16 tipov, ako sa stať lepším lídrom

Frances Hesselbein, prezidentka Frances Hesselbein Leadership Institute (známeho aj ako Leader to Leader Institute), definuje líderstvo ako záležitosť toho, ako BYŤ, nie ako ROBIŤ: “Strávili sme polovicu života učením sa, ako robiť, a učením iných, ako robiť. Ale v konečnom dôsledku vieme, že to kvalita a charakter lídra rozhodujú o jeho výkonnosti – výsledkoch.”

Tu je šestnásť spôsobov, ako môžete dostať svoje vodcovstvo na vyššiu úroveň, s dôrazom na to, aký byť, aby ste dosiahli týchto pár jednoduchých, ale často zanedbávaných rád, ako robiť.

1. Budujte dôveru

Na to, aby ste budovali dôveru, potrebujete byť predovšetkým dôveryhodní. To si vyžaduje zaviesť zvyk, že dostojíte tomu, čo poviete. Držíte slovo. Neodsúvate veci na neskôr. Hovoríte pravdu – láskavo, ale neskreslene. Dávate si pozor, aby ste nikoho nepochválili nezaslúžene len preto, aby sa cítil lepšie vo vlastnej koži, rovnako ako si na ľuďoch nevylievate zlosť a nenazývate to “úprimnosťou”.

Budovanie dôvery si od vás vyžiada vysoký stupeň uvedomelosti a cielené konanie.

2. Ovládnite svoje myslenie

Ľudské bytosti si pomyslia denne približne 60.000 myšlienok a 70% z týchto myšlienok sú buď opakované, nutkavé alebo negatívne. Keď rozmýšľate negatívne a sústreďujete sa na to, čo nefunguje, vytvárate si v mozgu nové negatívne neurónové prepojenia!

Na to, aby ste dostali negatívne myšlienky pod kontrolu, potrebujete sa cielene a vôľou sústreďovať na to pozitívne, čo v každej situácii je.

3. Používajte mocný slovník

Lídri svojím jazykom robia seba i iných  silnými. O čom hovoríte častejšie? O tom, čo funguje, alebo o tom, čo nefunguje? Čo je možné – alebo čo možné nie je? Čo chcete – alebo čo nechcete? Používanie silného jazyka si vyžaduje zaviesť nový spôsob hovorenia, a teda v konečnom dôsledku nový spôsob nahliadania na veci a rozmýšľania.

4. Stanovte rozumné hranice

Jeden zo štyroch najčastejších dôvodov pre vzťahové drámy či už doma, alebo na pracovisku, spočíva v neschopnosti stanoviť si zdravé hranice. Kľúčové pre zdravé hranice je prestať sa snažiť ulahodiť každému a všetkým a venovať pozornosť tomu, ako sa cítite. Ak máte pocit, že ste , preťažení, netýkaví alebo nevraživí, je vysoko pravdepodobné, že ste si nestanovili zdravé hranice a že obetujete svoju vlastnú produktivitu v prospech ulahodenia niekomu.

Jedna z dôležitých vecí, ktoré si potrebujete stále pripomínať, je toto: nie ste zodpovední za to, ako sa iní cítia. Ste zodpovední jedine za to, či ste dali alebo nedali v danej situácii to najlepšie, čo ste momentálne mohli. Ak ste dali a ten druhý sa napriek tomu zavzdušňuje… nuž, jeho problém. Nemal od vás očakávať viac, než čoho ste schopní.

Ak sa však prichytíte, že ste nedali zo seba maximum, tak si pripomeňte, že niekedy sa tie najúžasnejšie príležitosti prekvapivo skrývajú v tých najbanálnejších situáciách. Ak do situácie vstupujete s tým, že ide o banalitu, rozhodne nezaberiete z plných síl – a na jednej strane možno prídete o príležitosť, ale na druhej strane… aký signál vysielate práve do svojho okolia a vašim podriadeným? Že netreba ísť “na plné pecky”.

5. Vytvárajte si vzťah a komunikujte

Lídri, ktorí si vytvárajú vzťah k ľuďom, s ktorými spolupracujú, dobre vedia, že sa nedá robiť niečo a súčasne načúvať obavám niekoho iného. Potrebujete ľuďom okolo seba venovať netrieštenú pozornosť. Potrebujete rozprávať s nimi, nie k nim. Potrebujete si pre nich ten čas niekde ukradnúť. Na prvý pohľad to vyzerá ako zlý obchod, ale z dlhodobého hľadiska sa vyplatí – investujete trochu času, ale budujete tým svoju dôveryhodnosť, robíte veci správne hneď na prvýkrát a budujete lojalitu.

6. Dávajte ostatným rozhodovaciu právomoc

Nepotrebujete poznať všetky odpovede, ale potrebujete klásť tie správne otázky. Lídri, ktorí vysúvajú časť právomocí na podriadených, potrebujú byť ochotní dôverovať svojim podriadeným a zrkadliť im, že sú múdri, že poznajú potrebné odpovede a majú potrebné zručnosti. Necítia nutkanie každého “zachraňovať” a dozorovať a viesť za ručičku. Vyberú si vhodného človeka a poveria ho rozhodovaním v danej úlohe. Získavajú tým ochotných, vysoko motivovaných podriadených a – v neposlednom rade – čas.

7. Sledujte kompletný obraz

Kompletný obraz je niečo iné ako veľký obraz. Kompletný obraz obsahuje všetky kúsky skladačky od podielnikov cez zamestnancov, dodávateľov až po zákazníkov. Podielnici očakávajú rýchlo sa dopracovať k truhlici s pokladom na ostrove, lídri očakávajú, že každý bude veslovať rýchlejšie a silnejšie, a veslári (zamestnanci) chcú väčší vankúš pod zadok. A dodávatelia? Sú tam na to, aby vám predali kľúč k truhlici s pokladom a lepšie vankúše pod zadok, aby bola cesta znesiteľnejšia. Keď rozumiete uhlu pohľadu každej zo zúčastnených strán, vnímate kompletný obraz.

8. Investujte do seba

Lídri, ktorí investujú do seba, nečakajú, až im podnik niečo zaplatí. Čítajú. Počúvajú podcasty. Dokonca sa zúčastňujú konferencií a platia si kouča, aj keby to malo ísť z ich vlastného vrecka.

Investovanie do seba si vyžaduje vnútornú sebazodpovednosť, nie postoj “niečo odo mňa chcú, tak nech sa snažia”.

9. Vyvolávajte pocit istoty

Ak okolo seba šírite pocit istoty, zostávajú ostatní pokojní, koncentrovaní a produktívni. Líder to môže dosiahnuť sústavnou komunikáciou a tým, že priebežne všetkých informuje o tom, ako veci postupujú a aké zmeny bude treba zapracovať. Primálo istoty vedie ku klebetám a tendencii chrániť si svoje vlastné “kráľovstvo”. Líder, ktorý si praje produktívnych pracovníkov, ich pravidelne o veciach informuje.

10. Otvárajte pre iných príležitosti

Líder, ktorý otvára pre iných príležitosti, potom smie od nich aj viac očakávať. Lídri otvárajúci príležitosti pre iných nedržia ľudí v preddefinovaných škatuľkách, napr. “je to len účtovníčka” alebo “je to len sekretárka”. Hovoria o vízii, čo by sa dalo spoločne dosiahnuť a kde oni vidia potenciály svojich ľudí , a nechajú ich zvoliť si a mieru, v akej sa na vízii mienia podieľať.

11. Modelujte si korekcie zvolenej cesty

Korekcia je jednoduchá záležitosť: jednoducho priznáte minulú chybu alebo to, že aj vy ste sa podieľali na tom, že nejaký problém vznikol. Ak toto správanie verejne predvádzate svojim ľuďom, učíte ich, že sa nemusia obávať priznať pochybenie a prevziať zaň zodpovednosť. Stávajú sa učenlivými, prestávajú sa báť robiť rozhodnutia a stávajú sa spoluvlastníkmi problému a spolutvorcami riešení.

12. Vyhnite sa pingpongu

Lídri často strácajú drahocenný čas tým, že sa vnárajú do neplodných diskusií, predpokladov a špekulácií. Hry ako “ja som urobil a ty si neurobil”, prečo niečo nie je fér alebo kto nesie vinu na tom, že sa niečo prihodilo, sú vlastne pingpong, v ktorom nikto nevyhráva.

Rozumní lídri si nájdu spôsob, ako presmerovať túto neplodnú energiu do hovorenia o očakávaných alebo potrebných výsledkoch a odstraňovania nedorozumení alebo chýb, ku ktorým došlo.

13. Odstráňte obranné mechanizmy

Ľudia sa nachádzajú v jednej z dvoch pozícií: buď expandujú a rastú, alebo sa bránia. Že sú v obrannom móde, zistíte podľa pasívno-agresívneho správania ako prevracanie očí, sarkastické komentáre či významné mlčanie.

Najprv korigujte svoje vlastné obranné mechanizmy. Potom stanovte očakávania na vzájomné správanie do budúcnosti a tematizujte všetky nežiadúce prejavy a rozprávajte s ľuďmi, ktorí ich predviedli.

14. Deklarujte svoje hodnoty

Niekedy sú lídrove osobné hodnoty v protiklade s firemnými hodnotami. Keď si pre seba vyjasníte, čo je pre vás nepodleziteľná latka, budete v budúcnosti vystupovať jednoznačnejšie a budete pôsobiť spoľahlivejším dojmom aj na svojich podriadených. Ľudia začnú rozlišovať medzi vašou rolou a vašou osobou a budú vedieť, že i keď vaše opatrenia sú možno nepopulárne, neznamená to, že vás baví vpadnúť svojim ľuďom do chrbta.

15. Vytvárajte atmosféru učenlivosti

Keď sa ľudia nemusia báť kritiky za každú drobnú chybičku, otvorenejšie a rýchlejšie sa učia a nielenže preberajú zodpovednosť za vlastné výsledky, ale sa snažia prevziať na seba aj časť rozhodovania o vlastnej práci. Ak začnete perfektnosť a nevznikanie problémov klásť vyššie ako učenie a korekcie, začnú sa pracovníci obávať postihu, odmietnu prevziať zodpovednosť, budú sa stále chodiť na všetko vypytovať a jediné, čo ešte budete riadiť, budú ich ruky na prácu.

16. Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť u iných

Dávajte to, čo chcete z prostredia dostávať späť. Ak chcete pokojnejšie prostredie, vytvárajte okolo seba pokojné prostredie. Ak chcete uznanie, začnite uznanlivo hovoriť o výsledkoch iných. Spočiatku prostredie možno zareaguje zmätene, ale ak svoju nastúpenú cestu udržíte, po čase sa k upraví tak, aby ste znova spolu ladili.

 1,954 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.