Jarný seminár „HR Gold Inšpirácie od najlepších“: Budovať excelentnosť

V marci sa uskutočnilo pravidelné stretnutie s ocenenými v kategórii osobnosť roka a najlepšie HR projekty za rok 2013.

V kategórii Osobnosť roku získal cenu HR GOLD 2013 Igor Vida, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a. s., za inovatívny a nasledovaniahodný prístup k budovaniu inovatívnej klímy a kultúry v Tatra banke.

Igor Vida (1967) vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity, neskôr absolvoval aj General management programme na Harvard Business School. Svoju kariéru v Tatra banke začal v roku 1992, len dva roky po jej založení, ako vedúci oddelenia peňažných a devízových trhov. Neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru treasury a investičného bankovníctva. Bol aj prokuristom banky. Členom predstavenstva sa stal ešte vo svojich tridsiatich rokoch, v roku 1997, keď túto pozíciu prijal ako prejav dôvery a zároveň veľkú zodpovednosť. O dva roky neskôr sa stal podpredsedom predstavenstva a v roku 2007 predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. V tomto období už mala banka vybudovanú významnú pozíciu medzi bankami. Pod vedením Igora Vidu sa Tatra banka vyprofilovala na lídra v inováciách na slovenskom bankovom trhu. Tejto značke je verný viac ako dvadsať rokov.

Igor Vida sa s nami na jarnom seminári podelil so svojou víziou a životným príbehom úspešného manažéra, ktorý chce naučiť myslieť ľudí ako on, aby spoločne dokázali nastaviť strelku kompasu rovnakým smerom. Príbeh prenastavenia streliek kompasov u svojich zamestnancov začali v Tatra banke stanovením spoločnej vízie, misie a hodnôt, na ktorom participovalo 26 manažérov banky, absolvovali spolu viac ako 10 roadshow s predstavením návrhu, krížom cez celé Slovensko a obdržali 126 strán návrhov od zamestnancov formou spätnej väzby, z ktorých tie najčastejšie zapracovali do finálneho návrhu. Súčasné hodnoty Tatra banky sú: náročnosť, čestnosť, nadšenie, tvorivosť, zodpovednosť a tímovosť.

Nasledovalo dôležité rozhodovanie o tom, v čom chce byť Tatra banka excelentná. Dnešné excelentné organizácie excelujú zároveň v dvoch dimenziách podľa strategického modelu – operations, customer intimacy alebo product. Tatra banka zvolila excelentnosť v produkte a svoj prísľub značky (brand promise) buduje ako líder v oblasti inovácii.

Manažéri v Tatra banke denno-denne riadia výkonnosť svojich zamestnancov, transformujú podnikateľský plán spoločnosti do cieľov každého jednotlivca. Dokonca aj popisy svojich pracovných zodpovedností majú odlíšené a zoskupené v kontexte prísľubu značky tak, aby jednotlivé „job families“ jasne definovali oblasti primárnych výstupov, teda to za čo sú jednotlivé pracovné pozície zodpovedné a čo majú primárne riešiť. Poviete si aké jednoduché, ale ruku na srdce, koľkí z nás majú transparentne popísané pracovné pozície alebo kedy sme ich naposledy aktualizovali?

Následne sme si vypočuli ako v Tatra banke koncepčne pristúpili, už po niekoľký krát, aj k prehodnoteniu kvality nastavenia kľúčových ukazovateľov riadenia výkonnosti – KPI s cieľom prepojiť individuálne ciele tak aby spolu viedli k naplneniu stratégie banky a so zámerom posilniť kultúru inovácií.

Keďže banku neriadi iba sám generálny riaditeľ, potrebuje okolo seba kvalitných manažérov, v závere nám Igor Vida predstavil čo očakáva od svojich lídrov. 6 zásadných atribútov, od vytvárania inovačnej klímy v svojich tímoch, cez vedenie ľudí, postoje k zmene a adaptabilite, očakávania ako riadiť talentovaných ľudí v Tatra banke ako poznať a chápať rôzne chute banky, ako profesne, emočne a ľudsky pracovať na svojom sebarozvoji.

Igor Vida sa snaží budovať excelentnosť Tatra banky na dvoch princípoch, na kultúre podporujúcej vznik a rozvoj inovácií a na budovaní zdravej organizačnej klímy, kde manažéri vnímajú jednotlivé aspekty svojho pracovného prostredia a priamo tak ovplyvňujú schopnosti zamestnancov robiť svoju prácu dobre.

Účastníci odmenili Igora Vidu, okrem množstva otázok, aj dlho trvajúcim potleskom ako poďakovanie za nezištné zdieľanie svojho príbehu a jasnú, transparentnú a hlavne prakticky uchopiteľnú „kuchárku“…aj keď sa hovorí, že kuchárskych kníh je veľa ale Gordon Ramsay len jeden… tak aj u nás platí, že manažérov je veľa ale Igor Vida je výnimočný manažér, ktorý je nasledovaniahodným príkladom.

Autor článku: Tatiana Orglerová 

 5,124 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.