Hodnota interview s kandidátom a ako ju zvýšiť

Žijeme dobu nedostatku kvalitných záujemcov o určitý typ práce a vybrať vhodného človeka najmä na miesto špecialistu alebo manažéra je záťažová výzva. Podobnú úlohu riešime pri internom výbere na dôležitú pracovnú pozíciu. Ak sa jeden či druhý výber nepodarí a po čase musíme výber opakovať, vznikne niekoľkonásobne vyššia škoda, ako je cena samotného výberového procesu. Pozrime sa…

Sedem otázok, ktoré vám pomôžu zistiť emočnú inteligenciu kandidáta na pohovore

Emočná inteligencia zahŕňa sebauvedomenie, sebakontrolu, motiváciu, empatiu a sociálne zručnosti. Kandidát s týmito vlastnosťami dobre spolupracuje a dokáže sa prispôsobiť zmenám a podporovať ich. Preto organizácie hľadajú práve takýchto kandidátov – ale ani jedna zo spomínaných čŕt sa netestuje ľahko a väčšinou sa pri odhade intervieweri spoliehajú len na svoj inštinkt. Tu je sedem otázok, ktoré vám pomôžu odhadnúť, ako…

„Čo sú vaše slabé stránky?“

Starý model vstupných pohovorov, kde prosebník kandidát sa príde predvádzať blahosklonnému personalistovi, pomaly upadá. Generácia Y („mileniáni“) to už netoleruje a pridáva sa k ním čoraz viac ľudí z iných vekových kategórií. Chcú robiť a byť platení, nie prispôsobovať sa a hrať podnikové rošády. Pri tradičných prijímacích pohovoroch sa sústreďujeme na preverenie, či sa nám kandidát hodí, ale len veľmi…

Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: Tri piliere výkonnosti podnikových lídrov

Žijeme obdobie, keď podnikom ide o prežitie, pretože objednávkový raj z roku 2008 je dávno preč a manažment podniku kladie otázku: akými všetkými opatreniami udržíme podnikovú ekonomiku? V tomto článku sa zameriavame na to, ako môže HR úsek akcelerovať podnikovú produktivitu prostredníctvom chrbtovej kosti podniku – vedúcich pracovníkov tak, aby ľudia produkovali práve to, čo…

Osobné interview: nástroj hodnotenia kandidátov

Od časopisu Manažér číslo 46 vám približujeme jednu z metód hodnotenia osobnostného profilu kandidátov – personálne interview. Tento nástroj sa dá použiť na rozpoznanie silných a slabých stránok kandidáta v oblasti osobnostných čŕt, postojov, osobných priorít a ďalších spôsobilostí neprofesného charakteru v dvanástich štandardizovaných hodnotiacich škálach. V tomto čísle sa zameriame na škálu „túžba po…

Moc rastie s kompetenciou

Cluster, lattice, commitment, waterline – váš sprievodca vnútorným svetom amerického koncernu Gore by mal byť predovšetkým tlmočníkom. Koncern Gore je rodinný podnik a založili ho v roku 1958 Bill a Vieve Gore a ich syn Bill. Je to vizionársky podnik s pružnými organizačnými štruktúrami a vysokým stupňom zaangažovanosti pracovníkov. Po celom svete má Gore 48…

Výber nových pracovníkov – nezahoďte aj svoju šancu!

Možno sa spýtate: akáže je to šanca vyberať nových pracovníkov? Je síce pravda, že spoznáte množstvo nových ľudí, ale budete im musieť pri rozhovoroch obetovať zo svojho takého vzácneho času, ktorý práve súrne potrebujete na niečo iné. Výber pracovníka je naozaj náročný na množstvo času i vašu energiu, ktorú do jednotlivých rozhovorov budete musieť investovať….