9 manažérskych chýb, pre ktoré kvalitní ľudia odchádzajú

Manažéri z fluktuácie vinia obvykle všetko a každého, len na jednu vec pri tom zabúdajú – že ľudia neopúšťajú svoju prácu, ale opúšťajú svojho nadriadeného! A smutné na  celej veci je to, že by sa tomu dalo ľahko vyhnúť  – stačil by nový uhol pohľadu a trošku iné konanie zo strany manažéra. Organizácie vedia, aké…

Vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov, ktoré nestarne

Pracovníci HR úsekov sú extrémne dôležité pracovné pozície a od toho, ako sú nastavené a vnímané, záleží do veľkej miery úspech stratégie firmy. Môžu sa sami chápať ako administrátori a obslužný personál pre požiadavky vrcholového manažmentu, alebo sa môžu s vrcholovým manažmentom posadiť za jeden stôl a modelovať im ľudské súvislosti (a hlavne možnosti) manažérskych…

Zákon procesu: Líderstvo sa buduje denne, nie za 1 deň

Nedávno ma zaskočila otázka jedného zo študentov v mojej MBA triede. Spýtal sa: „Aká je minimálna kvalifikácia, aby sme niekoho nazvali lídrom?“ Ostal som prekvapený. Nepýtal sa na vlastnosti, pýtal sa na kvalifikáciu. Som presvedčený, že sa nepýtal na vzdelávané zručnosti. Množstvo lídrov dokonca ani nechodilo do školy a neabsolvovalo formálne vzdelávanie, ale napriek tomu…

Ivan Košalko: Nikdy som nemal taký silný pocit užitočnosti ako teraz

Keď poznáte svoje silné stránky a dôsledne na nich budujete, nemôžete neuspieť. Ivan Košalko je živým príkladom tohto prístupu, ktorý rozšíril aj na ostatných: v pozícii generálneho riaditeľa si vybudoval silný tím spolupracovníkov, ktorý sa rozbehol po celom svete, a dnes pomáha iným ľuďom nielen na riadiacich pozíciách odhaliť v sebe to najlepšie a vydolovať…

Owen Fernandes: Úspech je nákazlivý, ak sa oň delíte s inými

Owen Fernandes je nezávislý kouč a spíker, certifikovaný člen tímu Johna Maxwella, profesionálny psychometrik a mentor manažmentu a líderstva a zakladateľ Bridge2Excel Academy s pôsobnosťou aj na Slovensku. Pochádzam z planéty Zem. ☺ Moje plné meno je Owen Joseph Patrick Fernandes, som z Indie a som kresťan. Ľudí zaráža, že Ind sa hlási ku kresťanstvu……

Training & Development vs. Learning & Development

Rozhodol sa prijať výzvu a vycestovať za ňou do Nemecka. Aktuálne vytvára, implementuje a ďalej riadi „rollouty“ z centrály naprieč celosvetovou sieťou dcér. Ako vidí súčasné trendy a budúcnosť rozvoja zamestnancov? Aktuálne, zastihnutý vo vysokom pracovnom nasadení si našiel čas na zaujímavý dialóg pre čitateľov časopisu Manažér: Branislav Hošek, Sr. L&D Expert v centrále Deutsche Telekom. Profil: Pôsobí takmer 10 rokov…

Rozvíjať svoje silné alebo slabé stránky? Ako vieme zvýšiť svoju výkonnosť manažéra

Ak sa chcete dostať až celkom na vrchol, rozvíjajte zručnosti, ktoré dopĺňajú to, čo robíte najlepšie. Keď sa manažér chce zlepšiť, má dve možné cesty. Buď sa bude venovať zlepšeniu svojich slabších stránok a ich odstránením bude vedieť dávať stabilné merateľné a lineárne narastajúce výkony, pretože sa naučí nové zručnosti a ich sústavným praktizovaním ich…

Čo môžete urobiť, aby vám neušli vaši vysokopotenciáloví zamestnanci?

Iste, „vysokopotenciáloví zamestnanci“ nie je najkrajšie slovenské slovné spojenie – ale celkom dobre označuje tých pracovníkov v podniku, na ktorých podnik stavia. Keďže dnes už sa hlavnou odlišovacou črtou a konkurenčnou výhodou firiem stávajú prevažne len ľudia, podniky si dávajú záležať, aby veľmi rozumne a účinne manažovali svojich kandidátov na kľúčové pozície. Najnovšie štúdie ukazujú,…

Krízové opatrenie HR úseku #1: Podpora zvýšenia produktivity

Súčasné krízové obdobie prináša HR úsekom povinnosť skôr šetriť na ľudských zdrojoch zmrazovaním miezd, zoštíhľovaním a prepúšťaním. Napriek tomu ten najcennejší príspevok personalistu nie je znižovanie nákladov (hoci je namieste), ale budovanie aktívneho prežitia. Presne tak, ako balón neletí preto, že nemá záťaž, ale preto, že jeho vnútro ho ťahá hore. Kríza: reaktívne verzus proaktívne…