Ako vznikajú organizačné štruktúry?

Pri prerábke firemnej stránky www.ibispartner.sk sme úplne zrušili Čitáreň, v ktorej okrem vybraných článkov z Manažéra bolo aj množstvo článkov, ktoré vyšli v našich niekdajších newsletteroch SuperTip a Prezentačné tipy. Keďže niektoré z nich obsahujú ešte aj dnes užitočné informácie a tipy, budeme ich každý piatok v tejto rubrike pravidelne zaraďovať do databázy starších článkov.

Dnešný článok je zo SuperTipu 15 (2004).

Model Henryho Mintzberga obsahuje nasledovných päť častí:

Apex – špička podniku alebo vrcholový manažment Middle line – stredná línia alebo stredný manažment
Techno-structure – technoštruktúra
Support staff – podporný štáb
Operating core – operačné jadro

Základňu organizácie tvorí operačné jadro – ľudia, ktorí vykonávajú základné pracovné úlohy nevyhnutné pri výrobe tovarov alebo poskytovaní služieb. V tých najjednoduchších podnikoch (a zväčša i najmenších) sú pracovníci operačného jadra väčšinou sebestační a prácu si koordinujú vzájomnými dohodami. V takýchto podnikoch okrem operačného jadra už skoro žiadna iná časť nie je.

Ako podnik rastie, zvyšuje sa potreba priameho dohľadu a kontroly pracovníkov. To vedie k vzniku apexu, teda strategickej špičky či vrcholového manažmentu. Apex môže niekedy tvoriť len jeden jediný človek, inokedy je to skupina ľudí. Úlohou apexu je dohliadnuť, aby podnik plnil svoju misiu. Manažéri (alebo manažér) apexu sa zodpovedajú vlastníkom podniku, vládnym orgánom, odborom, rôznym komunitám a podobne.

Ako podnik rastie ďalej, jediný manažér nemôže zvládnuť všetkých pracovníkov. Preto je treba zamestnať ďalších manažérov na riadenie pracovníkov, plus manažéra, ktorý bude riadiť manažérov. A takto sa vytvorí stredná línia alebo stredný manažment, ktorý slúži ako prostredník medzi vrcholovým manažmentom a operačným jadrom.

Za čias Fredericka Taylora bolo hlavnou povinnosťou manažérov vymyslieť, ako majú pracovníci robiť svoju prácu. Ako však podniky rastú, vytvára sa v nich samostatná skupina analytikov, ktorých poslaním je vypracovať pre podnik vhodnú technológiu a pracovné postupy. Analytici tvoria technoštruktúru podniku. Misiou technoštruktúry je dosiahnuť kooperáciu prostredníctvom štandardizácie úkonov. Inžinieri štandardizujú pracovné procesy, strategickí plánovači štandardizujú výstupy a personalisti, tréneri a vzdelávači štandardizujú potrebné zručnosti.

Nakoniec si podnik vytvára ešte iné administratívne útvary, ktoré poskytujú servis jemu samému: kantína, pošta, útvar právneho poradenstva, útvar pre styk s verejnosťou, ostraha objektu a podobne. Hovoríme im podporný štáb.

Strategická špička, stredná línia a operačné jadro sú „líniové“ pozície, kým technická štruktúra a podporný štáb sú „štábne“ pozície. Pôvodne mali líniové pozície formálnu moc robiť rozhodnutia, zatiaľ čo krídlové pozície mali iba poradnú funkciu. Dnes sa táto myšlienka trošku zmenila. Líniové pozície popisujú tých, ktorých práca bezprostredne súvisí s produkciou tovarov/služieb alebo riadením ľudí, ktorí ich produkujú. Štábne pozície zas označujú ľudí, ktorí budujú a udržiavajú infraštruktúru podniku. Dá sa povedať, že štábne pozície sú cesty, po ktorých jazdia autá – líniové pozície.

 8,406 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.