Ako podporiť vysokú výkonnosť: 4 rozličné líderské štýly

dňa

 Ľudia neprejavujú dostatok iniciatívy? Nepreberajú zodpovednosť? Robia rak s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že používate nesprávny riadiaci štýl vzhľadom na ich úroveň vývoja.

Byť ako manažér či líder efektívny znamená, že potrebujete byť rovnako schopní, ako aj ochotní nasadiť vhodný riadiaci štýl v daných okolnostiach.

Práca s ľuďmi je ako golf – tiež potrebujete rôzne prístupy pre rôzne podmienky či situácie. A nezávisle od vašich schopností a nasadenia sa veci kazievajú.

Podstatné je prispôsobiť sa podmienkam a vyťažiť zo situácie maximum.

Takže účinný manažér či líder sa potrebuje naučiť, ako a kedy nasadiť jeden zo štyroch štýlov vedenia.

1. Ukazujúci štýl

Ukazujúci štýl je direktívny, inštruujúci a učiaci. Najúčinnejší je, keď tím alebo jeho členovia ešte  len nadobúdajú potrebné zručnosti pre daný typ úloh.

Ak ho nasadíte nesprávne, budú vás vnímať ako autokrata.

Dnes na tento štýl veľmi nesprávne nahliadame ako na “zastaralý” alebo “príkazový”, ale manažér ho potrebuje nasadiť vtedy, keď sú situácie neznáme, nové alebo ohrozujúce (kritické), kedy sa podriadený ešte len učí vysporiadať s danou úlohou.

Keď ľudia hovoria, že by potrebovali viac líderstva, obvykle tým myslia, že potrebujú viac usmernenia a dohľadu alebo lepšie inštruovanie, ako danú prácu urobiť dobre.

Ak ukazovanie nepatrí k vášmu prirodzenému štýlu, tu je pár vecí, čo zvýšia vašu účinnosť pri ukazovaní:

 1. Veľmi dobre si zanalyzujte danú úlohu a plánujte do podrobnosti, aby  ste boli pripravená aj na nečakané zvraty.
 2. Nespúšťajte oči  z cieľa. Čo má byť želaný výsledok? Ako bude váš podriadený vedieť, že robí danú vec správne?
 3. Praktizujte, aby ste dokonale vedeli, čo robíte.
 4. Hovorte jasne. Zdokonaľte svoje asertívne vyjadrovanie a vystupovanie.
 5. Komunikujte stručne a k veci. Vynechajte omáčky a príbehy.
 6. Buďte aktívni, motivujúci a komunikatívni.
 7. Povzbudzujte vašich podriadených.
 8. Buďte rozhodní: urobte rozhodnutie a potom sa ho držte.
 9. Buďte ochotní upraviť rozhodnutie,  pokiaľ sa vynoria nové informácie alebo nové okolnosti.
 10. Ak vás niekto na niečo upozorní, oceňte to .

Je jednoduchšie začať “tvrdým” inštruujúcim prístupom a postupne ho zmierniť, než začať mäkkým prístupom a postupne pritvrdzovať.

2. Upriamujúci štýl

Cieľom tohto štýlu je udržať svojich ľudí sústredených na cieľ a v potrebných mantineloch v priebehu práce. Je to riadenie zhora nadol a spočíva v tom, že zaťahujete podriadených do aktívnych rozhovorov, aby ste zistili, čo sú schopní urobiť, aby ste ich mohli nasmerovať.

Upriamujúci štýl je interaktívny. Manažér vedie diskusiu s podriadeným a spoločne upresňujú veci. Najlepšie funguje, keď sa vyskytol s daným človekom alebo v tíme konflikt.

Ak chcete využiť upriamujúci štýl:

 1. Vstupujte do akcie s predpokladom, že v každom konflikte existuje riešenie, s ktorým obe strany dokážu žiť (teda vy a váš tím).
 2. Jasne a priebežne vyjadrujte svoju pozíciu, ale súčasne podnecujte ostatných, aby vyjadrili tú svoju. Aktívne načúvajte.
 3. Riešte veci, nie ľudí a ich postoje.
 4. Hľadajte emocionálne blokády, napr. strach alebo neistotu z ich strany. Tieto bývajú často výsledkom toho, že ľudia medzi sebou rozohrávajú hry (nasadzujú manipulatívne, skryté správanie). Ak niečo objavíte, jasne to pomenujte ako to, čo to je – tým to zrušíte.
 5. Hľadajte spoločný prienik záujmov. Ak ho nenachádzate, skúste ho zadefinovať a upriamiť pozornosť ostatnýcvh na tento priesečník.
 6. Snažte sa identifikovať spájajúce záujmy a ciele.
 7. Vyjednávaním sa snažte nájsť pre všetky strany únosné riešenie, ale nespúšťajte pri tom z očí cieľ.
 8. Po dohode opakovane kontrolujte jej dodržiavanie.

3. Moderujúci štýl

Ukazujúci štýl kladie úlohu nad proces. Moderujúci štýl integruje proces a úlohu: je vysoko interaktívny a líder či manažér prenecháva diskutovanie tímu.

Tento štýl využívate, keď potrebujete vstupy od svojho tímu a chcete ich  doviesť k tomu, aby prebrali vyššiu zodpovednosť za vyriešenie problémov.

Aktívne načúvajte tomu, čo hovoria.

Trpezlivo čakajte, než sa ozvú.  Ten, kto sa ozve prvý, zdedí štafetu diskusie.

Snažte sa porozumieť a vyjasniť si, z akých predpokladov prichádzajú a čo je ich osobný štýl.

Kým ukazujúci štýl si vyžaduje asertívnejší prístup  a je vnímaný ako “tvrdý”, moderujúci štýl je vnímaný ako  “mäkký” a opiera sa o výdatnú diskusiu. Zakladá sa na emočnej inteligencii (EQ),  takže potrebujete preň rozvinúť svoje EQ zručnosti.

Použite nasledovné prístupy:

 1. Zvolajte svoj tím a prejdite si s ním, a. čo sa darí dobre, b. čo potrebuje zlepšenia alebo úpravy, a c. ako by ste sa vy dokázali zlepšiť.
 2. Vyhýbajte sa zbytočným stretnutiam s jednotlivcami, lebo tieto spôsobia nedôveru a podozrenie. Vzájomné aktualizovanie informačného stavu by nemalo prekročiť 15 minút.
 3. Zapájajte tím v najvyššej možnej miere.
 4. Buďte otvorení voči úprimným informáciám o svojich vlastných nevhodných alebo problematických prejavoch. Pýtajte sa: “Čo také robím, čo by mohlo prekážať vám urobiť svoju robotu dobre?”
 5. Zabezpečte, že viete a chcete aktívne načúvať.
 6. Vytiahnite z každého jeho názor. Moderovanie má za cieľ rozvinúť pocit zodpovednosti v ľuďoch.
 7. Priamo oslovte ľudí, ktorí sa do diskusie nezapájajú. Jasne povedzte,  že sa to očakáva. Hľadajte a podporujte aj protichodné názory.

4. Delegovací štýl

Delegovací štýl používajte len vtedy, keď už pracovníci jasne predviedli,  že majú zručnosti, schopnosti i motiváciu potrebné na to, aby daný typ úloh zvládli skutočne dobre.

Ak delegovanie nepatrí do vašej prirodzenosti, môžete mať pocit, že sa vám veci vymykajú spod kontroly, prípadne že sa vzdávate časti svojich zodpovedností.  Ak ho však urobíte správne a v pravom okamihu, úžasne zjednoduší vašu vlastnú prácu a vaši ľudia budú cítiť prirodzené nutkanie urobiť zverenú úlohu čo najlepšie. Ak vaši ľudia neprejavujú zanietenie a zodpovednosť, je pravdepodobné,  že používate vzhľadom na ich stupeň schopností a motivácie nesprávny riadiaci štýl.

Pri delegovaní odovzdávate úlohu iným, pretože jasne predviedli, že sú dostatočne zruční a schopní a motivovaní ju urobiť sami a jediné, čo potrebujú, je informovať vás o priebehu.

Pre mnohých manažérov je to ten najťažší štýl, pretože sú presvedčení, že potrebujú mať v každom okamihu všetko pod kontrolou. Delegovanie však znamená pravý opak – vzdať sa kontroly, vystúpiť z cesty a dať veciam voľný priebeh, aby ich niekto iný mohol dotiahnuť do úspešného konca.

Tu je pár spôsobov, ako  si natrénovať delegovací štýl:

 1. Vytvárajte priestor pre vašich ľudí, aby mohli skúšať nové veci. Vyjasnite si s nimi, že ak by zaviazli, majú sa na vás obrátiť a nechať  si pomôcť.
 2. Pýtajte sa: “Čo by si robil?” alebo “Čo si myslíš, že by sme mali teraz urobiť?”
 3. Odolajte nutkaniu zapojiť sa a zachraňovať ich, keby sa veci začali kaziť. Nechajte ich, nech si sami navrhnú nejaké riešenie.
 4. Buďte jasní. Povedzte ľuďom, že dôverujete, že to zvládnu. Priebežne sa ich pýtajte, či niečo nepotrebujú.
 5. Chváľte úspechy, pokrok i takmer-úspech.
 6. Udržiavate si tú “správnu” vzdialenosť – nie tak blízko, aby mali pocit, že im fučíte za krkom, lebo im nedôverujete, ale ani tak ďaleko”, že by sa cítili opustení a hodení do hlbokej vody.
 7. Z času na čas sa zaujímajte:  “Ako sa darí?”

 3,411 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.