, od školenia…