20 rokov a stále vysoko aktuálny!

V júni sme ukončili ďalší ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.

Máme za sebou ďalší úspešný ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, ktorý absolvovalo tentokrát 12 univerzalistov a špecialistov z oblasti ľudských zdrojov. Kurz začal v októbri 2015 a v 12 stretnutiach sme zmapovali celý záber HR úseku v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

Profil kurzu sa týkal týchto hlavných tém: ako orientovať rolu personálneho úseku na stratégiu firmy, ako HR procesmi podporiť biznis-ciele podniku, ako využívať riadiaci koncept Balanced Scorecard, ako podniková kultúra ovplyvňuje výkonnosť podniku a ako ju budovať a meniť, dizajn personálnych procesov, nástroje rozvoja ĽZ orientované na podnikovú prax a ako ich zavádzať do praxe, ako riadiť zmeny, kompetenčné modely, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí, rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov (typológie MBTIDISC), efektívna pracovná komunikácia, personálne rozhovory, ako riadiť výkonnosť cez plánovanie osobného rozvoja podriadeného, príprava a riadenie vzdelávacieho projektu, manažérske zručnosti HR špecialistu a rôzne typy riadiacich pracovných rozhovory.

Témy sú spracovávané tak, že sa vždy odvíjajú od podnikateľského pohľadu na oblasť ľudských zdrojov a táto téma sa kurzom vinie ako červené vlákno. Účelom je orientovať účastníkov na hlavný zmysel činnosti HR úseku – špecifickými nástrojmi podporovať podnikové a podnikateľské ciele vlastnej firmy.

Katarína Pancáková: „Kurz mi priniesol komplexný pohľad na HR procesy. Zistila som, ako by mohli fungovať, a porovnala ich s realitou či už z firmy, kde pracujem, alebo v iných spoločnostiach.“

Lucia Machová: „S niektorými témami som sa už stretla pri štúdiu marketingu, tu som však na ne dostala úplne iný pohľad. Kurz mi zmenil uhol pohľadu – rozmýšľam nad vecami v širšom uhle.“

Petra Lobíková: „Všetky témy boli skvelé a prínosné, možno najpozitívnejšie hodnotím DISC, lebo je využiteľná aj v bežnom živote.“

Martina Botková: „Kurz ako celok je veľmi kvalitne spracovaný a pokrytý, najväčší prínos vidím v oboznámení sa so všetkými procesmi, ktoré prebehajú v HR prostredí. Má široký záber tém s pomerne dostatočným časom na prebratie a porozumenie každej témy. Veľa informácií bolo pre mňa nových, no vďaka kvalitnému a praktickému výkladu som pochopila všetky témy a vedela by som ich do určitej miery hneď aplikovať v praxi.“

Petra Micháleková: „Keďže kurz obsahuje prierez najdôležitejších procesov v oblasti personalistiky, mal by byť pre ľudí z HR povinný J . Napríklad hneď prvá téma o strategickej orientácii HR úseku bola pre mňa dôležitá na to, aby som si uvedomila svoju úlohu v spoločnosti a nastavila podľa toho svoje správanie i pracovné činnosti. Aby bola moja práca systematická a štruktúrovaná, dôležitá bola tiež téma o procesnom vyjadrení personálnych činností.“

V kurze sa striedajú rôzne aktivizačné metódy od výkladu až po workshopy a praktickú prácu. Niektoré témy sú robené formou aktívneho nácviku a videorozborov. Účastníci pritom čerpajú nielen zo skúsenosti lektorov, ale aj so skúseností kolegov z kurzu – diskutovali sa prípady z praxe účastníkov a hľadali sa spoločne riešenia.

Martina Velká: „Zaujali ma workshopy, práca v tímoch a prípadové štúdie, ktorých tu bolo neúrekom, pretože teóriu si človek môže naštudovať aj doma. Prínosné pre mňa boli skúsenosti z iných firiem a porovnanie, kde sme na tom my.“

Mária Bončiková: „Najviac sa mi páčilo podanie – bolo to živé, hneď sme sa mohli spýtať, čo nás zaujalo. Taktiež práca v skupinkách. Nebola to len suchá nudná teória ako v škole. Kurz bol veľmi zaujímavý, pútavý, školitelia veľmi príjemní, ľudskí.“

Lucia Machová: „Školenie má perfektnú podobu – workshopy a hlavne priestor na diskusiu sú veľmi obohacujúce. Najprínosnejšie boli pre mňa diskusie (dokonca aj tie počas obedov) a skúsenosti, o ktoré sa podelili moji kolegovia – teda tá praktická stránka k teoretickému základu kurzu.“

Juraj Müller: „Cením si prístup lektorov, zameraný nielen na teóriu, ale aj s vlastnými skúsenosťami z praxe.“

Martina Botková: „Na kurze ma najviac zaujali príklady z praxe, pretože mi to veľmi pomáhalo pochopiť spojitosť medzi samotným procesom a jeho využitím.“

Kurz má už tradičné „obľúbené“ témy – najčastejšie osobnostné typológie, ktoré veľmi rýchlo a do hĺbky pomáhajú pochopiť motiváciu a vnútorné nastavenie ľudí, čo je informácia dôležitá nielen pri výberoch a zaraďovaní pracovníkov do tímov, ale aj pri ich vedení. Tento rok, ale aj podľa záverečných projektov, boli rovnako obľúbené kompetenčné modely, opisy pracovných miest a riadenie výkonnosti.

Katarína Pancáková: „Veľmi sa mi páčil DISC, pretože nejde len o samotnú typológiu osobnosti, ale aj o typológiu tímu ako takého, spôsob komunikácie. A rovnako tvorba kompetenčného modelu, KPI, KSI, pretože toto je oblasť, ktorá v súčasnej firme absentuje a zároveň je veľmi dôležitá, a je v pláne aplikovať do praxe ako projekt na nasledujúci rok.“

Petra Micháleková: „Medzi najzaujímavejšie témy patril určite kompetenčný model a jeho využitie v personálnych procesoch. Táto téma ma zaujala natoľko, že som si ju vybrala pre záverečný projekt a zapracovala tak do praxe v našej spoločnosti.“

Martina Velká: „Najviac ma zaujali video-pohovory pri výbere zamestnancov.“

Zuzana Tomanová: „Pracovnú komunikáciu, personálne rozhovory a vedenie vstupných pracovných pohovorov využijem ihneď v mojej práci. Navyše som pochopila nutnosť prepracovať naše zložité a všeobecné kompetenčné modely a už aj viem, akým spôsobom ich prepracujem.“

No a tu je zoznam tém záverečných projektov, ktoré vytvorili účastníci kurzu:

Ing. Helena Heribanová: Dotazníkový prieskum podnikovej kultúry v spoločnosti Bizzcom, s.r.o. a návrh opatrení.

Ing. Katarína Pancáková: Kompetenčný model pre pracovné miesto stavbyvedúceho a zefektívnenie motivácie na pozíciách stavbyvedúcich v spoločnosti Inžinierske stavby, a.s.

Mgr. Martina Botková: HR proces nástupu a adaptácie nových zamestnancov v DHL Expres Slovakia.

Petra Micháleková: Podnikový kompetenčný model LEONI a kompetenčný prístup pri výbere kandidátov v spoločnosti Leoni Slovakia s.r.o.

Ing. Petra Lobíková: Zvýšenie atraktivity zamestnávateľa v regióne podniku – implementácia v Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

Ing. Mária Bončiková: Projekt vzdelávania zamestnancov ALCAST, a.s.

Mgr. Zuzana Tomanová: Akadémia vzdelávania pre vedúcich operátorov v spoločnosti Reydel Automotive Slovakia s.r.o.

Bc. Veronika Kopčová: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti na trhu práce v spoločnosti Global Blue Slovakia s.r.o.

Mgr. Lucia Machová: Analýza neprítomnosti zamestnancov zo zdravotných dôvodov a návrh opatrení v spoločnosti Camfil, s.r.o.

Ing. Martina Velká: Nástupná prax ako súčasť adaptácie novoprijatých zamestnancov na Generálnom riaditeľstve š. p. Lesy SR.

Ing. Juraj Müller: Hodnotenie zamestnancov na pracovnej pozícii vedúci lesnej správy, vedúci lesného obvodu v Lesy SR, š.p.

Anna Mikulinová: HR proces rekvalifikácie elektromechanikov v EMERSON a.s.

A čo ešte povedať na záver?

Nechajme zasa hovoriť účastníkov…

Zuzana Tomanová: „Kurz mi poskytol výborný prehľad o celej problematike HR vo firmách. Témy boli vysvetľované zrozumiteľne, pútavo a dostatočne podrobne, s aktívnym zapájaním všetkých účastníkov. Kurz bol pre mňa mimoriadne zaujímavý a po celý čas v ňom viedla príjemná a priateľská atmosféra. Získala som mnoho cenných kontaktov na ostatných účastníkov kurzu, s ktorými si môžem vymieňať pracovné skúsenosti.“

Lucia Machová: „Získané poznatky používam denne – hlavne pri komunikácii; premýšľam, ako ma kto pochopí.“

Juraj Müller: „Kurz je ucelená záležitosť s kvalitnými, skúsenými lektormi, s praktickými radami.“

Helena Heribanová: „Mala som náročné očakávania a kurz ich naplnil. Odporúčam ho nielen HR-istom, ale aj manažérom, ktorí majú záujem hlbšie pochopiť problematiku rozvoja a riadenia ľudských zdrojov. Ja sama som doposiaľ pôsobila vo finančnom manažmente, ale postupne z vlastnej iniciatívy prechádzam do personálneho manažmentu a kurz mi potvrdil, že som sa rozhodla správne. Získané informácie využijem pri budovaní personálneho manažmentu v našej firme. Bonusom bol veľmi príjemný kolektív, nové kontakty a záverečné projekty kolegov.“

Petra Lobíková: „Tento kurz je úžasný a je mi ľúto, že už skončil. Skvelí ľudia, úžasná atmosféra, vysoká odbornosť. Úplne zmenil môj pohľad na HR. Ak by mal pokračovanie, určite sa prihlásim.“

Petra Micháleková: „Verím, že ostaneme v kontakte a v dohľadnej dobe zorganizujeme spoločné stretnutie absolventov kurzu. 🙂 “

V októbri 2016 začína nový, dvadsiaty ročník kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov! Ak vás obsah a atmosféra oslovili, nezabudnite sa prihlásiť!

Viac info na www.ibispartner.sk

 6,821 total views,  7 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.