Rozvíjať svoje silné alebo slabé stránky? Ako vieme zvýšiť svoju výkonnosť manažéra

Ak sa chcete dostať až celkom na vrchol, rozvíjajte zručnosti, ktoré dopĺňajú to, čo robíte najlepšie. Keď sa manažér chce zlepšiť, má dve možné cesty. Buď sa bude venovať zlepšeniu svojich slabších stránok a ich odstránením bude vedieť dávať stabilné merateľné a lineárne narastajúce výkony, pretože sa naučí nové zručnosti a ich sústavným praktizovaním ich…

Vyberte si viac ako len jedného mentora

Keď ľudia rozmýšľajú o mentorstve, najčastejšie rozmýšľajú o vzťahu jeden k jednému: jeden skúsený manažér a jeden nádejný talent. Ale mentorovanie sa za posledných pár rokov dosť zmenilo. Miesto toho, aby sme si hľadali jedného perfektného mentora, vytvorme si „dozornú radu“, ktorá nám bude radiť počas našej cesty nahor. Vybudujme si vzťahy so skupinou ľudí,…

Keď manažéri nechcú chodiť na školenia: Mentoring!

Práve skúsení manažéri sú často neochotní zúčastňovať sa školení. Bránia sa sedieť na seminároch. Pred jednou formou ďalšieho rastu však takmer všetci kapitulujú – pred mentoringom. V tandeme medzi starým a mladým sa totiž neučí len nováčik, ale aj jeho mentor. Vyšší a vrcholový manažment je citlivý na kvalitu, predvídavý a spoľahlivý. Súčasne je však…

Výzva produktivity a konkurencieschopnosti: Tri piliere výkonnosti podnikových lídrov

Žijeme obdobie, keď podnikom ide o prežitie, pretože objednávkový raj z roku 2008 je dávno preč a manažment podniku kladie otázku: akými všetkými opatreniami udržíme podnikovú ekonomiku? V tomto článku sa zameriavame na to, ako môže HR úsek akcelerovať podnikovú produktivitu prostredníctvom chrbtovej kosti podniku – vedúcich pracovníkov tak, aby ľudia produkovali práve to, čo…

Manažment po kríze: čo treba robiť inak?

Je tu kríza a všetci čakáme, kým pominie. Keď sa tak stane, budeme fungovať ako predtým? Prináša kríza výzvy pre manažment na jeho vlastnú zmenu? Ako sa orientovať v budúcnosti? Už je po kríze? Ani zďaleka nie. Z času na čas sa objavia správy o takom alebo onakom zlepšení niektorého hospodárskeho indexu, prípadne o zvýšení…

Lídri, vediete občas interné semináre?

Osobnosť lektora vstupuje nielen do interpretácií obsahu vzdelávacej témy, ale ovplyvňuje aj interakciu medzi lektorom a účastníkmi. Poskytnime si niekoľko rád, ako sa môže líder zlepšovať pri vedené seminárov a vystúpení. 00