Mileniáni na pracovisku

V marci vyšla nová knižka Mileniáni na pracovisku s podnázvom “ako riadiť najdôležitejšiu zmenu na pracovisku”. Poskytuje prístup odosobnený od hodnotenia a hlavne dáva mentálny model, prečo je generácia mileniánov taká, aká je, a aká vlastne je alebo môže byť… Justin Sachs a Michael Carroll: Millennials In the Workplace!: How to Manage the Most Important Workplace…

Všetko je len vec správneho načasovania

Daniel H. Pink: When: The Scientific Secrets of Perfect Timing Tvrdá väzba Počet strán: 272 Vydavateľ: Riverhead Books (január 2018) Jazyk: anglický ISBN-10: 0735210624 ISBN-13: 978-0735210622 Všetko má svoj “správny čas” – ale čo ten “správny čas” je, to veru nevieme. Celý náš život je reťaz rozhodovania. Veľmi často rozhodujeme práve o tom, “kedy” niečo…

Ste to, ako píšete: 10 krokov k úspešnému písaniu v biznise

Začnite písať jednoducho, ale účinne. Mäkká väzba: 232 strán Vydavateľ: Association for Talent Development; 2. vydanie (november 2017) Jazyk: anglický ISBN-10: 1947308300 ISBN-13: 978-1947308305 Asociácia pre rozvoj talentov (ATD) pripravila druhé vydanie úspešnej knižky Jacka Applemana 10 Steps to Successful Business Writing (10 krokov k úspešnému písaniu v biznise). Jack Appleman sa stretáva s presvedčením, že dnes už…

Pracovisko plné individuálnych záujmov

Rick Brenner: 303 Secrets of Workplace Politics elektronická kniha Veľkosť súboru: 1.4 MB (formát Adobe Acrobat)) Veľkosť: 49 strán ISBN: 978-1-938932-05-2   Už sa vám stalo, že ste sa niekomu zdôverili s nejakým pozorovaním – a vrátilo sa vám od nadriadeného ako pokarhanie? Alebo že si niekto privlastnil výsledky vašej práce alebo nasadenia? Alebo vám…

Ako superšéfovia dokážu zmeniť vašu stratégiu v oblasti talentov

Tvrdá väzba: 272 strán Vydavateľ: Portfolio (február 2016) Jazyk: anglický ISBN-10: 1591847834 ISBN-13: 978-1591847830 Pre autora knihy Superbosses, profesora Syda Finkelsteina, predstavujú „žiariví sviniari“, „ikonoborci“ a „pestovatelia“ model pre najbližšiu generácia rozvoja talentov v podnikoch. Podľa Syda Finkelsteina, profesora manažmentu na Dartmouth College’s Tuck School of Business, sú superšéfmi lídri, ktorí pomáhajú vlastným podriadeným realizovať ich…

Človek je tvor sociálny

Social: Why Our Brains Are Wired to Connect Matthew D. Lieberman, Crown 2013 Novinka z pera Matthewa Liebermana, známeho psychológa, profesora z University of California a zakladateľa novej disciplíny – sociálno-kognitívnej neurovedy, prináša viacero pozoruhodných zistení. Takmer bez výnimky narúšajú zaužívanú paradigmu, cez ktorú vnímame osobnosť človeka. Na základe vedeckých dôkazov o fungovaní ľudského mozgu,…

Ako narábať s mileniánmi

Manager 3.0 – A Millennial’s Guide to Rewriting the Rules of Management Brad Karsh and Courtney Templin AMACOM 2013 Narodili sa v rokoch 1981 až 2000 – mileniáni (voľný preklad z anglického millennials), alebo inak generácia Y, generácia JA, internetová generácia – nová pracovná sila. Zatiaľ, čo niektorí z nich ešte len dospievajú, mnohí z…

Koniec s predávaním! Nosí sa „manažment zákazníckych vzťahov“

Z novej knihy Edgara K. Geffroya „Koniec predávania“ vyplýva, že tradičnému predaju už odzvonili. Hudbou budúcnosti je tzv. clienting [klájenting]. Medzi koncepciou marketingu a clientingu je jeden podstatný rozdiel. Pri marketingu hľadá výrobca zákazníka, čo je dnes úloha čoraz komplikovanejšia. Pri clientingu naopak hľadá zákazník podnik. V tomto bode však pred podnikom vyvstávajú dve podstatné…

Asertivita v práci

Assertiveness at work Ken Back a Kate Back s Terry Batesom McGrow-Hill Company, Londýn, 1991, druhé vydanie, 166 strán Samotný pojem asertivita sa zaužíval aj u nás, avšak na jeho adekvátne vysvetlenie si musíme pomôcť pomerne komplikovaným opisom. Asertívne správanie je také, ktoré umožní človeku presadiť sa (napr. dosiahnuť vytýčený cieľ) v najrozmanitejších situáciách bez…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na rok, Členstvo na pol roka a Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

“Člověče, nezlob se!” Ako odstrániť hnev v práci

Konflikty medzi pracovníkmi, medzi podriadenými a nadriadenými a medzi pracovníkmi a zákazníkmi alebo dodávateľmi škodia podniku. Hnev zadusí motiváciu, blokuje kreatívnosť a vedie k chorobám. Nemecký autor Gerd Koch vo svojej knihe Menej zlosti = viac úspechu vychádza z tézy, že hnev je vždy indikátorom nejakej slabej stránky toho, kto sa hnevá. Proti tejto slabej…...

Tento obsah je len pre členov Členstvo na rok, Členstvo na pol roka a Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón) .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen