Ekonomický princíp pri tvorbe tímov: team-design

Pretože potreby ľudí sú tak nekonečne veľké, kým tovary alebo služby sú len obmedzene dostupné, musíme hospodáriť. Táto základná poučka je súčasťou každej príručky podnikového hospodárstva alebo ekonómie. Potreby sa neuspokojujú ledabolo, ale plánovito, a to predovšetkým podľa ekonomického princípu:  s danými prostriedkami dosiahnuť čo najvyšší úžitok, alebo  istý úžitok dosiahnuť s vynaložením čo najmenších…

Tento obsah je len pre členov Členstvo na pol roka, Členstvo na pol roka s kupónom (len ak máte kupón), a Členstvo na rok .
Prihláste sa Registrujte sa ako člen

 628 total views,  1 views today