360-stupňová spätná väzba (a tiež 540-stupňová)

Hodnotenie výkonnosti stojí v centre záujmu každého HR manažéra. Rovnako dôležité je i pre organizáciu. Koniec-koncov, všetci ľudia (a teda aj manažéri) majú tendenciu opakovať to správanie, ktoré vedie k odmene.

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov.

Dnešný článok je zo  SuperTipu 11 (2003).

Obvykle hodnotí výkonnosť len priamy nadriadený. Čoraz častejšie sa však v podnikoch využíva i nová forma hodnotenia výkonnosti – 360-stupňová spätná väzba. Okrem nadriadeného hodnotia manažéra aj jeho podriadení a iní manažéri tej istej úrovne. To vytvára 360-stupňový pohľad na jeho výkonnosť:

Ale dnes už nestačí len 360-stupňová spätná väzba – už sa začína hovoriť o 540-stupňovej spätnej väzbe, obohatenej aj o hodnotenia zo strany zákazníkov a dodávateľov.

General Electric Company v USA vyskúšala tento koncept ako prvá začiatkom 90. rokov. Dnes ho používa mnoho popredných podnikov – nielen v Amerike, ale po celom svete.

Ako funguje 360-stupňová spätná väzba?

Vyberiete 10 až 15 ľudí, ktorí budú manažéra hodnotiť. Hodnotenie by malo prichádzať od aspoň 2 nadriadených, 2 kolegov tej istej úrovne riadenia a 2 podriadených. Týchto ľudí vyberá buď oddelenie ĽZ alebo samotný manažér. Každý z hodnotiteľov vyplní hodnotiaci hárok a odovzdá ho oddeleniu RĽZ (alebo niekedy externému poradcovi).

Oddelenie ĽZ vyhodnotí a spriemeruje hodnotenia nadriadených, kolegov, podriadených i všetkých dokopy. Výsledky sa prerokujú s hodnoteným manažérom bez toho, aby oddelenie ĽZ odhalilo totožnosť hodnotiacich. Od výsledkov hodnotenia sa potom môžu odvíjať odmeňovanie, funkčný postup, benefity či rozvojové opatrenia.

Celý proces prebieha buď ručne, alebo cez počítač pomocou niektorého zo softvérov prístupných na trhu (napr. CheckPoint 360).

Ako pomáha 360-stupňová spätná väzba?

Tento typ hodnotenia podporuje spoluprácu, pretože dáva manažérovi priamu spätnú väzbu od ľudí, s ktorými prichádza do styku. Manažér si začne uvedomovať, ako pôsobí na iných ľudí, a uvedomí si aj potrebu vychádzať s kolegami a podriadenými (lebo veď ho budú znova hodnotiť).

Takisto sa manažér dozvie, kde sú jeho slabšie stránky, a dokáže si naplánovať opatrenia na ich preklenutie.

Pasce 360-stupňovej spätnej väzby

Pozrime sa aj na zákernosti, ktoré tento typ hodnotenia so sebou nesie. Kolegovia a podriadení dokážu dobre posúdiť správanie a riadiaci štýl manažéra, ale nedokážu spoľahlivo posúdiť jeho pracovnú výkonnosť. Preto sa odporúča istá opatrnosť pri prepájaní hodnotenia s odmeňovacím systémom alebo funkčným postupom.

V praxi sa okrem toho stáva, že kolegovia alebo podriadení ohodnotia manažéra nepriaznivo, pretože sú predpojatí alebo si s ním vybavujú účty. Táto chyba môže ľahko nastať, pretože sa k manažérovi nevyjadrujú všetci, ale len vybraní podriadení a kolegovia.

A v neposlednom rade hrozí, že podniková kultúra nepripustí takýto spôsob hodnotenia!

Na čo dávať pozor pred zavedením 360-stupňovej spätnej väzby?

  • Bude vaša podniková kultúra podporovať toto hodnotenie? Sú manažéri prístupní predstave, že by ich mali hodnotiť ich podriadení? Budú dostatočne pragmatickí, aby dokázali napraviť slabé miesta, na ktoré hodnotenia poukážu?
  • 360-stupňová spätná väzba musí začať zhora. Pokiaľ ju až rozšíriť? Len na vrcholový manažment? Alebo aj na stredný a líniový manažment?
  • Budete 360-stupňovú spätnú väzbu používať len na rozvojové účely, alebo ju prepojíte aj s platom a kariérou?
  • Ktoré charakteristiky by sa mali 360-stupňovou spätnou väzbou merať a následne rozvíjať? Líderstvo, komunikácia, medziľudské vzťahy, tímová práca, delegovanie, integrita, výkonnosť?
  • Kto bude manažérov hodnotiť a vyberá týchto ľudí oddelenie ĽZ?
  • Navrhnete si vlastný systém, alebo si kúpite už existujúci softvér?

 13,818 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.