Jaroslav Šutaj-Eštok: „Najlepšia investícia je investícia do vzdelania – všetko sa vám stokrát vráti.“

V roku 2013 vyhrali národnú súťaž HR Gold tri projekty. Jeden z nich bol projekt Vytvorenie strediska praktického vyučovania – centra vzdelávania a prípravy z dielne Jaroslava Šutaja-Eštoka a jeho kolektívu zo spoločnosti BSH-Drives and Pumps, s.r.o. Projekt bol ocenený za svoju podnikateľskú víziu a koncepciu výchovy nových kvalifikovaných zamestnancov pre vlastné potreby i pre región a pre ľahkú replikovateľnosť v iných regiónoch.

Jaroslav Šutaj-Eštok nám porozpráva, ako na to.

V roku 2006 spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce začala pociťovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v dôsledku migrácie do novovzniknutých priemyselných parkov, automobiliek, ktoré ponúkali lákavé možnosti. Spoločnosť sa už úspešne etablovala vo východnej Európe a dosahovala výborné výsledky, ktoré predurčovali jej rozvoj a budovanie. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily by do značnej miery mohol narušiť rozvoj spoločnosti. Jedným z riešení bolo pripraviť si nové kvalifikované sily vo vlastnej réžii. Pripraviť nových zamestnancov tak, aby spĺňali všetky kritériá a predstavy spoločnosti.

Dali sme si za cieľ pripraviť vlastné kádre pre potrebu výroby v našej spoločnosti. Pre spoluprácu v tejto oblasti sme oslovili aj okolité firmy a spoločnosti. Osveta v tejto málo prebádanej oblasti je do značnej miery komplikovaná a málo rozvinutá. Na prípravu novej kvalifikovanej sily potrebujeme štyri až päť rokov. Na druhej strane si príprava vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky. Nie každá firma je ochotná investovať do vzdelávania a prípravy. Štát v tejto oblasti je v podstate málo nápomocný a ide v svojich „hlboko vyjazdených koľajach“. Príprava v štátnych školách je nevyhovujúca pre potreby priemyslu a výroby. No napriek nástrahám sa nám podarilo nájsť prvú (prvé) lastovičky. Pre spoluprácu v tejto oblasti sme získali spoločnosť Bel-Michalovce, Ehlebracht Slowakei s.r.o. Michalovce, Michatek,k.s. Michalovce.

Zriadenie vlastného centra vzdelávania je komplikovaný a náročný projekt, ktorý s prípravou a zabezpečením celého projektu trvá približne dva roky. No úspešne sme ho zvládli a tak 1. 9. 2009 sme boli úspešne zaradení do siete škôl na Slovensku.

V akých etapách projekt prebiehal?

Projekt prebiehal v štyroch etapách. Prvá bola príprava projektu, nasledovali stavebné projekty, ďalej to bolo množstvo žiadosti a legislatíva a nakoniec technológia, normatívne vybavenie pracovísk. Množstvo dokumentácie, povolení, súhlasov môže ľahko odradiť všetkých záujemcov o podobný projekt. Potrebovali sme povolenia od hygieny cez hasičov, banky, stavebný úrad cca 20 povolení. Samozrejme, všetky požiadavky musia byť splnené bez výnimky.

Vzhľadom na to, že sme nechceli len formálne spĺňať kritériá, stálo nás to veľa námahy a finančných prostriedkov. Každá žiadosť je vybavovaná v zdĺhavých termínoch, ktoré spolu súvisia a treba sa do značnej miery obrniť trpezlivosťou. Na prípravu odporúčame obdobie v priebehu asi dvoch rokov. To do značnej miery odrádza záujemcov o vytváranie takýchto centier.

Ak zoberieme do úvahy dobu prípravy päť rokov plus dobu na prípravu dva roky, prvého výsledku sa dočkáte o sedem rokov! Preto v tejto oblasti považujeme spoluprácu firiem za neodmysliteľnú a jedinú schodnú. Je nereálne, aby si každá firma zriaďovala vlastné centrum vzdelávania – Jednak je to finančné náročné a často tá-ktorá firma potrebuje obmedzený počet ľudí v tej ktorej profesii.

Aké boli výsledky?

Dnes už môžeme povedať, že cieľ sa nám podarilo dosiahnuť. V máji 2013 prvých dvanásť študentov ukončilo prípravu maturitnou skúškou. Traja študenti sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole a deväť absolventov sme umiestnili vo výrobnom procese spoločnosti.

Na pripravovanú pozíciu zoraďovača team lídra hneď od júna 2013 nastúpil najúspešnejší žiak, ktorý spĺňal tie najprísnejšie kritéria výroby. Postupne v októbri a novembri 2013 boli preradení na pozície team lídrov ďalší traja absolventi. Jeden absolvent bol preradený na pozíciu elektromechanika údržby, jeden na pozíciu technika dlhodobých skúšok a traja sú zatiaľ na pozíciách operátorov výroby. Počítame aj s ich postupným odborným rastom a po načerpaní praxe ich preraďovanie podľa potrieb spoločnosti.

Veľkým prínosom pre nás je získanie spätnej väzby z prípravy prvých absolventov. Neustálym pozorovaním a spoluprácou s vedením výroby operatívne riešime a zaraďujeme do plánu prípravy študentov celky, ktoré potrebujú pre svoj profesionálny rast, rozvoj a potreby výroby. Už v súčasnosti je spracovaný plán prípravy absolventov nad rámec tematických plánov. V štátnych vzdelávacích plánoch nám chýbalo množstvo tém a oblasti, ktoré sa ukázali ako potrebné pre čerstvých absolventov. Tento plán je spracovaný za podpory a pomoci vedúcich oddelení, ktorí sa priamo podieľali na príprave plánu a realizácii prednášok a školení.

Kde dnes zo spätného pohľadu vidíte kritické body celého projektu

Podstatným limitom je spolupráca so školou, centrom teoretickej prípravy. Nám sa podarilo vybudovať výbornú spoluprácu s SOŠT v Michalovciach. Riaditeľ školy Ing. Jaroslav Kapitan má pochopenie pre prípravu študentov a je nápomocný pri riešení problémov, ktoré vznikajú. Bez úzkej spolupráce so školou nie je možné napredovať v rozvoji a príprave.

Zainteresovanosť učiteľov teórie na potrebách výroby a úzka spolupráca vo forme prednášok, školení a poskytnutia výrobkov (elektromotorov a čerpadiel) pre meranie a štúdium technológie je neodmysliteľná.

V neposlednej miere je prekonávanie prvotnej nedôvery okolia v čistotu myšlienky a poslania vzdelávania. Nám pomohla mravenčia práca pri prezentovaní nášho zámeru. Stovky hodín osvety v základných školách okresu, vysvetľovanie a prezentácia nášho zámeru v príprave žiakov na budúce povolanie.

Ďalším dôležitým momentom je výber žiakov pre prípravu. Pre túto prácu sa nám podarilo získať vedenie spoločnosti, ktoré sa aktívne zúčastňuje výberu budúcich študentov.

Nedá mi nespomenúť progresívny sociálny program pre študentov. Počnúc motivačným štipendiom, starostlivosťou a vytváraním priaznivých podmienok pre štúdium. Úplne podmieňujúcim faktorom je získať pre spoluprácu vedenie spoločnosti. Nám sa to podarilo a môžeme povedať že je vynikajúca.

K osobe: Každá osobnosť je jedinečná – rešpektujme to!

Aké je vaše životné krédo alebo motto?

Nikto sa nerodí zlým – všetko záleží od prostredia, možnosti vzdelávania a osobnostného rastu. Každá osobnosť je jedinečná. Rešpektujme to!

Podľa akých hodnôt žijete?

Najcennejšie, čo máme, je život sám. Vážim si ho a snažím sa šíriť vôkol seba čo najviac radosti.

Ktoré ľudské vlastnosti si najviac ceníte?

Optimizmus, ochotu vypočuť si toho druhého, rešpektovanie názorov druhých.

Čo považujete za svoju najsilnejšiu stránku?

Chuť presadiť niečo nové, cieľavedomosť, predvídavosť. Všetko sú vlastnosti, ktoré umožňujú pohnúť sa vpred.

Čo považujete za svoju slabšiu stránku?

Pohodlnosť, obchádzanie prekážok, veľa súbežných aktivít, čo spôsobuje roztrieštenosť energie, ktorá niekedy chýba k úspešnému zavŕšeniu.

Čo sa vám natoľko osvedčilo pri práci s ľuďmi, že by ste to odporúčali aj iným?

Dôverovať ľuďom, vedieť ich zapáliť pre dosiahnutie cieľa.

Čo podľa vás vedie k trvalému úspechu manažéra?

Neustále hľadanie optimálneho riešenia problémov. Vedieť zo všetkého a vo všetkom nájsť niečo pozitívne. Nevzdávať sa.

Čoho by sa podľa vás mali manažéri (hlavne tí menej skúsení) vyvarovať pri svojej práci?

Tvrdohlavosti v presadzovaní vlastných riešení. Vyvarovať sa namyslenosti, zahľadenosti do seba samého.

Kto v živote vás najviac ovplyvnil?

Moji rodičia. Vďačím im za všetko dobré, čo je vo mne.

Keby ste mali žiť svoj život ešte raz, čo by ste z dnešného pohľadu urobili inak?

Viac by som sa venoval štúdiu. Ideálne by bolo ukončiť aspoň dve vysoké školy – techniku a pedagogiku. Určite minimálne dva cudzie jazyky zvládnuté na výbornú.

Fotografia z tlačovej verzie čísla.

 8,208 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.