Ingrid Trenčanská: Najdôležitejšie je získať si podporu najvyššieho vedenia

Slovenská cena za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov HR Gold oceňuje každý rok najvýraznejšie osobnosti a projekty z oblasti práce s ľudskými zdrojmi podniku. K vybraným a oceneným projektom zatiaľ posledného ročníka patril aj projekt Holcim Management Academy – nový smer rozvoja manažérskych kompetencií internými silami z pera Mgr. Ingrid Trenčanskej a kolektívu z Holcim Slovensko, a.s. O víťazstve projektu v súťaži rozhodla inovatívna a pokročilá metóda zvyšovania flexibility ľudských zdrojov vo výrobnom procese. Táto metóda spočívala v rozvoji manažérskych kompetencií zamestnancov internými trénermi v rámci inhouse vytvorenej akadémie.

Išli sme sa s Ingrid Trenčanskou porozprávať o projekte a poznatkoch z jeho realizácie.

Prečo projekt vznikol? Akú situáciu riešil?

Na projekte Holcim Management Academy sme začali pracovať už v roku 2008. Cieľom projektu bolo vytvoriť jedinečné vzdelávacie prostredie, ktoré bude pozitívne vnímané účastníkmi a bude viesť k merateľným zlepšeniam v oblasti manažérskych zručností a leadershipu. Zamerali sme sa najmä na 5 kľúčových oblastí, v ktorých sme chceli našich zamestnancov komplexne rozvíjať a dostať ich znalosti na jednotnú úroveň v rámci troch krajín, ktoré boli pôvodne združené do klustra. Kľúčovými oblasťami boli: Leadership, Stratégia, Financie, Zákaznícka orientácia (Marketing) a Výroba.

Čo bol v čase plánovania projektu najpálčivejší problém?

Dôvodov na vytvorenie tohto projektu bolo hneď niekoľko. Vedenie spoločnosti pociťovalo absenciu systematického prístupu k rozvoju manažérov na najnižšej a strednej úrovni riadenia. Zároveň sa v našej spoločnosti zvyšovali očakávania súvisiace s výkonom manažérov na najnižšej a strednej úrovni riadenia. Základnou požiadavkou teda bolo zabezpečiť jednotnú úroveň vedomostí a zručností u manažérov na týchto úrovniach a rozvíjať ich potenciál, aby mohli pracovať efektívnejšie.

Nezanedbateľným problémom boli v minulosti aj náklady na tretie strany a požiadavka, aby sme tieto náklady znížili. A v neposlednom rade sme chceli dosiahnuť, aby boli schopní účastníci tréningov prenášať získané vedomosti zo školení do praxe.

Cieľom projektu bolo vytvoriť a realizovať 5 kľúčových modulov (Stratégia, Leadership, Zákaznícka orientácia, Výrobno-dodávateľský modul a Finacie). Tento cieľ sa nám podarilo úspešne dosiahnuť. Od roku 2008 postupne vytvárajú a aj vedú moduly Holcim Management Academy naši manažéri a špecialisti s vysokým potenciálom.

V súčasnosti realizujeme školenia v štyroch moduloch: Stratégia, Leadership, Zákaznícka orientácia a Výrobno-dodávateľský modul. Modul Financie je vo vývojovej fáze a testovací tréning je naplánovaný na november tohto roku. Doteraz prešlo skoleniami viac ako 350 účastníkov zo Slovenska a Čiech.

V rámci HMA sa nám podarilo dosiahnuť skvalitnenie fázy výberu a prípravy účastníkov na školenie a tiež vytvoriť prostredie, ktoré umožňuje účastníkom využitie nových zručností a znalostí v praxi.

Zároveň sme facilitujúcich manažérov vystavili novým typom situácií, a aj takto sme im umožnili ich vlastný rozvoj. Facilitujúci manažéri si uvedomili a prebrali zodpovednosť aj za rozvoj účastníkov z iných oddelení. V neposlednom rade sme vybudovali nové štandardy kariérnych postupov.

Najdôležitejšia bola dôsledná príprava projektu. Tá prebiehala v niekoľkých fázach. V prvej fáze sme zorganizovali rozhovory s manažérmi a fokusné skupiny s potenciálnymi účastníkmi. O projekte sme tiež diskutovali na stretnutiach najvyššieho manažmentu. Zisťovali sme čo je pre vedenie spoločnosti a top manažérov v jednotlivých oblastiach dôležité a aké znalosti a zručnosti si majú podľa nich účastníci školení – teda ich podriadení – v rámci tréningov osvojiť.

V druhej fáze sme začali vytvárať obsah jednotlivých tréningových modulov. Pre každý modul sme vytvorili projektový tím 6 – 8 manažérov z rôznych úrovní riadenia od top manažmentu až po špecialistov s vysokým potenciálom, ktorý viedol garant obsahu modulu tzv. „content owner“.

Za veľmi dôležitý považujem fakt, že sa nám podarilo pretransformovať odborný obsah do interaktívnej a veľmi praktickej formy školenia. V tomto bode nám pomohol externý partner – konzultačná spoločnosť. Tento partner nám tiež pomohol pri rozvoji členov tímu v lektorských zručnostiach a poskytol im podporu na prvom tréningu.

Treťou fázou bola realizácia samotných tréningov, ktoré viedli a stále vedú naši interní zamestnanci. Samozrejme, pre našich manažérov, ktorí sa stali internými trénermi, bolo náročné vyčleniť si čas popri svojej každodennej práci. Rovnako dôležité bolo motivovať ich, aby prípravu a realizáciu školení robili s nadšením.

Naša skúsenosť nám potvrdila, že najdôležitejšie je získať si podporu najvyššieho vedenia. Najmä v úvode projektu a pri prvých tréningoch nám veľmi pomohlo, že sa do projektu intenzívne zapojilo aj najvyššie vedenie a že členovia boardu pôsobili a stále pôsobia aj ako interní tréneri.

Výsledok projektu predčil všetky naše očakávania. Dizajn interne vytvoreného programu najlepšie odráža potreby našej spoločnosti a umožňuje využiť know-how a skúsenosti, ktoré naši manažéri na rôznych úrovniach riadenia za roky práce pre Holcim získali.

Príprava formou projektových tímov pomáha previazať jednotlivé manažérske úrovne, a tak rozvíjať spolupráce medzi talentami a kľúčovými manažérmi. Uľahčil sa tiež prenos nových zručností a znalostí do praxe. Interní tréneri získali širokú znalosť prostredia Holcimu a zvýšila sa ich profesionalita. Prostredníctvom interaktivity modulov sme dosiahli maximálna zapojenosť účastníkov a zvýšila sa aj motivácia účastníkov vyjadriť svoj názor v diskusiách.

Školenia a tiež spätná väzba pomáha účastníkom uvedomiť si kde majú „priestor“ na zlepšenie. Na školeniach sa často pri diskusiách nájdu pre Holcim nové riešenia. Účastníci veľmi ocenili možnosť výmeny znalostí a skúseností medzi slovenskými a českými kolegami a medzi pracovníkmi z rôznych segmentov.

V neposlednom rade nám projekt priniesol úsporu nákladov na vzdelávanie – pri rovnakom objeme tréningových dní sme ušetrili tretinu nákladov v tréningovom rozpočte.

Kde dnes zo spätného pohľadu vidíte kritické body celého projektu?

Kritickým bodom bolo rozhodovanie na začiatku projektu, či si trúfneme robiť Holcim Management Academy sami, alebo ju zveríme do rúk konzultantov. Druhým kritickým bodom bola otázka, ako účastníci príjmu manažérov v pozícii interných trénerov. Oba kritické miesta sme prekonali najmä vďaka veľkej podpore managementu Holcimu a veľmi pozitívnej spätnej väzbe od účastníkov tréningov.

Keby ste z celého projektu mali vytiahnuť jedno také najprínosnejšie poznanie, ktoré by to bolo?

Overili sme si, že aj inhouse dokážeme urobiť naozaj veľký vzdelávací projekt, že pre neho dokážeme nadchnúť našich zamestnancov a že vedomosti, ktoré odovzdávajú interní tréneri, môžu byť prijímané pozitívnejšie a s väčšou znalosťou interných potrieb, ako od externých trénerov.

K osobe:

Aké je vaše životné krédo alebo motto?

Už som sa v živote niekoľkokrát presvedčila, že všetko, zlé je vždy na niečo dobré.

Podľa akých hodnôt žijete (alebo sa snažíte žiť)?

Ži a nechaj žiť 🙂 !

Ktoré ľudské vlastnosti si najviac ceníte a prečo?

Úprimnosť a otvorenosť, pretože podľa mňa bez týchto vlastností nemôžu existovať dobré vzťahy medzi ľuďmi.

Čo považujete za svoju najsilnejšiu stránku? Prečo?

Lojalita a otvorenosť voči ľudom a aj voči novým veciam.

Čo považujete za svoju slabšiu stránku? Ako vás obmedzuje? Má aj výhody? Robíte s tým niečo?

Som perfekcionistka a chcem mať veci pod kontrolou. Nevýhodou je, že keď mi do mojich plánov vstúpi nejaká nepredvídaná okolnosť, trvá mi nejaký čas kým sa jej prispôsobím.

Čo sa vám natoľko osvedčilo pri práci s ľuďmi, že by ste to odporúčali aj iným?

Byť dobrým poslucháčom a vedieť ľudí úprimne oceniť.

Čo podľa vás vedie k trvalému úspechu manažéra?

Podľa môjho názoru pre trvalý úspech manažéra je kľúčové mať vždy pripravený plán „B“ a vedieť sa prispôsobiť zmene.

Čoho by sa podľa vás mali manažéri (hlavne tí menej skúsení) vyvarovať pri svojej práci?

Dôležité je, aby nevenovali väčšinu svojho času detailom, ale aby sa dokázali pozerať na veci z vyššej perspektívy a zachovali si zdravý nadhľad a rešpekt k sebe aj iným.

Kto v živote vás najviac ovplyvnil?

Môj manžel. Je to človek, ktorý vždy stojí pri mne a ktorého názor a rady si veľmi vážim nielen v súkromnom, ale i pracovnom živote.

Keby ste mali žiť svoj život ešte raz, čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?

Nezmenila by som nič, to už by som potom nebola ja. Ale keby som sa predsa len mohla vrátiť do minulosti, tak by som nebrala niektoré situácie až tak vážne a naopak niektoré by som si oveľa viac vážila.

Fotografia z tlačenej verzie zošitu.

 4,383 total views,  6 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.