Ako zvýšiť účinnosť tréningov na pracovisku

Ak dokážete nadizajnovať tréning tak, aby účastníci dostali pocit, že patria k niečomu väčšiemu, že ich podmienky sú podobné ako podmienky iných a že na nich záleží, nesmierne zlepšíte ich zážitok z tréningu. Nie všetci zamestnanci budú prirodzene motivovaní účastniť sa tréningov – a to ani vtedy, ak ich nutne potrebujú a téma tréningu ich…

Produktivita a Tae Kwon Do

Na internete som našla pekný krátky článok od Michaela Schechtera, kde sa zamýšľa nad paralelami medzi tae kwon do a produktivitou ľudí. Myšlienka ma zaujala a tak sa to pokúsim prerozprávať: Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich…

Prináša tréning etiky naozaj výsledky?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov….

Kedy vzdelávanie povedie k učeniu sa a zmene správania?

Existuje čosi ako okamžité učenie sa, mikroučenie. Takéto učenie sa vytvára pocit náhleho porozumenia a neodkladnosti. Znamená, že informácie pochopíme v čase, kedy ich presne potrebujeme aplikovať, a tým si rozvíjame schopnosť vyriešiť úlohu, nad ktorou práve sedíme. Keďže naše úlohy sú čoraz komplexnejšie a tempo, s akým ich treba riešiť, sa čoraz zvyšuje, potrebujeme isté “mikroučenie…

Prečo zlyhávajú programy rozvoja líderských zručností?

Podniky sa dokážu vyhnúť bežným chybám pri rozvoji lídrov a zvýšiť úspešnosť programov rozvoja líderských zručností tým, že ich prispôsobia konkrétnemu kontextu, spoja ich s aktuálnou prácou alebo projektom, preskúmajú vnútorné nastavenie účastníkov tréningu a vyhodnocujú dopady tréningu na aktuálnu výkonnosť jedincov či útvarov. Tento prístup pomáha navyše dosahovať ciele rýchlejšie a lepšie, šetrí peniaze i čas a…

4 kľúčové faktory úspešného učenia sa

Ak máte na starosti podnikové vzdelávanie, nebude vás zaujímať len samotný obsah vzdelávania, ale aj samotná povaha situácie, v ktorej sa učíme. Vezmite si ako príklad seba a nejakú situáciu, v ktorej ste sa naučili. Čo sa vtedy dialo na to, aby proces učenia sa bol trvanlivý a kvalitný? Aby bol jedinečný? A aký dopad…

Train the Coach: Methoden – Cvičenia a skripty pre profesionálny rozvoj koučov

Bernd Schmid a Oliver König Train the Coach: Methoden Übungen und Interventionen für die professionelle Weiterbildung von Coachs, Teamcoachs, Change-Agents, Organisationsentwicklern und Führungskräften managerSeminare Verlags GmbH (2014) Kniha pre praktizujúcich koučov obsahuje nesmierne množstvo cvičení, spracovaných „americkým“ štýlom, hotových na použitie. Je rozdelená na šesť častí: Kouč sa učí postupy v koučingu Kouč sa učí reflektovať…

Produktivita a Tae Kwon Do

Na internete sa objavil pekný krátky článok od Michaela Schechtera, kde sa zamýšľa nad paralelami medzi tae kwon do a produktivitou ľudí. Ako študent sa Schechter učil tae kwon do a pochvaľuje si, že mu bojové umenia dali hodne pre život. Nováčik sa musí spočiatku naučiť základom. Existuje množstvo úderov a kopov a on sa…

Ako komunikujú supervízori?

Na supervízora ako prvolíniového manažéra sa kladú zvýšené nároky na bezprostrednú komunikáciu so svojimi podriadenými. Podriadení supervízora, operátori, sú z hľadiska výroby alebo poskytovania služieb prvým najdôležitejším článkom v podniku. (aj z hľadiska charakteru ich riadenia vznikol názov „prvolíniový manažment“). Dôležitosť roly prvolíniových manažérov si uvedomujú aj výrobcovia obuvi Ecco Slovakia z Martina, ktorí si nechali vyškoliť svojich supervízorov…

Trojuholník úspešnej spolupráce

Čo chce organizácia dosiahnuť školením svojich ľudí? Na Slovensku zaznamenávame nebývalý nárast rozvojových aktivít, zameraných na najrôznejšie skupiny pracovníkov firiem všetkých typov Medzi nimi dominujú pravdepodobne manažérske výcviky. Rovnako narastá počet externých dodávateľských firiem, ktoré poskytujú široké spektrum rozvojových programov. Absencia dynamického prostredia trhovej ekonomiky a systematickej manažérskej prípravy v minulosti vyústila dnes do komplexnej…