Emócie podriadených sú kľúčom k ich motivácii

Jedným z cieľov rozvoja vlastnej emocionálnej inteligencie je lepšie pochopiť ľudí okolo vás. Takto lepšie porozumiete, čo chcú a potrebujú, a viete s nimi ľahšie vychádzať. A pomáha vám to pochopiť, čo ich motivuje, aj keď sami by vám to možno povedať nedokázali.

Emócie nám vedia ukázať to, čo ľudia priamo nepomenovávajú. Tie okruhy v mozgu, ktoré sa zaoberajú konaním, nie sú veľmi dobre poprepájané s tými okruhmi, čo sa zaoberajú introspekciou a vysvetľujú nám naše správanie. Emócie sú spojené s motivačným systémom a ten zas hladko komunikuje s ostatnými časťami mozgu cez pocity, ktoré vytvára. Mozog pocity odinterpretuje a jeho interpretácia spustí emócie, ktoré zažívame.

Z emócií, čo ľudia prejavujú, vieme odčítať tri podstatné prvky motivácie: úspech, nasadenie a orientáciu.

Úspech sa vzťahuje na to, či daná osoba cíti uspokojenie z blížiaceho alebo už dosiahnutého cieľa. Úspech z dosiahnutia cieľa vytvára pozitívne pocity, nedosiahnutie cieľa vytvára negatívne pocity. Keď sa ľudia tešia na niečo, sú spokojní, šťastní alebo sa im uľavilo, signalizujú, že buď nedávno zažili úspech, alebo sa k podobnému zážitku blížia. Keď prejavujú strach, napätie či sklamanie, ukazujú, že sa im niečo nepodarilo dosiahnuť, resp. že to očakávajú.

Ľudia, ktorí sústavne zažívajú negatívne emócie, stoja pred zlyhaním a sústavne musia prekonávať prekážky. To vám vytvára príležitosť porozprávať sa s nimi, či im neviete nejako pomôcť, vyhladiť im cestičku k cieľu. Navyše to pracovníkovi umožní pomenovať súkromné ťažkosti, ktoré sa možno premietajú do jeho pracovného výkonu. Ak pracovníci cítia podporu na pracovisku (a to i pre súkromný život), sú lojálnejší a pracujú s vyšším nasadením.

Niektorí manažéri sa sústreďujú na vytváranie „dobrého pocitu“ na pracovisku. Má to aj odvrátenú stranu – čím spokojnejšie sa ľudia na pracovisku cítia, tým menej motivovaní sú pohnúť sa smerom k niečomu novému. Trošku negativity ukazuje, že majú ciele a ešte ich nedosiahli. Preto je dôležité vyvážiť potrebu osobnej pohody pracovníka s tým, že ak kolega potrebuje pomoc, tak celé pracovisko má problém, pretože sa niektorý cieľ možno nenaplní.

Nasadenie je miera, v akej sa ľudia venujú cieľu, ktorý je pre nich dôležitý. Odčítať sa dá od reakcií jedinca. Keď niekto silne negatívne zareaguje na nejaký návrh, musíme predpokladať, že sme mu práve do cesty k jeho dôležitému cieľu postavili nejakú prekážku. Ľudia neovládnu túto silnú reakciu, pretože nemajú kontrolu nad motivačným systémom, ktorý ju produkuje.

Silné reakcie sú teda prejavom hlbokej zaangažovanosti za nejakú vec. Niekedy sú v prospech, napríklad keď silné zanietenie jedného dokáže nakaziť ostatných pracovníkov. Ale v situáciách, kde sa vyjednávajú podmienky a kde dôjde k silným emocionálnym reakciám, je možno rozumnejšie prizvať si nejakého nestranného mediátora, ktorý vyjasní záujmy a pomôže obom emotívne reagujúcim stranám nájsť spoločné riešenie.

Orientácia je trochu komplikovanejšia ako zvyšné dva prvky. Orientácia sa môže pohybovať dvoma smermi – približovanie sa alebo vyhýbanie sa. Každý z týchto smerov je podporovaný iným subsystémom. Približovanie sa spúšťa vtedy, keď človek ide za pozitívne vnímaným cieľom. Vyhýbanie nastáva, keď sa človek musí zapodievať potenciálne negatívnym cieľom. Keď sú ľudia v režime približovania sa, tešia sa, cítia sa dobre a majú pocit zmyslu, ale keď sa prestane dariť, premieňa sa to na smútok, odmietanie a sklamanie. Keď sú v režime vyhýbania sa, pociťujú strach, stres a napätie, ale len čo sa začne dariť, premieňa sa to na uvoľnenie a pokoj.

Orientácia nám umožňuje zladiť motivačný stav pracovníkov so skutočnými problémami na pracovisku. Ak ľudia vnímajú pracovisko ako zdroj stresu, signalizuje to režim vyhýbania sa – niečo v prostredí je také, že sa tomu snažia vyhnúť. Toto potrebujeme ošetriť – buď úpravou pracoviska, alebo úpravou úloh, ktoré pracovník musí riešiť.

Je dôležité pozorovať emócie ľudí okolo nás, aby sme sa dozvedeli viac o ich motivácii. Ale rovnako dôležité je sledovať naše vlastné emocionálne reakcie, pretože z nich sa môžeme najviac dozvedieť o tom, v akom stave je naša vnútorná motivácia.

 2,925 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.