Ako pracovať s popudlivými ľuďmi?

Na pracovisku sa stretávame aj s ľuďmi, ktorí nemajú svoju emocionalitu plne pod kontrolou – sú vznetliví, nedotkliví, ľahko sa rozčúlia alebo im celkom netesní “slzný kohútik” 🙂 . Hovoríme tomu, že majú nižšiu emočnú inteligenciu – bývajú negativistickejší a nadurdenejší ako ostatní.

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov.

Dnešný článok je z blogu z 2. februára 2017.

Ale aj s takýmito ľuďmi sa dá pracovať, ak uplatníte nasledovné taktiky:

  • Buďte ohľaduplní. Len preto, že je niekto nepríjemný, neznačí to, že aj vy musíte byť nepríjemní! Ak sa dokážete vy ovládnuť a zareagujete odosobnene, slušne a s porozumením pre nepríjemného človeka, môžete sa stať tlmičom jeho nálad v prostredí a dokážete zlepšiť aj jeho spoluprácu s inými, pretože aspoň niekde sa bude cítiť pochopený.
  • Buďte jasní a jednoznační. Vyhýbajte sa spoločenským náznakom, pretože ťažkí pracovníci nemajú talent interpretovať ani spoločenské, ani náznaky. Ľudia s nižšou emočnou inteligenciou si obvykle nedomyslia. Nevedia a nechcú čítať medzi riadkami a preto horšie dekódujú úmysly ostatných, ak nie sú vypovedané priamo. Navyše sú vznetlivejší a nejasné výpovede ich zbytočne popudia.
  • Nespadnite do urazenosti. Ľudia s nižšou emočnou inteligenciou nepatria práve k diplomatom; ich citlivosť v medziľudskej rovine je značne nízka a nechcú a nedokážu sa vciťovať do niekoho iného. Preto ich často zažívame ako urážlivých, nekorektných a útočných. Dôležité je nevziať osobne ich tón a slová, ale použiť svoju vlastnú emočnú inteligenciu na to, aby ste z ich hrubého správania vytiahli faktické jadro – a riešiť potom túto správu, nie obálku, v ktorej sa k vám dostala.

5,901 total views, 3 views today

Chcete pridať komentár?