Ako vytvoriť víziu: Vec hlavy a srdca

Keď si ľudia nezaťažujú hlavu rozmýšľaním o budúcnosti a len o to usilovnejšie pracujú, pravdepodobne skončia niekde, kam sa vôbec nechceli dostať. Preto je veľmi dôležité, aby sa manažér z času na čas odosobnil od práce a zamyslel sa: Kam smerujeme? Je to ten bod, kam sme sa chceli dostať? A ak nie, ktorým smerom sa treba zvrtnúť?

Ak dokážete snívať o osobných úspechoch, dokážete snívať aj o podnikových úspechoch. Všetci úspešní podnikatelia a manažéri sa nebáli takto snívať. Vytvorili si v mysli obraz, ako bude situácia vyzerať, keď svoj cieľ dosiahnu, a ako sa pritom budú cítiť… Potrebovali takýto obraz, pretože pred nimi stála úloha “naočkovať” svoj sen do mysle iným ľuďom.

Viem si predstaviť, že pre človeka, ktorý nikdy nezakladal vlastný podnik a vždy pracoval len “pre niekoho”, je veľmi ťažké pustiť sa do tvorby podnikovej vízie. Podniková vízia však je len variantom osobnej vízie – a súkromné vízie máme všetci! Máme predstavy o budúcnosti, nádeje a požiadavky. Vieme, koho chceme za životného partnera, v akom byte by sme chceli žiť – a keď už nič iné, tak aspoň aké auto by sme chceli vlastniť! Možno nemáme presnú predstavu o tom, ako toto všetko dosiahneme, ale chceme… To je základ každej vízie.

Vízia je emócia

Vízia organizácie sa nerodí v hlave jediného človeka, aj keď začína ako “sen” jednotlivca. Od sna k vízii je však dlhá cesta, ktorá spočíva predovšetkým v presnej formulácii, intenzívnej komunikácii a porozumeniu pre potreby druhých. Keď teda začínate prácu na vízii, potrebujete sa obklopiť skupinkou ľudí, ktorí vám pomôžu “dopracovať” váš sen do formy príťažlivej aj pre zvyšok sveta.

Aká by mala byť vízia? Inšpirujúca, jasná a musí predstavovať istú výzvu. Je dobré, ak vydrží aspoň 5-6 rokov, ale v každom prípade sa musí orientovať do budúcnosti. A neslobodno zabudnúť ani na skutočnosť, že vízie sú na to, aby sa ľudia snažili ich dosiahnuť. Preto musia byť príťažlivé a uskutočniteľné. Dobrá vízia navyše poskytuje základné pravidlá a orientáciu a buduje na tom najlepšom z minulosti. Len tak sa nám podarí zachovať integritu v myslení našich podriadených!

Vízia buduje na silných slovách a silných citoch. Martin Luther King prišiel so slovami: “Mám sen.” Mať sen a podeliť sa oň je veľmi silná emócia. Prirodzene, nikto nemôže od manažérov čakať, že teraz začnú chodiť po podniku a vyhlasovať: “mám sen”… Ale musia nájsť rovnako silné slová a emócie!

Vízia je proces premeny

Ak plánujeme prispôsobiť firmu podmienkam trhu jej rozdelením do profitcentier, ide o obrovskú zmenu – nielen v ľudskom myslení, ale aj v tom, ako robia svoju prácu. A táto zmena musí postupne preniknúť do celej organizácie. Obvykle to zaberie aj dva roky, kým všetci pochopia jej nutnosť a zžijú sa s ňou. Preto ak máte istú víziu, musíte rátať aj s dĺžkou celého procesu a snažiť sa ho urýchliť tým, že si vopred namodelujete odpovede na niektoré výhrady a obavy. .

Vízia je komunikácia

Už som spomenul, že len čo si vytvoríte víziu, musíte sa zamyslieť nad tým, ako ju “dostanete” k ostatným ľuďom – podriadeným, obchodným partnerom i verejnosti. Toto dosahujete predovšetkým dôslednou komunikáciou. A tu sa hneď stretávame s problémom číslo 1: manažéri sú často trénovaní na komunikáciu, ale nie na vytváranie istého obrazu v hlavách podriadených.

K základným črtám vízie však patrí, že je emocionálne príťažlivá. Na vybudenie emócií musíte komunikovať emócie. Preto komunikáciu nemôže prevziať miesto vás nikto a nič – ani podnikové príručky, ani plagáty či vystúpenia v podnikovej televízii. Komunikovať víziu môže len jej pôvodca – vrcholový manažment. Musí hovoriť priamo s ľuďmi a vysvetľovať svoje predstavy. Musí povedať, kam sa chce dostať a prečo. Môže sa podriadených pýtať na ich názor na cestu, ale nikdy nie na cieľ… Televízia alebo video, ktoré niekedy využívajú veľké podniky, majú jednu podstatnú chybu – sú neosobné. Koho sa budete pýtať, ak niečo nepochopíte – obrazovky?!

Preto sa musí vedenie podniku rozísť medzi ľudí a hovoriť s nimi. Istotne vzniknú otázky. Istotne budú potrebné príklady z každodennej práce. Istotne budú ľudia chcieť vidieť, že ten nový, príťažlivý obraz stojí vedeniu za každú námahu.

Prvotné oboznámenie s víziou by malo prebehnúť jednorazovo. Veľké podniky majú v tomto ohľade problém. Ak ste teda veľký podnik, očividne sa bez videa a televízie nezaobídete. Ale okamžite potom choďte medzi ľudí a hovorte s nimi! Sústavne sledujte, komu ste svoju víziu už povedali, komu ste ju ešte nepovedali, a kto skutočne vašu víziu aj pochopil. Počuť totiž ešte neznamená porozumieť – a porozumieť ešte zďaleka neznamená prijať…

A tak sa z času na čas sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí povedia “a načo?” alebo “to tu už bolo…” Zamyslite sa nad tým, čo hovoria! Nemajú tak trochu pravdu? Nezabudli ste pri formulácii vízie na špeciálne záujmy tejto skupinky? Ak nie, potrebujete pomoc – potrebujete tzv. multiplikátorov, ktorí v podniku podržia vašej vízii stranu. Najlepší sú “prirodzení vodcovia”, ľudia, na ktorých mienku ostatní dajú. Priberte si ich do tímu už pri formulácii vízie – a zaručene znížite nebezpečenstvo jej neakceptovania…

Vízia je spoločná

Keď sa vám pri komunikovaní vízie podarí zaujať a pripútať si ľudí, vyhrali ste. Americký podnikateľ Richard Branson, Majiteľ firmy Virgin, má na to svoj špeciálny “trik”: vie dokonale spopularizovať svoju víziu v každej z podnikových aktivít. Ak prijme nových ľudí a mesiac ich školí, rozhodne ich počas kurzu navštívi a gratuluje im nielen k výsledkom, ale aj k rozhodnutiu pracovať pre Virgin. Nazýva to “zdieľaním sna” a “prispením k uskutočneniu spoločnej vízie”. Predstavte si, že sa s niekým podelíte o svoje sny. čo sa stane? Získate jeho dôveru, lebo sa k vám dostal bližšie než pri bežnom pracovnom vzťahu – máte spoločné sny. Nadchnete ho, lebo ak si sám nevie vytvoriť víziu, rád sa zapojí do vízie niekoho iného, ktoré je emocionálne príťažlivá aj pre neho. Nadšenie je nákazlivé; nadšenci dychtia po činoch a sú veľmi dôslední v presadzovaní nových myšlienok!

Pritom pôvodná vízia Richarda Bransona sa obmedzovala len na oblasť hudby, kým dnes už sa angažuje v cestovnom ruchu, má vlastnú leteckú linku a začína s dôchodkovým poistením… To už je široký záber. Avšak koncepcia zostáva rovnaká: nech je to jednoduché, nech je to jasné – a potom je to naše…

Kedy je vízia prierazná?

Vízia musí byť stručná. Na jej vysvetlenie nesmiete potrebovať viac než 5 minút. Idete za pracovníkom, poviete pár viet – a odrazu sa mu rozjasnia oči. Na to musí byť vízia formulovaná pozitívne. Chcete predsa, aby ju ľudia nosili v srdci, nie? Negatívne formulácie alebo obrazy nepoužívajte – nedá sa na nich stavať. Konštatovanie “toto nebudeme robiť” je oveľa pasívnejšie ako konštatovanie “toto budeme robiť inak”.

Veľmi dôležitou súčasťou vízie je slogan

Slogan zostane ľuďom visieť v hlave, spája ich a robí z nich súčasť vízie. Americká firma Sears sa pred rokmi zamyslela, čo je to za pocit pracovať pre Sears, byť zákazníkom či investorom Searsu. Podarilo sa im týmto spôsobom dosiahnuť úplnú zmenu. Zakladá sa na slove “nadšenie”, ktoré pre každú skupinu komunikujú v jej vlastnej reči

Vízia, misia a hodnoty

Možnože vízia, ktorú naformulujete, nezíska cenu za umelecké textovanie. To je to posledné, na čom záleží! Musí však obsahovať veci, ktoré sú skutočne dôležité pre podnik, jeho manažment, jeho pracovníkov, jeho dodávateľov i zákazníkov. Musia v nej byť hodnoty, ktoré podnik vyznáva. Vo vízii vlastne hovoríte: toto je

  • kam sa chceme dostať
  • čo chceme robiť
  • ako to chceme robiť
  • akí chceme byť v očiach prostredia (zamestnanci, trh, dodávatelia)a
  • aby sme to dosiahli, budeme v biznise postupovať nasledovne….

Takéto členenie vízie je mimoriadne užitočné, pretože vám v každom okamihu dáva možnosť zistiť, či ste skutočne na tej správnej ceste a či sa hýbete smerom vpred.

Všetky tieto veci sa podrobnejšie rozpracúvajú v “misii”. Kým vízia zhruba načrtáva sen, misia podrobne popisuje, ako ho budete dosahovať: akú technológiu použijete, aké finančné ciele si stanovíte a pod. Misia obsahuje všetky podstatné podrobnosti potrebné pre úspech podniku. Hodnoty hovoria zas o tom, ako ľudia pracujú, ako sa správajú medzi sebou, k zákazníkom i k prostrediu – aby sa nestávalo, že vám v odbyte povedia “všetko by bolo v poriadku, keby len zákazník toľko nevyberal…”

5 tipov na záver

  1. Vízia by sa nemala rodiť v šéfovskej kancelárii, kde všetko máme pod kontrolou. Ja najradšej o víziách rozmýšľam na vychádzkach v prírode, v kopcoch. Vtedy nadobudnem pocit pre proporcie a tú správnu mieru “pokory”.
  2. Nerobte víziu sami – nechajte aj iných podieľať sa na nej!
  3. Zdieľajte predstavy!
  4. Zdieľajte cestu k vízii!
  5. Vytvárajte nadšenie!

Autor: Barry John Edwards

 14,387 total views,  6 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.