HR Gold 2012: štrnásty ročník súťaže

HR Gold na TREND-konferencii

Štrnásty ročník súťaže HR Gold v minulom roku vyvrcholil odovzdaním cien víťazom na septembrovej TREND-konferencii Personálny manažment 2012. Odovzdávanie cien bolo záverečným bodom programu prvého dňa konferencie – a do HR-dvorany slávy pribudli štyria ďalší víťazi tejto celoslovenskej súťaže.

Ocenení si odniesli pocit uznania svojej práce, peknú symbolickú plastiku od akademickej sochárky Evy Fišerovej a samozrejme diplom od organizátorov, ktorými sú Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o.

HR Gold vyhľadáva a oceňuje

Súťaž HR Gold má dve kategórie – Osobnosť roka a Projekt roka. V kategórii osobností personálneho manažmentu vyhľadávame mimoriadne osobnosti, ktorých výsledky, osobný prístup, líderské vedenie tímu, špecifické metódy práce a iniciované projekty môžu byť inšpirujúcim príkladom pre nasledovníkov.

V kategórii personálnych projektov vyhľadávame efektívne metódy, úspešné praktiky a postupy uplatnené v personálnom manažmente – také, ktoré priniesli mimoriadne výsledky HR-tímov a sú použiteľné aj v iných podnikoch a organizáciách.

Našim cieľom je prinášať inšpiráciu v prístupoch, metódach, nástrojoch a inováciách na poli personálneho manažmentu. Napĺňame tak zmysel ceny HR Gold – učíme sa od najlepších.

Súťažné návrhy 2012

Minulý rok sme prijali spolu jedenásť prihlášok súťažných návrhov – najviac v celej histórii ceny. Išlo naozaj o veľmi široké spektrum tém súťažných projektov, od návrhu podnikových motivačných benefitov, cez projekt prípravy HR pracovníkov v regióne, projekt akadémie pre majstrov, projekt prípravy špecialistov vlastnými zamestnancami, projekt starostlivosti o talenty až po zavedenie procesného riadenia v podniku.

Šírka spektra prihlášok signalizuje záujem o súťaž HR Gold a vypovedá tiež o šírke spektra práce HR úsekov. Je aj dokladom o ochote autorov podeliť sa so svojimi úspechmi a skúsenosťami s ostanými kolegami. Teší nás to, lebo nám to umožňuje napĺňať poslanie súťaže.

Na druhej strane to kládlo vysoké nároky na odbornú porotu, pretože musela posudzovať projekty z rôznych oblastí a vybrať z nich tie najlepšie – ale to už je jej údel.

Odborná porota 2012

Každoročne sú v odbornej porote zastúpení víťazi súťaže z predchádzajúcich ročníkov – aby najlepších hodnotili tí najlepší.

Preto sme za predsedu poroty navrhli laureáta súťaže HR Gold z roku 2011 v kategórii osobností personálneho manažmentu, pána Martina Čambora, riaditeľa divízie ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľne. Ďalšími členmi boli Jana Jeneiová, vedúca víťazného tímu HR Gold za rok 2011, Ingrid Trenčanská, vedúca víťazného tímu HR Gold tiež za rok 2011, Pavel Uhrinčať, člen Predstavenstva Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a Ivan Burger, spoluzakladateľ súťaže zo vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

Po všetkých prezentáciách súťažných projektov a po diskusii zvažujúcej viaceré aspekty každého súťažného návrhu, porota vybrala tri zaujímavé a najprínosnejšie projekty, ktoré predstavujú skutočné „Best Practices“ – príklady hodné nasledovania.

Porota to nemala ľahké nielen kvôli vyššiemu počtu súťažných návrhov, ale aj z hľadiska kvality projektov – „horná päťka“ bola dosť vyrovnaná a museli sme vybrať tri najlepšie. Po dlhšej diskusii sa odborná porota nakoniec dohodla konsenzom.

Vyhlásenie víťazov ceny HR Gold

Vyvrcholením prvého dňa TREND-konferencie je už tradične vyhlasovanie víťazov ceny HR Gold a odovzdanie cien. Po krátkom úvode zo strany nás, organizátorov súťaže, si slovo vzal predseda poroty, Martin Čambor, ktorý víťazov vyhlásil a priblížil aj pohľad poroty na každý ocenený výsledok.

Do siene slávy ceny HR Gold sme tak v štrnástom ročníku privítali:

  • — v kategórii osobností personálneho manažmentu Dorotheu Jacobijne Annu Plantengu, generálnu riaditeľku Heineken Slovensko, a.s. za inšpiratívny leadership, ktorý uplatňuje pri transformáciách organizácií na kvalitatívne vyššiu úroveň, zvyšovaním angažovanosti a motivovanosti spolupracovníkov prostredníctvom každodenného žitia firemných hodnôt v súlade s víziou a stratégiou organizácie
  • — v kategórii personálnych projektov Silviu Jeleníkovú a kolektív zo spoločnosti Dell, s.r.o. za projekt RockStars – rozvojový program pre talenty Dell Bratislava, ktorý porota ocenila za inšpiratívne spojenie podnikového programu rozvoja talentov s podporou komunitných projektov Bratislava Staré mesto
  • — v tej istej kategórii Zuzanu Križanovú a kolektív z TRW Automotive Slovakia, s.r.o. za projekt Zavedenie procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti, ktorý porota ocenila za príklad strategického biznis partnerstva HR úseku pri iniciovaní, dizajne a implementovaní procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti
  • — tiež v kategórii personálnych projektov Katarínu Marekovú a kolektív zo Západoslovenskej energetiky, a.s. za projekt Kolegovia školia kolegov, ktorý porota ocenila za dizajn a realizáciu efektívneho systému firemného vzdelávania cestou interných lektorov v oblasti odbornosti a podnikových procesov.

Projekty sú oceňované bez poradia a tu sme ich uviedli v abecednom poradí ich podnikov. Fotozábery z odovzdávania sa dajú pozrieť na stránke ceny www.hrgold.sk v oddieli Laureáti.

Priamo pri vyhlasovaní výsledkov každý súťažiaci dostal slovo, aby sa s účastníkmi konferencie podelil so svojimi pocitmi vo chvíli preberania ceny HR Gold.

Atmosféra pri odovzdávaní bola nadšená a prajná – bolo cítiť podporu a „držanie palcov“ víťazom Ceny. Hrdosť na to, čo všetko možno dosiahnuť v našich podmienkach na poli personálneho manažmentu, bola hmatateľná.

My organizátori súťaže radi konštatujeme, že cena napĺňa poslanie šírenia „best practices“, ktoré sme si pred rokmi vytýčili – HR Gold dnes predstavuje prestížne ocenenie profesionálov v oblasti práce s ľuďmi.

Kedy uvidíme víťazov a čo sa od nich môžeme naučiť

Slávnostné vyhlásenie víťazov za rok 2012 prebehlo v septembri. Najbližšie sa s ocenenými uvidíme na Jarnom seminári HR Gold 2013, kde každý z nich dostane priestor na prezentáciu svojich výsledkov, postupov a metód, ktoré použili a bude tu samozrejme priestor na otázky, diskusie aj na osobné stretnutie s ocenenými.

Osobnosť personálneho manažmentu 2012, D. Plantenga, bude hovoriť o svojom smerovaní k profesionálnej úspešnosti a o hodnotách, ktoré ju na tejto ceste viedli.

Silvia Jeleníková s kolegami zo spoločnosti Dell, s.r.o. nám predstaví ich rozvojový program pre talenty, Zuzana Križanová z TRW Automotive Slovakia, s.r.o. so svojím tímom odprezentuje postup a výsledky projektu pri zavádzaní procesného riadenia vo výrobnom podniku a Katarína Mareková zo Západoslovenskej energetiky, a.s. s kolegami nám ukáže, ako postupovali a čo dosiahli v projekte, kde zamestnanci školia vlastných kolegov.

Jarný seminár HR Gold v marci 2013 bude prehliadkou víťazných praktík HR manažmentu a tiež dobrou príležitosťou naučiť sa z toho, čo iní navrhli, zrealizovali a dnes môžu reportovať o svojich výsledkoch.

Tešíme sa na spoločné stretnutie 14. marca 2013 v Slovenskej sporiteľni v Bratislave, pretože hostiteľom Jarného seminára bude aj v tomto roku Martin Čambor, riaditeľ divízie ľudských zdrojov Slovenskej sporiteľne a súčasne predseda odbornej poroty 2012.

Anna Hudáková, Ivan Burger, HR Gold

 5,919 total views,  4 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.