Jarný seminár HR Gold 2013: inšpirácie od najlepších

Jarný seminár

Dňa 14. marca 2013 sa uskutočnil tradičný Jarný seminár s víťazmi ceny HR Gold za rok 2012, ktorí boli ocenení na TREND-konferencii Personálny manažment v septembri minulého roka.

Jarný seminár sa uskutočnil v ústredí Slovenskej sporiteľne v Bratislave a hostiteľom bol predseda odbornej poroty za rok 2012, Martin Čambor, riaditeľ divízie ľudských zdrojov SLSP.

Okrem ocenenej osobnosti personálneho manažmentu vystúpili na seminári aj autori troch víťazných personálnych projektov. Jarný seminár tak uzavrel súťažný ročník minulého roka a poskytol širokej obci HR manažérov a špecialistov príležitosť spoznať výsledky a uplatnené postupy tých najlepších v profesionálnej societe.

HR Gold vyhľadáva, oceňuje a rozširuje

Súťaž HR Gold má už pätnásť rokov, vyhľadáva, oceňuje a sprostredkúva inovatívne prístupy, efektívne praktiky a mimoriadne výsledky z oblasti personálneho manažmentu.

Súťaž má dve kategórie – Osobnosť roka a Projekt roka. V kategórii osobností personálneho manažmentu oceňujeme mimoriadne osobnosti, ktorých výsledky, osobný prístup, líderské vedenie tímu, špecifické metódy práce a iniciované projekty môžu byť inšpirujúcim príkladom pre nasledovníkov.

V kategórii personálnych projektov vyhľadávame efektívne metódy, úspešné praktiky a postupy uplatnené v personálnom manažmente – také, ktoré priniesli mimoriadne výsledky HR-tímov a sú použiteľné aj v iných podnikoch a organizáciách.

V lete každého roka súťažné návrhy vyhľadávame, na jeseň ich oceňujeme na TREND-konferencii Personálny manažment a na jar najlepšie praktiky ich autori prezentujú svojim kolegom na Jarnom seminári.

Cenu HR Gold organizuje spoločne Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o. už pätnásty rok. Našim cieľom je prinášať inšpiráciu v prístupoch, metódach, nástrojoch a inováciách na poli personálneho manažmentu. Napĺňame tak zmysel ceny HR Gold – učíme sa od najlepších.

Program Jarného seminára

Prvá vystúpila na Jarnom seminári víťazka v kategórii osobností personálneho manažmentu, Dorothea Jacobijne Anna Plantenga, generálna riaditeľka spoločnosti Heineken Slovensko, a.s. Veľmi inšpirujúco hovorila o svojich osobných hodnotách, ale aj prístupoch pri motivovaní spolupracovníkov. Ukázala nám tiež viaceré praktiky, ktoré spoločnosť Heineken Slovensko na podporu motivácie zamestnancov uplatňuje.

Mimoriadne užitočná pre prítomných manažérov a členov HR úsekov bola tá časť jej prezentácie, kde hovorila o očakávaniach vedenia firmy na HR úsek. Ten potrebuje svoje interné aktivity odvodzovať od požiadaviek, ktoré sú mimo HR úseku, najmä získanie talentovaných zamestnancov, optimalizáciu podnikovej štruktúry a rozvoj vodcovstva nadriadených pri vedení zamestnancov – všetko s pochopením toho biznisu, ktorý firma robí.

Druhú prezentáciu viedli Silvia Jeleníková a Zuzana Pišteková zo spoločnosti Dell, s.r.o. a reportovali nám, ako dizajnovali a ako realizujú svoj program vyhľadávania a prípravy podnikových talentov.

Na priebehu svojho projektu RockStars – rozvojový program pre talenty, nám ukázali nielen prečo program otvorili a aké firemné ciele ním sledovali, ale aj ako bol projekt riadený, ako bol nastavený program rozvoja talentov, aké skúsenosti získali a ako ich uplatnia v ďalších behoch programu.

V ich prezentácii sme sa dozvedeli, že ročný program rozvoja 21 talentov založili na štyroch pilieroch: použitie development centra na začiatku aj na konci prípravy talentov, absolvovanie vzdelávacích modulov prípravy zo širokého spektra tém, použitie strategických biznis-hier, kde vzájomne súťažili miešané tímy účastníkov programu, a tiež zaradenie prípadových štúdií – projektov orientovaných na globálny kontext, v ktorom firma pôsobí.

V tretej prezentácii sme sa od Kataríny Marekovej a jej tímu zo Západoslovenskej energetiky, a.s. dozvedeli o zámeroch a prínose ich projektu „Kolegovia školia kolegov. Projekt rieši potrebu budovania odbornosti zamestnancov aj dopyt po odborných poznatkoch cestou interných školení zameraných nielen na prenos know-how, ale aj na znalosť procesov susedných kooperujúcich oddelení v podmienkach veľkej organizácie.

Autori nám prezentovali etapy svojho projektu, podľa čoho vyhodnocovali jeho úspešnosť, nakoľko projekt zvýšil záujem zamestnancov o školenia, ako vzrástol počet tém aj počet účastníkov, ako sa postupne zvyšoval podiel interných školení v porovnaní s externými školeniami, ale aj ako projekt nadväzoval na strategické ciele HR úseku a aký dopad mal projekt na vnútornú kultúru celého podniku.

Štvrtá prezentácia bola venovaná projektu „Zavedenie procesného riadenia vo výrobnej spoločnosti a viedla ju Zuzana Križanová zo spoločnosti TRW Automotive (Slovakia), s.r.o. Projekt nám ukázal spôsob, ako postupovať pri takej komplexnej úlohe, ako je plošné zavádzanie procesného riadenia.

Dozvedeli sme sa nielen aké boli vytýčené ciele a očakávané prínosy projektu, ale aj ako získali podporu manažmentu pre projekt, ako konkrétne projekt štruktúrovali, ako využili rozčlenenie do biznis-jednotiek, ako si vybrali lídrov, ako ich pripravovali, aké podporné opatrenia využili, ako podporili komunikáciu vnútri aj medzi biznis-jednotkami, a aký to malo dopad nielen na zvýšenie efektívnosti liniek, ale aj na posun vnútornej kultúry firmy.

Aké poznanie Jarný seminár priniesol?

Všetci sme získali konkrétne know-how, prístupy, praktiky a HR „technológie“. Máme inšpiratívne vzory a vieme, ako fungujú. U mnohých účastníkov seminár evokoval otázku – čo z toho všetkého môžem použiť v našich podmienkach?

Jarný seminár priniesol aj trendový pohľad, ktorý možno vyjadriť tromi aspektmi citeľnými vo všetkých vystúpeniach:

  • jasná orientácia HR aktivít na podporu biznis-cieľov podniku
  • vyhľadávať vo firme to najlepšie, čo vo firme je
  • nasadiť vlastné sily HR úseku, kdekoľvek sa to dá.

Tieto prístupy sú veľmi cenné, pretože práve nimi dokáže HR úsek prispieť svojej firme najviac. Ide o to, aby sa najlepšie praktiky využívali čo najširšie a práve to sme si pred štrnástimi rokmi vytýčili ako cieľ ceny HR Gold.

Účastníci Jarného seminára

Na seminári sa zúčastnilo vyše 90 ľudí z rôznych podnikov a organizácií. Spolu s minulým rokom je to opäť rekordná účasť a vypovedá o vnímanej užitočnosti seminára pre členov HR komunity .

Dôležité sú pre nás aj hodnotenia samotných účastníkov. Počas prestávky (pred poslednou prezentáciou) sme zozbierali niekoľko reakcií účastníkov:

Na Jarný seminár chodím každý rok, aj dnešný seminár sa mi veľmi páčil, zvlášť prvá prezentácia pani Door Plantengy. Je pre mňa vždy zážitok vypočuť si takéto osobnosti. Ešte ma zaujal projekt talent-manažmentu z firmy Dell, pretože my sa práve chystáme rozbehnúť takýto program. Yveta Brcková, HR manažérka Ecco Slovakia, a.s.

Na seminári ma zaujali nové nápady, nové možnosti, nové vízie, čo všetko sa dá na HR úseku urobiť. Oslovila ma prezentácia pani Door Plantengy svojimi mimoriadnymi ľudskými vlastnosťami a pracovnými skúsenosťami. Veľmi ma zaujala prezentácia projektu k manažmentu talentov, ale páčila sa mi aj prezentácia k interným školeniam vlastnými lektormi. Jana Záhorcová, Human Resource Director, Asseco Central Europe, a.s.

Toto je môj tretí alebo štvrtý ročník Jarného seminára, nevynechám príležitosť zúčastniť sa. Veľmi sa mi páčia tieto stretnutia, sú pre mňa podnetné, čerpám inšpiráciu z prezentácií a vždy v nich nájdem niečo pre moju prácu. Zvlášť ma oslovil projekt interní lektori, lebo si niečo podobné viem predstaviť aj v našej firme. Miroslava Takácsová, vedúca sekcie Získavanie a rozvoj ĽZ, Slovenské energetické strojárne, a.s.

Pre mňa je toto vždy nabitie energie, od pani Door Plantengy ako keby som dostala novú transfúziu – veľmi inšpirujúce. Každoročne je tu niečo, čo viem použiť, čo dokážem implementovať, čo ma „nakopne“ a otvorí oči na iný spôsob. Pre mňa je tento seminár veľmi prínosný. Michaela Kocmanová, špecialista pre vzdelávanie a rozvoj, Power-One, s.r.o.

Dnes to bolo veľmi užitočné, aj som si veľa vecí zobral ako inšpiráciu. Veľmi sa mi páčil projekt talent-manažmentu zo spoločnosti Dell a páčilo sa mi aj vystúpenie pani Door Plantengy, pretože ona je veľmi inšpiratívna osobnosť. Zaujal ma tiež projekt ZSE, a.s. k interným lektorom, je praktický a dobre realizovateľný. Andrej Orogváni, manažér pre rozvoj a vzdelávanie Holcim Slovensko, a.s.

Nový ročník súťaže 2013

V júli a auguste oslovíme podniky a organizácie, aby nám autori poslali svoje návrhy do súťaže HR Gold 2013. V septembri odborná porota pozostávajúca z víťazov predchádzajúcich ročníkov vyberie najlepšie návrhy a víťazi budú ocenení opäť na TREND-konferencii Personálny manažment 2013. Potom na jar 2014 noví víťazi odprezentujú svoje úspešné know-how a zase sa budeme môcť učiť od najlepších.

Poďakovanie

Ďakujeme účastníkom, ktorí sa rozhodli prísť na Jarný seminár a stretnúť sa s víťazmi ceny HR Gold – radi sa s vami opäť uvidíme.

Ďakujeme víťazom – prezentátorom, že na Jarný seminár priniesli a odovzdali to najcennejšie: najlepšie praktiky v HR oblasti, skúsenosti, rady a odporúčania.

Ďakujeme hlavnému partnerovi seminára, spoločnosti Noerr s.r.o. a rovnako aj partnerovi seminára, spoločnosti ProAct People Slovensko, s.r.o. za podporu a partnerstvo.

Ďakujeme hostiteľovi, Slovenskej sporiteľni, že sme mali možnosť zorganizovať Jarný seminár v ich prostredí.

 

Martin Čambor, prezident Združenia pre rozvoj a riadenie ľudských zdrojov

Ivan Burger, riaditeľ vzdelávacej spoločnosti ibis partner Slovakia, s.r.o.

 4,422 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.