Ako pre vás funguje vaša podniková kultúra?

Čo je to kultúra? V podstate ide o spôsob, akým sa práca robí v našej firme. Odráža zdieľané hodnoty, presvedčenia a postoje, ako sa prejavujú v každodennom konaní pracovníkov.

Kultúra je zakorenená vo všeobecných praktikách okolo misie, vízie a hodnôt. Podmieňuje, ako sa robia rozhodnutia a ako sa preberá zodpovednosť. Podmieňuje správanie pracovníkov voči zákazníkom i medzi sebou. Odráža sa v normách a stabilite, s akou dodávate váš produkt alebo službu. V konečnom dôsledku kultúra buď podporuje alebo znemožňuje vaše výstupy a úspech.

Čo možno s kultúrou robiť?

Tu je osem krokov, ako môžete vybudovať silnú, na výkonnosť a reálny výkon orientovanú kultúru.

  1. Zabezpečte, že máte zmysluplnú a relevantnú víziu, misiu a hodnoty, na ktorých môžete postaviť zdieľané postoje, presvedčenia a správania, ktoré povedú k vytvoreniu patričného podnikového výstupu. Integrujte podnikové hodnoty naprieč celou organizáciou. Zabezpečte, aby hodnoty tvorili súčasť procesov ako prijímanie nových pracovníkov, adaptácia, vyhodnocovanie výkonnosti, aby vchádzali do každodenných zásad fungovania, do postupov a smerníc, aby boli základom pre odmeňovanie a benefity, kariérny rast, rozvoj a nástupníctvo.
  2. Zabezpečte stálu, aktívnu komunikáciu správ, nakoľko váž biznis odráža podnikové hodnoty. Urobte si trvalú snahu z toho, aby správy, ktoré vysielate dovnútra i navonok podniku, boli konzistentné, písomne deklarované a aktívne predžívané riadiacou vrstvou. Neformálne, časté rozhovory sú lepšie ako formálne monológy.
  3. Každoročne alebo aspoň medzi dvoma väčšími premenami si urobte zistenie mienky pracovníkov, aby ste zistili, či podniková kultúra podporuje alebo obmedzuje rast, kde vidia problémy a čo by potrebovali upraviť. Nechajte si treťou stranou zisťovať spokojnosť zákazníkov. Vyhodnocujte oboje oproti želanému stavu podnikovej kultúry.
  4. Zadefinujte, ako má vyzerať vaša podniková kultúra, aby vedela naplniť prísľub vašej značky.
  5. Na základe zisťovania mienky navrhnite opatrenia na preklenutie zo súčasného stavu do želaného stavu, aby ste boli schopní napĺňať prísľuby vašej značky a aby bola konzistentná s tým, čo zažívajú pracovníci vovnútri firmy.
  6. Toto odkomunikujte všetkým ľuďom v podniku. Transparentnosť a stále vracanie sa k hodnotám (aj vo forme dôkazov a úspechov) ukáže pracovníkom, že to myslíte vážne a že im načúvate.
  7. Vyštartujte aktivity, ktoré sa budú zapodievať výsledkami zisťovania mienky. Nesnažte sa urobiť okamžite všetko. Vyberte 3-5 najkritickejších vecí a urobte nápravu. Mali by sa do toho dostať rovnako ľahko realizovateľné veci s okamžitým viditeľným výsledkom ako aj dlhodobejšie, komplexné projekty.
  8. Použite rozvojové nástroje, aby ste posilnili kľúčové zložky želateľnej podnikovej kultúry (napr. tréning supervízorov, podpora nových manažérov pri zapracovaní sa, rozvoj líderských zručností, práca s talentmi a podobne).

Kultúra sa vytvára, či ju ovplyvňujete alebo nie. Vytvára sa ako produkt skupinovej dynamiky – ako ľudia spolu jednajú, čo považujú za „ešte dobré“ a čo už považujú za podlezenie latky. Kvalita vašej kultúry k vám zas bude priťahovať istý typ nových pracovníkov, takže je lepšie cielene ju ovplyvňovať, aby vám slúžila, pomáhala vám produkovať potrebné výstupy a prežiť v konkurenčnom boji.

 

 6,471 total views,  5 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.