Dávate si “zelenú”?

Máme rôzne základné nastavenie. U niektorých ľudí je to “nedovoliť si”, iní majú základné nastavenie “dovoliť si čokoľvek”, a medzi tým existuje skupina, ktorá potrebuje o dovolenie požiadať a dostať ho udelené – resp. udeliť si ho sama. Tu je video z rozhovoru s dvomi autormi knihy Lifestorming, Alanom Weissom a Marshallom Goldsmithom, kde rozoberajú…

Vytvorte si mapu obchodného rastu a úspechu

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Budovanie podpory strategického plánu: orientovanie zamestnancov na stratégiu

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Prečo potrebujeme tréning komunikácie s inými kultúrami?

Tréning komunikácie s inými kultúrami patrí k základnej výbave manažéra alebo zamestnanca medzinárodnej spoločnosti v zahraničí. Na Slovensku je to skôr výnimka, ak firma niečo také svojím zamestnancom ponúka. Ako tréner a kouč medzikultúrnej komunikácie s mnohoročným pôsobením v zahraničí viem, aké veľké výzvy prináša komunikácia s inými kultúrami. Napríklad v zahraničí patrí medzikultúrny tréning k základným tréningom, ktoré medzinárodné firmy ponúkajú svojim…

Štíhly štart a sústavná odozva: Nové podniky vznikajú ako „lean“

Podľa desaťročia zaužívaných postupov, keď štartujete nové podnikanie, napíšete si podnikateľská plán, predstavíte ho investorom, nájdete si fondy, zozbierate okolo seba tím schopných ľudí, vyviniete produkt a potom ho predávate tak dôrazne, ako len dokážete. A niekde počas tejto reťaze krokov príde s vysokou pravdepodobnosťou situácia, v ktorej celkom stratíte pôdu pod nohami a možno to vzdáte. Ako dokladajú najnovšie…

Komunikujeme presvedčivo II.

V minulom čísle Manažéra sme uviedli prvú časť článku o tom, ako v komunikácii pôsobiť presvedčivo a na čo ľudia reagujú. Dnes dokončujeme ďalšími dvoma črtami: Autority ovplyvňujú správanie O referenciách sme už hovorili. Rovnako ako niekoľko referencií môže byť za určitých podmienok aj len jedna jediná referencia – pokiaľ prichádza od uznávaného experta. Problém je…

Komunikujeme presvedčivo II.

V minulom čísle Manažéra sme uviedli prvú časť článku o tom, ako v komunikácii pôsobiť presvedčivo a na čo ľudia reagujú. Dnes dokončujeme ďalšími dvoma črtami: Autority ovplyvňujú správanie O referenciách sme už hovorili. Rovnako ako niekoľko referencií môže byť za určitých podmienok aj len jedna jediná referencia – pokiaľ prichádza od uznávaného experta. Problém je…

Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom

Čínske príslovie hovorí: „Bohatstvo nikdy neprežije tri generácie.“ Rodinné podniky mávajú problémy s rastom, pružnosťou a tým, aby výmena generácií neohrozila stabilitu a profitabilitu. Existujú dobré praktiky, pomocou ktorých sa tomu rodinné podniky môžu vyhnúť. Takmer 20% rodinných podnikov stroskotá alebo je odpredaných skôr, než nová generácia dostane šancu prevziať kormidlo. Len 10% dožije pre…

Podnikový Knowledge Management – konkurenčná výhoda (3): Mentálne modely

V minulých číslach časopisu sme publikovali dva články z oblasti manažmentu podnikových poznatkov a naposledy sme písali o kategórii poznatkov typu „praktiky“. Tu si bližšie rozoberieme kategóriu mentálnych modelov. Poznatková pyramída Uviedli sme hierarchickú štruktúru siedmich typov poznatkov, ktoré sa vzájomne kvalitatívne odlišujú z hľadiska využitia aj získavania. Tu je štruktúra poznatkovej pyramídy (definície sú presnejšie uvedené v čísle 56…