HR manažér – kľúč k riešeniu konfliktu v multikultúrnom tíme

Pracovné konflikty patria k bežnej súčasti pracovného dňa. Možno by lepšie znelo, keby sme na miesto pojmu konflikty použili výraz „nedorozumenia“ alebo „odlišné názory“. Slovo „konflikt“ však nemá len negatívny význam. Tí, ktorí správne pristupujú ku konfliktom, vidia v nich veľký potenciál ako sa posúvať vpred. Proces transformácie konfliktu môžeme chápať ako premávku, ktorú riadi semafór. Keď…

Kde kolidujú česká a slovenská podnikateľská kultúra s izraelskou?

Izraelskí biznismeni sú  po celom svete známi svojimi úžasnými inovatívnymi nápadmi. Preto nie je prekvapivé, že majú záujem spolupracovať s obchodnými partnermi zo Strednej Európy. Obchodná spolupráca sa týka produktov a riešení, ale dochádza počas nej aj k intenzívnej medzikultúrnej komunikácii – a niekedy aj nedorozumeniam. Než sa stretnete a začnete spoločne prejednávať obchodnú spoluprácu, mali…

Ako udržať virtuálny tím v pohode?

Pred niekoľkými mesiacmi sa pre mnohých zamestnancov spoločností a ich lídrov obrátil svet hore nohami.  Bez varovania a prípravy sa zrazu zmenili na členov virtuálneho tímu a lídra, ktorý sa spája so svojím tímom cez online komunikačné nástroje. V prvých dňoch si to mnohí zamestnanci užívali. Tešili sa, že nemusia ráno uviaznuť v dopravnej zápche…

Aké dilemy prežívajú Slováci v multikultúrnom virtuálnom tíme?

Ako medzikultúrny konzultant pracujem s firmami, lídrami a tímami po celom svete. Spolupráca vo virtuálnom tíme je bežnou súčasťou mnohých zamestnancov. Avšak len málo sa venuje pozornosť tomu, čo členovia virtuálneho tímu prežívajú a aké otázky si kladú. Preto som si dovolila so súhlasom mojej klientky zverejniť jej otázky, ktoré sme spolu v rámci konzultácie riešili. Na formulácii jej…

Čo by ste mali zapnúť a vypnúť pri virtuálnej spolupráci s kolegami z Indie?

Virtuálna spolupráca je dnes bežnou súčasťou spolupráce v medzinárodných firmách. Odborníci sa spájajú z rôznych kútov sveta a ani si neuvedomujú, že prekračujú hranice kultúr a kultúrnych rozdielov. V pohodlí vlastnej kancelárie alebo domácej pracovne sa bez problémov pripájame k virtuálnym stretnutiam a neuvažujeme nad tým, že by sme sa mali nejako „špeciálne“ na stretnutie pripraviť. Je to v podstate veľmi jednoduché. Dostaneme…

Prečo to „iskrí“ v slovensko-nemeckej spolupráci?

Medzikultúrna spolupráca je bežnou súčasťou nášho života. Niektorí z nás pracujú v multikultúrnom tíme, iní komunikujú so zákazníkmi z iných kultúr alebo pracujú na projekte s kolegami v rámci virtuálneho tímu. Sú Slováci na medzikultúrne rozdiely pripravení? Vedeli by ste svojim kolegom v tíme vysvetliť, aké kultúrne hodnoty sú dôležité pre Slovákov? Kde sa hodnoty slovenskej a nemeckej obchodnej kultúry stretávajú a kde…

Aké kultúrne „Know-How“ majú Američania?

Zmena Američania chápu zmenu ako nevyhnutnú súčasť života a posun k lepšiemu. Ťažko sa im spolupracuje s tými kolegami a obchodnými partnermi, ktorí zmenu odmietajú a boja sa chýb. Otázky Američania neuvažujú nad tým, či otázka, ktorú chcú položiť, je správna v danej situácii. Ako oni sami hovoria: „Každá otázka je vítaná.“ Slováci väčšinou zvažujú, čo a kedy sa spýtať. Ak…

10 odporúčaní, ako pochopiť čínskeho obchodného partnera

Už niekoľko rokov môžeme sledovať výrazný ekonomický rozvoj v Číne. Mnohé nadnárodné spoločnosti tam majú svoje pobočky a ich zamestnanci odchádzajú do Číny pracovať. Pre mnohých Európanov je to zaujímavá výzva, ktorá ich láka vzhľadom na kultúrne osobitosti tejto krajiny. Keď sa klientov, ktorí odchádzajú pracovať do Číny pýtam, čoho sa najviac obávajú, ich odpoveď znie: „Čínština…

Kedy vo firme hasí medzikultúrny kouč?

Možno niektorí z vás zostali prekvapení touto otázkou. Možno sa nájdu aj tí, ktorí nevedia, čo si majú za pojmom „medzikultúrny kouč“ predstaviť. V dnešnej dobe firmy bežne spolupracujú s rôznymi koučami, ktoré majú vzdelanie v oblasti koučovania. To určite má aj medzikultúrny kouč. Avšak pre neho je oveľa dôležitejšia tá prvá časť „medzikultúrny“. Štúdium medzikultúrnej komunikácie siaha…

Ste líder s medzikultúrnou kompetenciou?

V dnešnom globálnom svete biznis konkurencie sa od lídra očakáva, že bude rozvíjať svoju medzikultúrnu kompetenciu. Mal by na nej neustále pracovať, aby úspešne motivoval a podporoval svoj multikultúrny tím, zabezpečil pre svoju spoločnosť prienik na nové trhy alebo profesionálne viedol rokovanie s obchodným partnerom. Čo sa však skrýva za pojmom „medzikultúrna kompetencia? V súčasnej…