Asertivita v práci


Assertiveness at work
Ken Back a Kate Back s Terry Batesom
McGrow-Hill Company, Londýn, 1991,
druhé vydanie,
166 strán

Samotný pojem asertivita sa zaužíval aj u nás, avšak na jeho adekvátne vysvetlenie si musíme pomôcť pomerne komplikovaným opisom.

Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez toho, aby ublížil niekomu inému, alebo aby sám mal zo svojho vlastného správania zlý pocit. Preto sa niekedy hovorí aj o zdravom sebapresadzovaní.

Neraz sa pristihneme pri tom, že si po nepríjemnej situácii, v ktorej sme sa ocitli, povieme: “Mal som mu povedať toto…” alebo, “Prečo som to len povedal…”. To, čo si vnútorne povieme, závisí od toho, ako sme danú situáciu zvládli, ako sme sa v nej zachovali. Aj preto podtitul tejto zaujímavej knihy znie: ako zvládať nepríjemené situácie. Do takých sa dostávame denne takmer všetci. A práve fakt, že ich mnoho vzniká aj v pracovnom prostredí inšpiroval autorov k aplikácii pravidiel a princípov asertívneho správania práve na túto oblasť. Je zaujímavé, že zdanlivo jednoduché situácie sú pre mnohých ľudí skutočne záťažové. V pracovnej oblasti ich nesprávne zvládnutie znamená neraz zhoršený výkon, horšie medziľudské vzťahy, nedôveru, napätie v tíme a pod. Výber situácií, na ktorých autori ilustrujú základný nácvik asertívnych postupov nám dáva dobrý prehľad o tom, čo všetko sa náročnou situáciou môže stať: vyslovenie požiadavky, odmietnutie požiadavky, vyjadrenie nesúhlasu a vyjadrenie vlastného stanoviska, udelenie pochvaly, prijatie pochvaly, oznámenie nepríjemnej správy.

Ak nevieme tieto a podobné situácie zvládať asertívne, z dlhodobého hľadiska to má veľmi negatívny dopad nielen na nás samotných, ale aj na ostatných kolegov a nakoniec na efektívnosť celej organizácie.

Ako sa teda vlastne ľudia správajú, keď nie sú asertívni? Najčastejšie je to agresivita alebo pasivita. Obidva typy správania sú škodlivé, hoci každé iným spôsobom. Autori pátrajú po príčinách agresívneho a pasívneho správania. To je prvý krok, ktorý musí urobiť každý, kto si chce prakticky asertívne správanie osvojiť. Nekončia konštatovaním, (ako väčšina príručiek, ktoré sú u nás o asertivite k dispozícii) že si treba uvedomiť práva, ktoré máme a ktoré majú iní ľudia. Veľmi dôsledne vedú čitateľa analýzou príčin, prečo sme si doteraz svoje práva neosvojili a u iných ľudí určité práva uznávame, resp. neuznávame.

Až identifikácia a uvedomenie si našich vlastných presvedčení (ale aj predsudkov) – inými slovami náš obraz o svete – nám umožní osvojiť si napr. niektoré práva aj v práci (mám právo vedieť, ako ma hodnotí môj nadriadený). Až po stotožnení sa s nimi budeme schopní tieto práva obhajovať, t. j. zmeníme napr. doterajšie pasívne správanie na asertívne.

Úspešné zvládnutie asertívneho správania závisí aj od toho, ako sa nám podarí ovládať naše negatívne emócie, ktoré sú spravidla v záťažových situáciách vznikajú. Autori ilustrujú dôležitosť tejto fázy napr. v situáciách, kedy máte kritizovať slabý výkon pracovníka alebo vás za slabý výkon kritizujú, keď sa iní k vám správajú agresívne, ale aj keď sa iní správajú pasívne a mali by sa správať asertívne.

V knihe je mnoho konkrétnych príkladov a ukážok rozhovorov a čitateľ má pocit presvedčivosti argumentácie autorov. Príčinou je asi skutočnosť, že manželia Backovci realizujú už niekoľko rokov úspešný výcvikový program s rovnakým názvom a príklady sú naozaj “zo života”. Čitateľ v dnešnom uponáhľanom svete iste ocení aj kapitolu, ktorá ukazuje, ako možno asertivitou znížiť vplyv stresu, ktorý na nás každodenne dolieha.

Ozaj, ako sa zachováte, keď máte realizovať rozhodnutie šéfa, s ktorým vnútorne nesúhlasíte a viete, že narazíte aj na odpor vašich podriadených?

Autor: PhDr. Marian Kubeš, CSc.

 4,018 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.