ISO alebo Potemkinovské dediny?

Len dodržiavanie podnikového systému riadenia kvality zo strany vašich pracovníkov zabezpečí úspech vašej firmy!

Pri porovnávaní rôznych ponúk poradenstva v oblasti certifikácie podľa ISO 9000 zistíte, že mnohé z nich končia vyhotovením príručky riadenia kvality a metodických pokynov. Niektoré z poradenských inštitúcií možno ešte poškolia vašich pracovníkov a pripravia podnik na certifikačný audit. Najneskôr po ňom však považujú svoju prácu za ukončenú a inkasujú. A len čo príde kontrolný audit, ponúknu vám znova spoluprácu, aby ste týmto auditom prešli a neprišli o cenný certifikát.

Prax však ukazuje, že takto dosiahnutý certifikát je len Potemkinovská dedinka a až po jeho dosiahnutí začína vlastná práca vašich zamestnancov pri uvedení požiadaviek ISO do života podniku. Ak ste sa teda rozhodli pre podobný postup, nemáte na výber – doživotne ste závislí na externých poradcoch, ktorí vám pomáhajú udržať si certifikát.

Som presvedčený o tom, že systém riadenia kvality (SRK) prinesie podniku z dlhodobého hľadiska len vtedy úžitok, pokiaľ myšlienkou kvality žije celé vedenie a všetci zamestnanci. Zodpovednosť za to, že sa navrhnutý SRK skutočne bude dodržiavať, spočíva na podnikovom vedení. Tak to stanovuje aj norma[1] v článku Zodpovednosť najvyššieho vedenia: „Dodávateľ (t. j. váš podnik, pozn. red.) musí zabezpečiť, že politiku kvality pochopili všetky úrovne podniku, že ju realizujú a dodržiavajú.“

Informovanosť, pochopenie požiadaviek normy a ich transfer do podmienok vášho podniku sú prvé kroky realizácie politiky kvality. Omnoho dôležitejšie však je dodržiavanie politiky kvality v každodennej praxi. Práve to, či sa zamestnanci správajú podľa stanovených princípov dennodenne, rozhodne o úspechu alebo neúspechu celého systému.

Dve strany jednej mince

Najhorší prípad nastane, keď náš pokus certifikovať podnikový systém riadenia kvality vyprodukuje len náklady, certifikácia sa nepodarí a škoda je obrovská.

Najlepší prípad vyzerá tak, že zamestnanci si myšlienku zabezpečovania kvality osvoja a nesú zodpovednosť za kvalitu. V takomto prípade je SRK živý a zabezpečuje existenciu, rast a prežitie celého podniku.

Sociálny proces v učenlivých organizáciách

Zavedenie SRK je proces učenia a preto nenadchne automaticky všetkých pracovníkov podniku.

Predovšetkým v počiatočných fázach sa často spochybňuje zmysel certifikácie a proti „novote“ narastá vlna odporu. Táto je zapríčinená strachom – z nového, z ohrozenia životného štýlu, zo straty práce, z vyššieho zaťaženia, z nárastu byrokracie. Strach sa nepodarí potlačiť inak, než zaangažovaním pracovníkov do tvorby SRK. Systém takto získa transparentnosť, dôveryhodnosť a pracovníci pochopia, v čom je užitočný. Treba začať so spracovaním individuálnych postojov ku kvalite, špecifickými hodnotami, ktoré sa odvíjajú od pracovného prostredia, a rozvíjať systém formou krúžkov alebo tímov kvality, ktoré sa zameriavajú na zabezpečenie dlhodobého úspechu svojho podniku.

Ako postupovať?

Pre vedenie podniku a splnomocnenca pre kvalitu[2] je najlepším nástrojom koučing. Koučing býva zameraný na prípravu podnikového vedenia na úlohu, ktorú bude musieť pri budovaní SRK plniť.

Samotná práca prebieha v malých skupinách (oddeleniach). Aj tieto potrebujú koučing, a to hlavne tam, kde dochádza k styku s inými oddeleniami. Je vhodné, ak koučing prebieha počas celého procesu budovania SRK až po jeho realizáciu. Zo všetkých zamestnancov treba neskôr vybrať vhodných styčných pracovníkov pre kvalitu[3] a vyškoliť ich. Tým sa vytvorí základ pre proces stáleho zlepšovania[4] v podniku.

Z kruhu styčných pracovníkov pre kvalitu treba vybrať interných audítorov a vyškoliť ich na úlohu, ktorú budú plniť – zabezpečenie účinnosti a dodržiavania SRK v podniku.

Takýmto spôsobom môže samotné osadenstvo podniku vybudovať a uviesť do života dobre fungujúci SRK. Výhodou postupu je, že využíva interné zdroje a motivuje pracovníkov k dodržiavaniu nových pravidiel hry.

Čo potrebujete?

Systematické školenie pracovníkov o význame kvality, o požiadavkách noriem ISO série 9000, o dokumentácii SRK a jej realizácii v podniku.

Takisto potrebujete radu a pomoc pri zostavovaní príručky riadenia kvality a metodických pokynov. Nepotrebujete „predžuté“ dokumenty, ktoré miesto vás vypracuje počítačový program alebo externý poradca. Vy sami a vaši zamestnanci sa musíte zaoberať procesmi vo vašom podniku, inak váš SRK zostane len Potemkinovskou dedinou s bombastickou fasádou, za ktorou sa nič neskrýva.

Potrebujete pomoc pri príprave a priebehu prvých interných auditov.

A potrebujete koučing pre vaše vedenie, ktorý mu ukáže, akým spôsobom možno od certifikácie podľa ISO prejsť k vyššej forme – k TQM[5].

Autor: Georg Beatzel, gebe Mainz


[1] ISO 9001, verzia z augusta 1994.

[2] Na Slovensku sa používa aj označenie manažér kvality. (Pozn. redakcie.)

[3] Táto funkcia zabezpečuje informovanosť všetkých pracovníkov podniku o otázkach kvality, zbiera zlepšovacie nápady a postupuje ich vedeniu. Styčný pracovník pre kvalitu vysvetľuje nováčikom, v čom systém spočíva, stará sa o aktuálnosť používaných pomôcok a zabezpečuje záväzné stanoviská v sporných prípadoch.

[4] Kaizen, CIP.

[5] TQM = Total Quality Management, komplexné riadenie kvality.

 1,956 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.