Komplexný obsah a výborná atmosféra: kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

V júni skončil najnovší beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Od roku 1996 každoročne otvárame aspoň jeden beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (interne si ho nazývame RoRia 😉 , niekdajší názov Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov). Obvykle ho otvárame v období október až máj nasledujúceho roka, ale minulý rok “vesmírna konštelácia” zapríčinila,…

HR 2025: 7 kľúčových stratégií, ktoré vás pripravia na budúcnosť v HR

V novembrovo-decembrovom čísle HR Magazine, ktorý vydáva SHRM, sa objavil článok o HR v roku 2025 od Susan Milliganovej. Hovorí v ňom, že aby sa HR udržalo ako dôveryhodný partner, potrebuje sa sústrediť na sedem podstatných oblastí od stratégie cez analytiku až po ľudí. Spracovali sme pre vás hlavné myšlienky z článku. Tú úsmevnú na začiatok: Nie je to tak…

„Motivuje HR špecialistov k partnerstvu s manažmentom a pozdvihuje strategickú úlohu HR.“

V máji 2015 vypustil kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ďalších absolventov. Ako všetky roky, aj tento beh kurzu začal v októbri 2014 a skončil v máji 2015 prezentáciami záverečných projektov. Pozostával z 11 vzdelávacích a 1 prezentačného stretnutia. Okrem klasických seminárnych a workshopových aktivít zahŕňal aj komunikačný tréning a nácvik výberu uchádzača o zamestnanie so „živým“ štatistom. Čo sa v kurze preberá? Kurz pozostáva z 11…

Zlepšujeme kľúčové kompetencie odborníkov z oblasti HR

Za posledných tridsať rokov sa celosvetová ekonomika rýchlo a dramaticky pohla od priemyselne orientovaných ekonomických modelov k modelom poznatkového/informačného veku. Nárast z poznatkovej práci núti zamestnávateľov klásť oveľa vyšší dôraz na ľudský kapitál – zamestnancov. A keďže je dnes ľudský kapitál tak výrazne zdrojom konkurenčnej výhody podnikov, treba upraviť základné obchodné kompetencie tak, aby boli znova plne funkčné. V dnešných…

Kurz, kam idete za odmenu :-)

Ako každý rok, aj v tomto roku v lete dobehol do konca ďalší kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia). Kurz určený pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách je akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a v rôznych podobách sa organizuje už od roku 1996. Dlhé roky sa volal Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov;…

Kvalitný rozvoj a riadenie ľudských zdrojov si vyžaduje podnikateľský nadhľad

Kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov bol takmer dve desaťročia neodmysliteľnou súčasťou na trhu vzdelávania pre HR pracovníkov. Minulý rok ho nahradila jeho vynovená verzia, Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Spýtali sme sa autora a šéftrénera kurzu, Ivana Burgera, čo zodpovedá za dlhoročný úspech kurzu, ako sa absolventi kurzu uplatňujú a na čo je kurz zameraný. Tak ponajprv:…

Kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov sa dostal po 15 rokoch do ďalšej vývojovej etapy

V máji 2012 sa dostali do praxe poslední Špecialisti pre rozvoj ľudských zdrojov. Po 15 rokoch, najmenej toľkých vzdelávacích skupinách a vyše 200 absolventoch je tu nová kvalita. Od tohto roku na jeho miesto nastupuje inovovaný kurz pre pracovníkov útvarov ľudských zdrojov: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Ako sme začínali Prvý kurz Špecialista pre rozvoj…

Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov

Akreditovaný celoročný kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov je určený pre členov HR oddelení a je výbornou prípravou pre prácu na tomto úseku. Ciele a obsah kurzu HR úseky podnikov majú zameranie rôznej šírky, ale pre budovanie podniku je najdôležitejšia tá časť, ktorá sa zaoberá výberom, rozmiestňovaním, vzdelávaním, motiváciou a hodnotením zamestnancov. Práve toto je fokus kurzu, ktorý…

Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov

Ďalší kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov sa chýli ku koncu. V júni budú ešte prezentácie záverečných projektov a potom ďalších 23 HR manažérov a špecialistov dostane certifikát Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov. Už po jedenástykrát. Kurz začína každý rok v októbri. V minulom roku sa v októbri zozbieralo toľko záujemcov, že sme radšej otvorili…