Budujeme na pracovisku vhodnú kultúru

Hlavnou hnacou silou angažovanosti a výkonnosti pracovníkov je pracovná kultúra. Prečo teda má toľko podnikov problémy vytvoriť takú kultúru, ktorú by potrebovali? A ako sa vôbec dá budovať „víťazná“ pracovná kultúra – taká, ktorá napomáha dosahovať výsledky a cítiť pritom lásku k tomu, čo robíme? Všetko začína u jednej osoby – u nadriadeného.

Nadriadený je tá malta, ktorá drží všetko pohromade – ľudí, úlohy, ciele, nádeje i ašpirácie. Tu je šesť prvkov, na ktoré sa treba sústrediť, ak si chcete vytvoriť v tíme kultúru, ktorá povedie k dosahovaniu a radosti z práce:

Motivujte ich

Vedenie ľudí začína tým, že si pre seba ozrejmíte, čo potrebujete ako tím dosiahnuť, a potom túto víziu komunikujete takým spôsobom, ktorý oslovuje vnútornú motiváciu vašich podriadených a zlaďuje ich osobné ciele s cieľmi útvaru.

Sú dva kľúčové faktory, ktoré umožňujú vytvoriť kultúru vnútorne motivovaných ľudí, rozhodnutých dávať také výsledky, ktoré prispejú k úžitku pre celý podnik, a to tým, že nadobudnú ústretový postoj pre nasledovníkov v procese a koncového zákazníka. Prvý faktor spočíva v schopnosti a odhodlaní lídra komunikovať túto víziu svojim podriadeným spôsobom, ktorý u nich vytvorí nadšenie, inšpiráciou a ochotu prispôsobiť sa(viac na str. 19). Druhý faktor je lídrova schopnosť spojiť prácu každého jednotlivca s rolou, ktorú v podniku má, a túto rolu zas spojiť s celkovými cieľmi podniku. Keď toto nastane, dosahujú ľudia úžasné výsledky a majú osobné potešenie z toho, že to robia.

Adaptujte ich

Keď prichádzajú do firmy noví ľudia, najlepšie sa dá ich vnútorné nadšenie a odhodlanie vybudiť tým, že im nadriadený vysvetlí, ako vníma misiu podniku a ako do tejto misie presne zapadá ich konkrétna práca a rola. Potrebujú od neho počuť, prečo existujú na trhu, akými kľúčovými hodnotami sa všetci vo forme riadia a podľa čoho sa robia rozhodnutia, keď sa vynorí nejaká ťažkosť. Sú to všetko veci, ktoré sa od pracovníka potom v jeho dennodennej práci očakávajú. Ak nováčik chápe, ako má vyzerať želateľný stav, rýchlejšie a úspešnejšie prispôsobí svoje pracovné správanie potrebám práce i kolektívu a rýchlejšie začne produkovať výsledky, na ktoré bude môcť byť sám hrdý.

Držte ich negativitu na uzde

V každej práci sa musia z času na čas vysporadúvať pracovníci aj s neúspechmi, zmenami plánov, ohrozeniami a situáciami, na ktoré si možno netrúfajú. Úlohou lídra je vedieť, ako sa v danej situácii jeho ľudia cítia, a oslovovať ich individuálne pocity tak, aby nespadli do negatívneho naladenia.

Negativita na pracovisku máva tri zdroje: nenaplnené očakávania, zmarené úmysly a nedostatočnú až chýbajúcu komunikáciu. Nadriadený, ktorý si je vedomý rozpoloženia a pracovného štýlu svojich podriadených, ľahko zistí, že sú rozrušení, rozčúlení alebo vyvedení z rovnováhy. Šikovný nadriadený okamžite zasahuje a poskytne pracovníkom podporu, aby prekonali ťažkosti a nestratili svoju motiváciu.

Inšpirovanie podriadených je úžasná zručnosť. Líder, ktorý dokáže spojiť osobné preferencie podriadeného s výsledkami, ktoré od neho firma očakáva, sa môže spoľahnúť na to, že podriadený bude sústavne dávať maximum toho, čo dokáže. Preto si vedenie ľudí vyžaduje, aby ste sa naučili všímať si ich emocionálne rozpoloženie a včas a adekvátne naň reagovali.

Rozvíjajte ich

Každý, aj ten najvýkonnejší pracovník z času na čas potrebuje obnoviť alebo zlepšiť svoje zručnosti a posunúť sa osobnostne niekam inam. Môže ísť o technické zručnosti, schopnosť vychádzať s rôznymi typmi ľudí, riadiace zručnosti alebo schopnosť pracovať so spätnou väzbou; pokiaľ sa pracovníci nezlepšujú, bude zajtra ich maximálne nasadenie hodne menej ako dnes.

Šikovný líder to vie a stará sa, aby jeho ľudia mali príležitosti rásť a rozvíjať sa a možnosť naučené využiť v nových úlohách a rolách.

Vytvárajte im zmysluplný rámec

Jeden zo spôsobov, ako zosúladiť záujem pracovníkov a podniku, je vytvoriť taký veľký obraz, do ktorého vie každý pracovník vsunúť svoje vlastné predstavy, nádeje a ašpirácie. Líder je na to, aby každému svojmu podriadenému pomohol toto prepojenie urobiť. Ten líder, ktorý je presvedčený o tom, čo robí, a emocionálne je zapálený za svoju víziu a ciele, ľahko dokáže preniesť toto zanietenie na svojich ľudí a strhnúť ich so sebou. Bez nasledovateľov nemôže byť nikto lídrom – a nasledovatelia sa dobrovoľne angažujú len za veci, ktoré napĺňajú predovšetkým ich potreby a až potom vaše ciele.

Orientujte ich

Keď budete mať náročné a dlhodobé ciele, zaručene vzniknú situácie, s akými nikto nerátal. Vedenie znamená nespúšťať z očí isté míľniky a kontext a prehodnocovať situácie vzhľadom na to, čo treba dosiahnuť. Vynikajúci lídri hovoria svojim ľuďom, aká bude ich rola, a odmeňujú (už i len pozornosťou) aktivity, ktoré vedú k dosahovaniu cieľov aj v sťažených podmienkach. A v sťažených podmienkach sa najúčinnejšie vedia orientovať ľudia, ktorí poznajú veľký obraz.

Spracované z článku Building a Winning Workplace Culture Magi Grazianovej, autorky knihy The Wealth of Talent.

 6,873 total views,  8 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.