Zručnosti potrebné na úspech v 21. storočí

Nedávno som mal možnosť hovoriť na konferencii Exponenciálny svet a singularita o tom, ako nám sebapoznanie môže pomôcť prispôsobiť sa novým výzvam a požiadavkám. Všetci ostatní rečníci sa venovali tomu, ako sa nám pred očami mení svet a čo všetko môžeme očakávať. Vrátane toho neočakávaného. S tým súvisí aj to, že mnoho pracovných miest zanikne a tie, ktoré prežijú, budú vyžadovať nové zručnosti.

V tomto článku sa zamýšľam nad tým, ktoré talenty môžu prispieť k ich zvládnutiu, pričom chcem zdôrazniť, že ich výpočet nebude vyčerpávajúci.

Pri tejto príležitosti bude užitočné spomenúť definíciu zručnosti tak, ako to vidí John Ruskin: Zručnosť je sila prameniaca z kombinácie skúsenosti, intelektu a vášne. Možno práve potreba zvládnutia nových zručností ma motivovala k tomu, že v tomto roku venujem svojmu osobnému rozvoju ešte o niečo viac pozornosti ako predtým. Okrem iného čítam ešte viac kníh, ktoré sa venujú aj tejto problematike. Práve som dočítal knihu Trillion Dollar Coach[1], ktorá je venovaná Billovi Campbellovi, výnimočnému koučovi, ktorý stál (nielen) v pozadí úspechov desiatok výnimočných lídrov technologických firiem v Silicon Valley. Ten charakterizoval tieto štyri ľudské charakteristiky, ktoré sú predpokladom úspechu:

  1. Schopnosť postrehnúť súvislosti a vidieť príležitosti medzi rôznymi oblasťami.
  2. Schopnosť tvrdo pracovať.
  3.  Integrita.
  4. Schopnosť nenechať sa znechutiť neúspechom a pokúšať sa o riešenie s neutíchajúcou vášňou.

Každá zručnosť, ktorú získame, zdvojnásobuje našu pravdepodobnosť úspechu.

Zatiaľ čo body č. 2 a 3 nikoho neprekvapia, bod 1 a 4 budú v procese exponenciálnych zmien čoraz viac potrebné. Okrem týchto charakteristík, ktoré si vyžadujú aj isté zručnosti existuje niekoľko ďalších zručností, ktorým je treba venovať zvýšenú pozornosť. To zdôrazňuje aj kniha The 100 – Year Life[2], ktorá upozorňuje na to, že počas stále dlhšieho života budeme musieť meniť naše zamestnanie/podnikanie čoraz viac, a celoživotné vzdelávanie sa preto stane nevyhnutnosťou. Ako hovorí Scott Adams, každá zručnosť, ktorú získame, zdvojnásobuje našu pravdepodobnosť úspechu. Poďme sa teraz pozrieť na jednotlivé zručnosti podrobnejšie a pozrime sa, ktoré talenty môžu tieto zručnosti podporiť. Okrem spomenutých kníh budem čerpať aj z článku Thomasa Opponga.[3]

Schopnosť postrehnúť súvislosti a vidieť príležitosti medzi rôznymi oblasťami

Exponenciálny rozvoj technológií prináša čoraz väčší rozsah príležitostí na ich využitie v najrôznejších oblastiach. Predovšetkým rozvoj umelej inteligencie napreduje takým (exponenciálnym) tempom, že to postupne zmení naše životy na nepoznanie. Ľudia obdarení talentmi ako Strategic[4], Ideation, Futuristic, Connectedness a Arranger majú najlepšie predpoklady na to, aby nové poznatky uplatnili pri navrhovaní a dizajnovaní nových produktov a služieb. V tom ich môžu podporiť ľudia s talentmi Learner a Input, ktorí im dodajú nové informácie a poznatky. Ľudia s talentom Context zas pripomenú, čo a prečo nefungovalo v minulosti a upozornia na nové súvislosti, ktoré môžu motivovať k tomu, aby sa ľudia venovali tomu, čo sa im v minulosti nepodarilo realizovať.

Schopnosť nenechať sa znechutiť neúspechom a pokúšať sa o riešenie s neutíchajúcou vášňou

Inovácie sú neodmysliteľne spojené s prekážkami a pádmi. Spomeňme si na Thomasa Edisona, ktorý povedal, že každý neúspech je iba novým poznatkom o tom, ako veci nefungujú. Do takéhoto prostredia sa hodí plejáda talentov. Achiever si užíva tvrdú prácu, Belief, Discipline, Competition a Significance poskytnú vnútornú motiváciu, Focus nepoľaví v sústredení sa na cieľ a Restorative je vo svojej koži, keď môže riešiť problémy. O nové nápady sa budú starať zrejme talenty z domény strategického myslenia, ale potrebnú zaťatosť v tom dobrom slova zmysle treba hľadať v doménach, ako veci robíme a ako ovplyvňujeme iných ľudí. Schopnosť vydržať v úsilí o dosiahnutie vytýčeného cieľa je dôležitým indikátorom všetkého významného a hodnotného, čo v živote dosiahneme.

Potreba prispôsobiť sa

V období čoraz rýchlejších zmien je schopnosť prispôsobiť sa novej realite, ale najmä neustálym výzvam, čoraz dôležitejšia. Je to preto, že zatiaľ čo v minulosti boli zmeny pomalé a postupné, dnes sú zmeny oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Keď k tomu pridáme ich radikálnosť a nepredvídateľnosť, náročnosť na prispôsobenie sa zmenám ešte zvyšuje. Všetky vyššie spomenuté atribúty zmien sú dôsledkom exponenciálneho rozvoja technológií. Asi najlepším príkladom sú zmeny v reprodukcii hudby. Zatiaľ čo zmena od platní na CD sa týkala iba média, na ktorom bola hudba „uložená“, digitálne audio súbory priniesli radikálnu zmenu do celého hudobného priemyslu. Samozrejme, ako prvý talent v tejto súvislosti nám napadne Adaptability, avšak v tomto prípade ide skôr o reaktívnu schopnosť prispôsobiť sa novej situácii, pričom tento talent samotný nemá veľké ambície k zmene nejako prispieť. Preto je výhodné, keď je skombinovaný s takými talentmi, ktoré umožnia vidieť súvislosti zmien a ich hlbší význam. Tu sa zídu takmer všetky témy z domény strategického myslenia, ale i Connectedness a Arranger.

Schopnosť učiť sa, odučiť sa a znovu sa učiť

Táto schopnosť úzko súvisí s častejšou potrebou meniť zamestnanie. To je spôsobené tým, že čoraz viac druhov práce zanikne, ale našťastie, čoraz viac nových povolaní bude pribúdať. Okrem toho sa bude zvyšovať dopyt po službách súvisiacich s demografickým vývojom, t. j. starnutím ľudstva. Učenie sa pritom netýka iba práce, mnoho vecí sa musíme učiť aj preto, aby sme zvládli zmeny v našich domácnostiach a službách, ktoré využívame. Tí ľudia, ktorí sa s touto výzvou vyrovnajú lepšie, budú mať nielen väčšie šance reagovať na zmeny, ale najmä budú vedieť lepšie využívať nové príležitosti. Túto zručnosť určite podporia talenty ako Learner a Input, ale i Adaptability, Focus, Positivity, Activator a Achiever.

Práve mi do knižnice pribudla najnovšia kniha z dielne Gallupu, It’s the Manager[5], ktorá sa zmieňuje o potrebných zručnostiach pre manažéra 21. storočia. Okrem vyššie spomenutých zručností sú to tieto:

Schopnosť rozvíjať ľudí

Táto schopnosť spočíva v čoraz silnejšom očakávaní mladej generácie, že bude viac koučovaná ako manažovaná. Ako hovorí Daniel Pink, novú generáciu motivuje o. i. možnosť rozvíjať sa, a preto zručnosť podporovať rozvoj svojich podriadených bude pre manažérov čoraz dôležitejšia. Lepší talent ako Developer budeme asi ťažko hľadať, ale určite pomôžu aj talenty Individualization, Positivity, Empathy a Maximizer.

Schopnosť inšpirovať

Táto schopnosť priamo súvisí s ďalším motivačným faktorom, a tým je potreba vidieť v svojej práci vyšší zmysel. Tým najjednoduchším spôsobom, ako pomôcť vidieť podriadeným vyšší zmysel, je dostatočne časté (aspoň raz za týždeň) ocenenie ich prínosov. Talenty ako Futuristic, Connectedness, Belief, Significance a Positivity pomôžu túto schopnosť cieľavedome rozvíjať.

V úspešných tímoch je viac žien ako v tých menej úspešných.

Medzi schopnosti, ktoré budeme potrebovať čoraz nástojčivejšie patria aj viaceré z tých, o ktorých som sa už zmienil v čísle 91, kde som sa venoval vodcovským zručnostiam. Sú to schopnosť kriticky myslieť, emocionálna inteligencia, schopnosť komunikovať a schopnosť budovať vysokovýkonné tímy. K tej poslednej téme by som chcel pridať zaujímavý poznatok, ktorý môžem potvrdiť aj z vlastnej praxe. V úspešných tímoch je viac žien ako v tých menej úspešných. Je to aj tým, že ženy majú lepšie vyvinuté tie zručnosti, ktoré sú zodpovedné za šťastný a úspešný život. Hovorím tu o rôznych komponentoch emocionálnej inteligencie, ale to už patrí skôr do iného časopisu.

V spomínanej knihe The 100 – Year Life sa hovorí o tom, ako potrebné bude sebapoznanie na to, aby sme pri potrebe meniť zamestnanie volili správne. Ako vždy zdôrazňujem, nejde ani tak o to, akú prácu alebo podnikanie si zvolíme, ale ako túto prácu budeme vykonávať. A na záver dobrá správa. Ak vo vás exponenciálne technológie vyvolávajú obavu, že sa nedokážete dostatočne rýchlo prispôsobiť, tu je recept. Ak budete rozvíjať potrebné nové schopnosti vedomí si svojich talentov, budete schopní tieto zručnosti zlepšovať tiež exponenciálne. Každú zmenu môžete využiť aj na to, aby ste boli ešte viac autentickí a aby ste sa stali čo najlepšou verziou samých seba. To je okrem dobrých vzťahov určite ďalším dôležitým predpokladom úspešného a šťastného života.

V budúcom čísle sa pre zmenu pozrieme na to, čo by líder robiť nemal.

Poznámky:

[1] Autori: Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, Alan Eagle

[2] Autori: Lynda Gratton, Andrew Scott

[3] The Most Valuable and Timeless Skills You Need to Thrive in the 21st Century

[4] Odteraz už používam iba anglické názvy talentov, keďže rôzne interpretácie prekladateľov prinášajú riziko nedorozumenia.

[5] Autori: Jim Clifton, Jim Harter

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,871 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.