Balance Management: Rozvoj ľudských zdrojov ako riadenie rovnováhy vo fungovaní jednotlivcov aj tímov

Rozvoj ľudských zdrojov je jedným z najdôležitejších HR procesov, investície do neho sú však veľakrát vnímané ako náklady. Prispieva k tomu aj fakt, že je stále mnoho firiem a organizácii, ktoré nemerajú a nevyhodnocujú prínos vzdelávania a rozvoja svojich ľudí, návratnosť týchto investícii, vzdelávanie je všeobecné a necielené a v konečnom dôsledku neprináša očakávané výsledky.

Návratnosť investícii je pritom niečo, čo majiteľské a riadiace štruktúry vo firmách od vzdelávacích aktivít pre svojich ľudí celkom oprávnene chcú a očakávajú. Meranie a vyhodnocovanie pomáha určovať ciele a odhadovať budúce investície. Výsledok vzdelávania ako kvalitatívna charakteristika je obtiažne kvantifikovateľná a dosiahnutú zmenu a jej veľkosť je možné zistiť len nepriamo. Veľmi dôležitá je preto čo najpresnejšia identifikácia rozvojových potrieb ako jednotlivcov, tak aj pracovných tímov. Pri tejto identifikácii sa nám veľmi dobre osvedčuje nástroj Balance Management.

Balance Management je koncept založený na farebno – slovných asociáciach. Na rozdiel od diagnostických testov a dotazníkov, kde respondent formuluje verbálnu odpoveď na položenú otázku a teda má mnohokrát tendenciu sa štylizovať do predpokladaného očakávaného obrazu, pri BM sa používajú farby. Je vedecky dokázané, že farby ovplyvňujú naše myslenie. Zjednodušene povedané farby vyžarujú energiu, ktorá pôsobí na ľudskú psychiku. Ak vojdete do červeno vymaľovanej miestnosti, vaše teplota a tlak sa zvýši, v modrej naopak klesnú. Je teda prirodzené, že farby často využívajú profesionáli pre prácu s ľuďmi. V Balance Managemente sa prirodzená interakcia na jednotlivé podnety pomocou farieb používa na zosnímanie postojov a stereotypov. Metóda prepájanie farieb a slov je presnejšia a komplexnejšia ako bežné dotazníkové metódy, ktoré sa zameriavajú len na veci, ktoré dokážeme spracovať rozumovo. Farebno-slovné asociácie odhalia totiž aj emócie, pretože svoje reakcie na farby nedokážeme vedome potlačiť.

Toto umožňuje zohľadniť vo výsledkoch okrem rozumovej zložky aj zložku telesnú, emocionálnu a sociálnu. Výsledky tak prinášajú celkom realistický, presný a neskreslený pohľad, ktorý je nezastupiteľným podkladom pre ďalšie rozhodovanie, či už o forme konkrétneho rozvoja alebo plánovania budúcich zmien.

Balance Management používame všade tam, kde je potrebné získať objektívnu a neskreslenú informáciu o stereotypoch jednotlivcov a tímov, ich postojoch a spôsobu pohľadu na realitu. Vďaka tomu je možné otvorene o týchto postojoch komunikovať, pripraviť a plánovať zmeny alebo rozvoj celkom cielene a merateľne v závislosti na požadovanom výkone či stratégii. Vstupy sú online spracované programom, ktorý všetko vyhodnotí a zmeria sociálno-psychologické spektrum ľudských postojov vrátane ich realizačnej sily.

Jednotlivec získa z merania výstup o svojej energetickej rezerve, proaktivite, ambíciach, psychosomatickej rovnováhe, integrite, adaptabilite, o tom, ako prežíva a spracováva stres, ako je stabilný a množstvo ďalších charakteristík, ktoré významným spôsobom vplývajú na jeho rovnováhu a efektivitu fungovania. To znamená, že BM dokáže zistiť nielen to, čo si ľudia o sebe a svojom okolí myslia, ale aj to, či tieto postoje môžu a budú realizovať vo svojom správaní.

Ako pracuje váš tím ? Aká je komunikácia, tímovosť, čo je vízia tímu, aké má rezervy? V čom sú oblasti na zlepšovanie ? Ako svojich ľudí viesť a motivovať? Na tieto a ďalšie otázky nám zase dáva odpovede, minimálne podnety tímový výstup. Balance Management dokáže citlivo a precízne popísať charakteristiku tímu, a dokonca definovať zmeny jeho správania, pokiaľ sa tím dostane napríklad do stresu. Vďaka pochopeniu týchto vzorcov správania možno naplánovať potrebné rozvojové aktivity tímu a vytvoriť mu na mieru konkrétny tréningový program.

Pri dlhodobejšej práci s jednotlivcom, či už individuálnym koučingom alebo tréningom, alebo pri práci s tímom, ktorá je takto štruktúrovaná a cielená na oblasti identifikované s pomocou Balance Managementu sú merateľné a vyhodnotiteľné posuny v jednotlivých oblastiach.

Vieme teda veľmi rýchlym a jednoduchým spôsobom identifikovať rozvojové potreby jednotlivcov a tímov a následne vyhodnotiť efektivitu a eficienciu takéhoto cieleného rozvoja.

Autor: Boris Kapucian, Excellent Training

Foto použité z tlačovej verzie časopisu.

 

 

 

 1,231 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.