4 rôzne štýly vedenia ľudí: ako podporiť vysokú výkonnosť podriadených

Práca s ľuďmi je podobná na golf – pre rôzne situácie si potrebujete zvoliť rôzny prístup. A je jedno, ako veľmi sa snažíte alebo nakoľko zruční ste – veci sa aj tak začnú kaziť. Podstatné je prispôsobiť okolnosti tak, aby vám umožnili prekonať problémy, a lídri na to majú jeden dôležitý nástroj – svoj vlastný riadiaci štýl.

Všetky podniky majú v princípe vysoko podobné zdroje – a napriek tomu sú rôzne úspešné. Medzi vysokovýkonnými podnikmi a nevýkonnými je obrovská priepasť. Ale čo je ten odlišujúci faktor? Ľudia, ktorí v podniku pracujú a ako pracujú.

Ako hovoril už Peter Drucker: „Zo všetkých rozhodnutí, ktoré manažér urobí, žiadne nie je tak dôležité ako rozhodnutia o ľuďoch, pretože tie predurčujú výkonnosť podniku.“

Alebo ako povedal Stephen Covey: „Ľudia na báze produkujú výsledok, takže tam budete potrebovať upriamiť svoje úsilie najskôr.“

A čo sa týka práce s ľuďmi, teda „mäkkej stránky“ biznisu, ktorú veľa lídrov ovláda len okrajovo, rozhodujúcim faktorom je dynamické, situáciou viazané nasadzovanie rôznych riadiacich štýlov.

Vaši ľudia neprejavujú nijakú iniciatívu? Nepreberajú zodpovednosť za veci? S najväčšou pravdepodobnosťou preto, že volíte pre ich stupeň vývoja nesprávny riadiaci štýl.

1. Ukazovací štýl pre neznáme situácie

Ukazovací riadiaci štýl je direktívny, inštruujúci a kontrolujúci.

Ukazovanie je najúčinnejšie vtedy, keď si daná osoba alebo tím ešte len vytvára zručnosť potrebnú na vykonanie úlohy.

Ak tento štýl nasadíte v nevhodnej situácii, označia vás za autokrata. Dnes tento štýl (príkaz a kontrola) ľudia mylne znevažujú, ale väčšinou, keď pracovníci tvrdia, že potrebujú viac vedenia, tak tým majú na mysli práve viac usmernenia, viac dozoru alebo viac pokynov, ako dobre odviesť danú prácu. Tento štýl je vysoko efektívny, keď ho manažér nasadí v nových, neobvyklých alebo kritických situáciách, kde sa jedinec alebo tím učí novú úlohu.

Ak ukazovanie nie je pre vás prirodzené, môžete sa ho naučiť:

 1. Buďte veľmi jasní, čo sa týka úlohy. Plánujte vopred, aby ste boli pripravení na rôzne vývoje.
 2. Nestrácajte z očí konečný výsledok. Ako vyzerá? Ako bude daná osoba vedieť, že koná správne a dosiahne ho?
 3. Natrénujte si asertívny prejav. Komunikujte jasne a jednoznačne.
 4. Komunikáciu udržiavajte stručnú a choďte priamo k veci. Omáčky a historky vynechajte.
 5. Buďte aktívni, prístupní a komunikujte.
 6. Danú osobu aspoň trochu povzbuďte.
 7. Buďte rozhodní: urobte si názor, rozhodnite sa a držte sa tohto rozhodnutia.
 8. Buďte pripravení zmeniť rozhodnutia, ak sa okolnosti vyvinú novým smerom. Nezakrývajte zmenu rozhodnutia, ale vždy pomenujte, prečo k nej dochádza.
 9. Ak vás niekto na niečo upozorní, poďakujte.

Je oveľa jednoduchšie začať tvrdo „ukazovacím“ štýlom a postupne ho uvoľniť než naopak.

2. Fokusujúci štýl pre konflikty

Tento štýl pomáha ľuďom vydržať na tej správnej ceste rozvoja a rastu. Je vedený zhora-nadol, teda vychádza od manažéra a podriadený je jeho prijímateľ.

Pri fokusujúcom štýle vyštartujete komunikáciu medzi vami a pracovníkom, počas ktorej zistíte, kde presne sú jeho schopnosti, aby ste mu mohli ukázať, ako ich má nasadiť. Je to interaktívny štýl, kde manažér otvára komunikáciu a spoločne s podriadeným pracuje na riešeniach situácií.

Fokusovanie je najúčinnejší štýl, pokiaľ medzi manažérom a tímom či jednotlivcom došlo ku konfliktu.ie vtedy

Niektoré techniky pri fokusovaní:

 1. Vychádzajte z toho, že v každom konflikte existuje riešenie, ktoré umožní obom stranám cítiť sa, že si uhrali svoje.
 2. Pomenúvajte svoju pozíciu jasne a konzistentne a vyzývajte toho druhého k tomu, aby tiež pomenoval svoju pozíciu. Aktívne načúvajte, čo vám hovorí (teda načúvajte s úmyslom porozumieť, nie s úmyslom odpovedať).
 3. Ošetrujte veci, nie povahu toho druhého a jeho postoje.
 4. Hľadajte emocionálne blokády – najčastejšie ide o strach alebo neistotu. Tieto blokády sú častým dôvodom, že ľudia začnú s vami hrať hry. Keď blokádu nájdete, pomenujte ju a vysvetlením napravte vnímanie toho druhého na danú vec.
 5. Hľadajte to, kde sa vaše názory kryjú. Ak nie je prekrytie zjavné, vytvorte nejaké a hovorte o ňom s tým druhým.
 6. Za pozíciami, ktoré ten druhý zaujíma, hľadajte jeho motívy a ciele. Svoje zistenia si overujte.
 7. Keď nájdete spoločné prekrytie, oprite oň svoje riešenie. Explicitne pomenujte cieľ i princípy, za akých funguje. Uľahčite tomu druhému, aby pochopil výhodu, ktorú z toho riešenia bude mať on.
 8. Keď dohodnete riešenie, kontrolujte jeho realizáciu a vracajte sa k nemu pravidelne a často.

3. Facilitačný štýl na motiváciu

Ukazovanie kladie úlohu nad proces. Facilitácia (u nás aj: moderovanie) sa snaží integrovať úlohu a proces do jedného celku. Je to vysoko interaktívny štýl, kde manažér odovzdá smerovanie diskusie do rúk tímu.

Facilitovanie využívajte, keď potrebujete od svojho tímu informácie a takisto keď chcete, aby viac preberali zodpovednosť za dosiahnutie výsledku a boli samostatnejší v riešení problémov.

Aktívne načúvajte tomu, čo hovoria. Čakajte, kým sami s niečím neprídu. Ten, kto pomenuje problém, sa stáva jeho vlastníkom. Overujte si, čo hovoria, a snažte sa odhadnúť ich osobný štýl vnímania.

Tam, kde si ukazovanie vyžaduje tvrdší prístup, je facilitácia mäkšia a zakladá sa na obojsmernej komunikácii.

Na zvládnutie facilitačného štýlu sa potrebujete venovať svojej emočnej inteligencii a osvojiť si jej zručnosti:

 1. Zvolajte tím, aby ste spoločne definovali, čo funguje dobre, čo treba zlepšiť a čo máte zlepšiť vy ako nadriadení.
 2. Vyhýbajte sa zbytočným stretnutiam s jednotlivcami, pretože tieto môžu medzi ostatnými zasiať nedôveru a podozrievanie. Ak potrebujete informovať o nových veciach, snažte sa neprekročiť 15 minút.
 3. Zapájajte do vecí tím v najvyššej možnej miere.
 4. Otvorene hovorte aj o nepríjemných skutočnostiach, ktoré môžu obsahovať aj vaše neefektívne správanie. Pýtajte sa tímu, čo môžete vy ako nadriadený zmeniť, aby sa im lepšie pracovalo.
 5. Ubezpečte sa, že máte potrebné zručnosti na aktívne počúvanie – a že sa vám aktívne počúvať aj chce.
 6. Vyžiadajte si názor každého člena tímu. Keď ho povie verejne pred ostatnými, bude sa viac podľa neho správať.
 7. Oslovujte tých, čo mlčia. Jasne im povedzte, že aj od nich sa očakáva ich názor.
 8. Podporujte rôznorodosť názorov. Ak sa názory bijú, snažte sa nájsť spoločné prekrytie alebo racionále v každom z nich.

4. Delegovací štýl na zvýšenie nasadenia a samostatnosti

Delegovanie využívate len vtedy, keď ľudia jasne predviedli, že majú potrebné schopnosti i motiváciu na to, aby v danej úlohe sústavne odvádzali dobrý výkon.

Ak vaši ľudia nie sú motivovaní a nepreberajú zodpovednosť za vyriešenie problému, tak pravdepodobne používate vzhľadom na ich úroveň motivácie a spôsobilosti nesprávny štýl.

Pri delegovaní vkladáte vyriešenie úlohy do rúk niekoho iného, o kom viete, že má dostatočnú motiváciu na to, aby dotiahol veci do konca, ako aj dostatočné schopnosti na vyriešenie toho, čo sa od neho očakáva. Už ho nekontrolujete; je jeho úlohou, aby vás priebežne informoval o tom, ako úloha napreduje.

Ak pre vás delegovanie nie je prirodzené, môžete mať pocit straty kontroly alebo zbavovania sa svojich povinností. Ale ak delegujete v správnom okamihu a správnym spôsobom, vytvoríte si priestor pre dodatočnú prácu a zaangažovanosť a dôslednosť vašich podriadených sa zvýši, pretože sa budú viac cítiť ako vlastníci úlohy.

Ak chcete podporiť svoje delegovacie zručnosti:

 1. Dávajte ľuďom priestor na to, aby si veci skúšali. Jasne im povedzte, že ak sa na niečom zaseknú, ste tu na to, aby ste im pomohli nájsť východisko.
 2. Klaďte otázky ako „čo by si robil?“ alebo „čo myslíš, že by sme mali urobiť?“
 3. Odolajte nutkaniu bežať ich zachraňovať, ak sa veci začnú kaziť. Nechajte na nich, nech najprv sami hľadajú nápravu.
 4. Jasne ľuďom vysvetlite, že dôverujete v ich schopnosť ošetriť situáciu. Zapojte sa až vtedy, keď za vami prídu s potrebou poradiť sa.
 5. Chváľte úspechy, pokrok a „takmerdosiahnutia“.
 6. Udržiavajte si od diania správny odstup – nie primálo, aby si nemysleli, že im nedôverujete a fučíte im za krkom, ale ani priveľa, aby sa necítili hodení do hlbokej vody a ponechaní sami na seba.
 7. Príležitostne sa pristavte a už len zo zvedavosti sa spýtajte, ako sa danému človeku darí.

Vytvorte si potrebné zručnosti a motiváciu na to, aby ste sa vedeli plynule prepínať medzi týmito štyrmi štýlmi podľa toho, ktorý z nich je práve najvhodnejší s ohľadom na motivačnú úroveň a schopnosti vašich podriadených. Tým svojich ľudí posuniete k vysokovýkonným, samostatným pracovníkom, znížite svoju pracovnú záťaž, nebudú vás toľko rozčuľovať problémy a podriadenými a vaši podriadení vás budú oveľa viac rešpektovať a nasledovať.

 4,757 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.