BSC: metodika a metrika

Balanced Scorecard je u nás pomerne neznámy nástroj. Manažéri nevedia, čo presne si pod ním majú predstavovať a ako ho môžu využiť. Odpovede na základné otázky sme dostali od Doc. Ing. Ivana Burgera, CSc. z ibis partner s.r.o., ktorý sa metodikou Balanced Scorecard už dlhší čas intenzívne zaoberá.

Pán docent, keby ste mali pre bežného manažéra pár slovami charakterizovať Balanced Scorecard, čo by ste povedali?

Manažéri si často kladú otázku, ako stanoviť rovnaké kritériá, podľa ktorých by bolo možné hodnotiť nielen podnik, ale aj jeho útvary a jednotlivcov, aby kritérií nebolo veľa, aby ich význam bol priezračný a aby ich bolo možné kaskádovať zhora nadol. Presne toto prináša strategický nástroj BSC so svojimi štyrmi základnými aspektmi: hodnotovou výkonnosťou, zákazníckym pohľadom, zlepšovaním procesov a nakoniec rast a učenie sa. Také kritériá možno účinne nasadiť na všetky úrovne podniku a skutočne ich kaskádovať nadol. BSC odstraňuje typickú „chorobu manažmentu“ – strategické ciele podniku sú založené na riaditeľstve vo fascikli a v útvaroch prijímajú od nich takmer nezávislé operatívne úlohy. Takže stručne: BSC rieši otázku posudzovacích kritérií úspešnosti riadenia a ich použitie pri riadení od stratégie smerom nadol.

Čiže čo je vlastne BSC – metodika alebo metrika?

Oboje. Pre stratéga je to svetonázor, ktorý hovorí – zaoberaj sa kauzalitou, lebo tá v realite platí: učenie sa umožňuje zlepšiť procesy, tie vedú na uspokojenie očakávaní zákazníka a zákazky zabezpečia finančnú úspešnosť. A človek na operatívnej pozícii – vedúci útvaru, výkonný pracovník – získava metriku, lebo súčasťou BSC je stanovenie indikátorov a meradiel úspešnosti riadenia v každej zo štyroch dimenzií a na každej úrovni riadenia.

Na čo všetko sa dá BSC použiť?

Skúsim vymenovať viacero úžitkov:

  • stanovenie podnikovej stratégie nie ako súbor nepodložených želaní, ale ako kauzálnu postupnosť aktivít v štyroch hlavných aspektoch BSC
  • indikátory a meracie kritériá úspešnosti dosiahnutia strategických cieľov v budúcnosti
  • ak infraštruktúra podniku nedisponuje vhodnými parametrami na dosiahnutie strategických cieľov, BSC programuje aktivity na ich dosiahnutie
  • transfer stratégie nadol ako merateľné ciele útvarov opäť v štyroch dimenziách na zvislé previazanie riadiacich úrovní
  • rozloženie cieľov útvaru do cieľov pre jednotlivcov a meracie kritériá pre ich prácu.

Napríklad júni sme pripravili pre Jednotu SD v Nových Zámkoch manažérsky workshop k SWOT s využitím princípov BSC. Našli sa jasné dôvody, prečo a kde presne treba zacieliť strategické aktivity podniku. Viaceré ich doterajšie smery rozvoja samotní manažéri workshopom zdôvodnili aj rozšírili. Niet divu, že agilný manažment tohto družstva dosahuje skutočne úspešné výsledky v silnom konkurenčnom prostredí zahraničných predajných reťazcov.

Ako vyzerá použitie BSC v praxi?

Proces vidím v týchto krokoch:

  • stanovenie strategických cieľov a meradiel ich dosiahnutia na úrovni podniku
  • naštartovanie rozvojových programov na dosiahnutie predpokladov v štruktúre podniku
  • transferovanie podnikových cieľov do cieľov pre útvary podniku
  • rozčlenenie útvarových cieľov do úloh a cieľov jednotlivcov.

A to všetko v štyroch aspektoch metodiky BSC.

Keby som si povedal, že idem používať BSC v svojej riadiacej práci, môžem naraziť na nejaké problémy?

Môže sa stať, že človek predtým rozmýšľal v úplne iných dimenziách, takže podnikovým manažérom môže trvať určitý čas, kým opustia doterajšie schémy a začnú myslieť v štyroch odporúčaných perspektívach BSC.

ibis partner má vypracovanú vlastnú metodiku BSC. Na trhu sú však aj knihy s tematikou BSC. V čom sa odlišuje Vaša metodika od toho, čo sa dočítame v knihách?

Sme vzdelávacia spoločnosť najmä pre oblasť manažmentu a preto sme metodiku obohatili najmä na jej „koncoch“, teda na najvyššej podnikovej úrovni a na úrovni jednotlivcov. Na podnikovej úrovni využívame spojenie BSC s metódou ohodnotenej SWOT. Umožňuje to preniesť a zdôvodniť strategické ciele podniku k manažérom strednej úrovne. Na druhej strane na úrovni transferu štyroch aspektov ku jednotlivcovi máme spracovaný veľmi dobrý podnikový systém hodnotiacich rozhovorov na báze BSC. Okrem toho sa špeciálne zameriavame na odstránenie negatívneho efektu spomenutého v predchádzajúcej otázke, lebo sme si vedomí tejto úlohy. Tému BSC sme adaptovali aj do osvedčeného kurzu pre personálnych manažérov „Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov“.

To znamená, že BSC je súčasťou všetkých Vašich produktov?

BSC uplatňujeme vo všetkých produktoch, ktoré priamo súvisia s vecným obsahom riadiacej práce, kde štyri posudzovacie aspekty BSC sú pre manažéra výbornou osnovou myslenia a hodnotenia. Často napríklad tréningy komunikácie sú dosť odtrhnuté od pracovných potrieb podniku. Ako keby existovali iba psychologické kategórie uvažovania a ako keby tie boli cieľom. Lenže podnik potrebuje predovšetkým pracovné výsledky. Preto sme posunuli tréning komunikácie do polohy nástroja s tým, že pracovné ciele sa stanovia metódou BSC. Vzniká tak veľmi silný tandem: BSC na stanovenie cieľov a komunikačné nástroje na ich transfer ku konkrétnemu človeku. Preto sme na jeseň tohto roku pripravili tri remediálne semináre pre personálnych manažérov, kde im predstavíme metodiku BSC ako nový pohľad na manažment pracovnej sily v podniku. Niekedy nastavenie človeka na ciele je ťažké kvôli jeho doterajším mentálnym presvedčeniam a predpokladom. Preto ako zaujímavosť uvediem, že jeden z nich sa týka spojenia silných stránok BSC a pracovného koučingu. Okrem toho ponúkame asistenciu pri zavedení prístupu BSC do podnikovej riadiacej praxe či už formou vzdelávacích aktivít pre podnikový manažment alebo priamo zainteresovaním a podporou podnikového projektového tímu.

Ďakujem za rozhovor.

 

 3,747 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.