Keď treba niečo zmeniť

Rozoznanie potreby zmien, ich príprava a realizácia je jednou z najdôležitejších činností lídrov. Keďže väčšina ľudí zmeny nemiluje, úlohou lídrov je ovplyvňovať druhých ľudí, aby potrebu zmien najprv pochopili a v ideálnom prípade poskytnúť inšpiráciu k tomu, aby tieto zmeny prebehli čo najúčinnejšie a čo najefektívnejšie.

Potreba ovplyvňovať druhých ľudí však zďaleka nie je  určená iba pre lídrov. Každý človek bez výnimky sa dostane do situácií, keď chce alebo potrebuje ovplyvniť iných ľudí. Stačí spomenúť úlohu rodiča, učiteľa, trénera a pod. Lídri a manažéri veľmi uvítajú pomoc neformálnych lídrov, predovšetkým, keď potrebujú svoje organizácie alebo tímy nadchnúť pre nejakú dôležitú zmenu. V závislosti od charakteru takejto zmeny je užitočné hľadať takýchto ľudí nielen na základe ich obľúbenosti a statusu, ale predovšetkým na základe ovplyvňovacích talentov, ktoré sú najvhodnejšie pre daný typ zmeny. (Viac na túto tému v popise jednotlivých talentov). Ako sa už čitateľ určite dovtípil, témou tejto časti mojej rubriky sú talenty patriace do domény ovplyvňovania. Vo všeobecnosti možno povedať, že talenty tejto domény sú najzriedkavejšie, predstavujú iba 15,8% spomedzi Top 5 talentov, pričom tri talenty z tejto domény sa nachádzajú na samom konci frekvencie výskytu v Top 5. Určite mnohých čitateľov napadne, že toto sú talenty, ktorými sa vyznačuje väčšina úspešných lídrov. Aj keď takáto štatistika nie je k dispozícii, dovolím si aj na základe mojich dát tvrdiť, že tomu tak nie je. Viac na túto tému v niektorom z mojich ďalších článkov.

Ovplyvňovacie talenty zamestnancov, ale v tomto prípade predovšetkým manažérov, sú kritickým faktorom tvorby a fungovania podnikovej kultúry. Podniková kultúra závisí od vzťahov, ktoré závisia od kvality konverzácií, ktorá je o. i. závislá od toho, ako sa ľudia navzájom ovplyvňujú (Judith E.Glaser – Conversational Intelligence). Či už si to uvedomujeme alebo nie, každá konverzácia s druhým človekom nás nejako ovplyvní. Keď nič iné, buď pôsobí pozitívne alebo negatívne. Neutrálna interakcia medzi ľuďmi totiž neexistuje.

Talent Aktivátor je dvadsiatym deviatym najčastejším talentom v Top 5. Ľudia s týmto talentom sú netrpezliví skúsiť niečo nové. Považujú to za najlepšiu formu učenia. Ak si lídri potrebujú overiť, či ich návrh na zmenu bude fungovať, „aktivátori“ sa radi podujmú na pilotné projekty rôzneho druhu. Lídri s týmto talentom majú najlepšie predpoklady na to, aby vzbudili u ostatných pocit naliehavosti niečo zmeniť. To je podľa J. Kottera prvý a zároveň kriticky dôležitý krok z ôsmich krokov riadenia zmeny. Musia si však dávať pozor, aby neštartovali príliš veľa zmien alebo projektov naraz. Ich podriadení potom môžu stratiť prehľad o prioritách.

Talent Velenie je najzriedkavejším talentom v Top 5. Nie je to preto, že by si Clifton StrengthsFinder assessment robilo málo vojenských alebo iných veliteľov. Ľudia s týmto talentom sa totiž vyznačujú schopnosťou nielen veliť, ale predovšetkým ovplyvniť iných ľudí, aby si osvojili ich pohľad na danú situáciu. Takíto ľudia nemajú problém nazývať veci pravými menami a vedia sa postaviť zoči voči konfliktu. Podľa môjho skromného názoru typickým predstaviteľom tohto talentu je Ray Dalio, zakladateľ mimoriadne úspešnej investičnej spoločnosti Bridgewater Associates. Ostatní ocenia takýto talent najmä v krízových, resp. núdzových situáciách, keď sa nemá kto ujať potrebnej iniciatívy na riešenie náhlych problémov a elimináciu nebezpečenstva. Tento typ talentu sa zíde aj vtedy, keď je potrebné robiť nepríjemné zmeny.

V závislosti od charakteru zmeny je užitočné hľadať neformálnych lídrov nielen na základe ich obľúbenosti a statusu, ale predovšetkým na základe ovplyvňovacích talentov, ktoré sú najvhodnejšie pre daný typ zmeny.

Talent Komunikácia je na sedemnástom mieste, čo sa týka frekvencie jeho výskytu v Top 5. Ľudia obdarení týmto talentom radi vysvetľujú, popisujú, pozývajú si hostí. Nezriedka vítajú príležitosť hovoriť pred publikom alebo píšu články a knihy. Zatiaľ čo sme zahltení množstvom informácií, ľudia s talentom Komunikácia sú inšpirovaní snahou podať informácie tak, aby tie najdôležitejšie myšlienky ostali zachované v mysliach poslucháčov, resp. čitateľov. Z tohto dôvodu radi dramatizujú a keď tým nikomu neuškodia, radi k objektívnym faktom aj niečo pridajú. Doprajme im dobrý pocit z tejto kreativity a nebazírujme na zbytočných detailoch. Dobrí komunikátori však bývajú aj tí ľudia, ktorí majú bohaté zásoby tém, pričom ich zdrojom môžu byť rôzne talenty, predovšetkým tie z domény strategického myslenia. V procese zmeny sa uplatní schopnosť tohto talentu viesť efektívne dialógy a dosahovať konsenzus.

Talent Súťaživosť, podobne ako väčšina tém v tejto doméne, sa svojou dvadsiatou siedmou priečkou vo frekvencii výskytu v Top 5 radí k tým zriedkavejším zjavom. Ľudia s týmto talentom bývajú často nepochopení, lebo väčšina ľudí považuje túto tému za niečo, čo patrí iba do športu a hier. Snaha minulého režimu o to, aby ľudia príliš nevytŕčali, ľuďom s týmto talentom určite nesedela. Môžem povedať, že som mal až na výnimky šťastie, že som mohol pôsobiť v prostredí, kde môj talent súťaživosti dostal dostatok priestoru na rozvoj. Reputácia tohto talentu trpí nezriedka aj tým, že keď sa spolčí so zlým charakterom, účel svätí prostriedky a kvôli dosiahnutiu víťazstva sa potom takíto ľudia nezdráhajú aj podvádzať. Mal som klienta, ktorý až do nášho stretnutia považoval tento talent za slabinu, keďže v mladosti neraz podľahol pokušeniu podvádzať, aby mohol vyhrať v spoločenských hrách alebo pri športe. Ľudia s týmto talentom sa dobre uplatnia v podnikoch, kde je pre dosiahnutie úspechu v ostrej konkurencii potrebné veľa inovovať. Každá inovácia je zmena a zmena motivovaná konkurenčným bojom je pre súťaživých ľudí tou správnou príležitosťou.

Aj keď talent Maximalista je najčastejším talentom z domény ovplyvňovania, stačí to iba na štrnáste miesto v rebríčku frekvencie výskytu v Top 5. Treba však byť vďačný aj za to, pretože maximalisti sú o.i. aj ľudia, ktorí sa snažia o to, aby všetci ľudia využívali svoje talenty čo najlepšie. Zrejme nebude náhodou, že tento talent je najfrekventovanejším talentom v komunite certifikovaných koučov silných stránok, mňa nevynímajúc. Ľudia s týmto talentom sa neradi zaoberajú riešením základných problémov, naopak, radi robia z dobrých vecí veci vynikajúce. Nemajú radi priemernosť. Ja tento postoj vyjadrujem takto: Keď niečo dobré môže byť lepšie, nie je to dosť dobré. Podotýkam, že to musí dávať ekonomický zmysel. To niečo môžu byť ľudia, procesy, výrobky, služby, ale predovšetkým vzťahy. Konverzačná inteligencia®, ktorej štúdium som práve ukončil, je tým správnym receptom na budovanie produktívnych vzťahov a výkonnej firemnej kultúry. Logickým vyústením vyššie uvedeného popisu je konštatovanie, že maximalisti sa hodia na zmeny, ktorých cieľom je dosiahnuť úroveň výnimočnosti.

Talent Sebavedomie je po talente Velenie druhý najzriedkavejší talent. Pre zaujímavosť som sa pozrel na štatistiku v USA, a tam je tento talent dokonca na poslednom mieste. Ľudia s týmto talentom sa vyznačujú nielen sebadôverou vo vlastné silné stránky, ale spoliehajú sa aj na svoj úsudok. Keďže sú si vedomí toho, že pohľad iných ľudí na svet je vždy odlišný od ich pohľadu, snažia sa vyhýbať tomu, aby niekto druhý robil rozhodnutia za nich. Aj keď sú ochotní počúvať návrhy a námety iných ľudí, v konečnom dôsledku preferujú robiť rozhodnutia samostatne. V procese riadenia zmien je tento talent mimoriadne cenný vtedy, keď sa tím alebo firma vydáva na neprebádanú cestu.

Talent Výnimočnosť na tridsiatom druhom mieste kompletizuje trojicu najzriedkavejších talentov. Niektorí ľudia sa sprvu necítia komfortne, keď zistia, že majú v Top 5 tento talent. Vedie ich k tomu buď skromnosť alebo to, že boli, resp. sú vedení k tomu, aby nevytŕčali. Túto tému však treba vnímať najmä tak, že ľudia s týmto talentom, chcú po sebe zanechať nejakú stopu. Potrebujú uznanie toho, že ich silné stránky sú niekomu na prospech. Dobrou správou je, že títo ľudia chcú byť profesionálmi v tom, čo robia. Povedzme si pravdu, s nedostatkom profesionalizmu sme konfrontovaní oveľa viac, ako nám to je milé. Ľudia s talentom Výnimočnosť sú motivovaní prispieť k takým zmenám, ktoré významným spôsobom posunú latku výkonnosti vyššie. Keď máte dilemu, komu zveriť tie najnáročnejšie úlohy, tu ste na správnej adrese.

Posledným talentom domény ovplyvňovania je Podmanivosť. Tento talent je dnes dvadsiaty prvý najfrekventovanejší v Top 5 (nedávno Gallup zverejnil nové štatistické údaje, takže došlo k miernym posunom v porovnaní so štatistikou, z ktorej som vychádzal v predchádzajúcich článkoch). Ľudia s týmto talentom radi spoznávajú nových ľudí a nemajú problém rýchlo sa prispôsobiť v novom prostredí. Vedia si získať takmer každého a dokážu tak vytvoriť mosty, potrebné k získavaniu nových informácií a spoznávaniu ďalších ľudí. Nemajú problém pochváliť iných a tak pomôcť tomu, aby sa druhí cítili hodnotní pre tím. Vedia takto nadchnúť iných, aby sa pustili do potrebných zmien s väčšou odvahou.

Na záver považujem za dôležité poznamenať, že iba polovica vyššie uvedených talentov ovplyvňuje iných priamo tak, že spôsobia zmenu ich správania. V angličtine sa tomuto deskriptoru (Manažér 84) hovorí „Impact“ a hoci sa v slovníkoch nachádza viac ako desať spôsobov, ako toto slovo preložiť, ani jedno nevystihuje presne to, čo sa v tomto prípade myslí. Zároveň to je práve to, čo sa od lídrov a manažérov očakáva. Skutočnosť, že iba štyri talenty z tejto domény spĺňajú toto očakávanie (okrem nich ešte dva talenty z domény, o ktorej bude reč nabudúce), ešte znásobuje to, že tieto talenty treba starostlivo vyhľadávať. Sú to tieto témy: Velenie, Maximalista, Súťaživosť a Podmanivosť. Témy Aktivátor, Sebavedomie a Výnimočnosť sú motivované snažením niečo rozbehnúť alebo dosiahnuť (deskriptor Snaživosť) a s témou Komunikácia sa spája deskriptor Vzťah, keďže komunikujeme vždy s niekým a komunikácia ovplyvňuje kvalitu našich vzťahov.

V budúcom čísle sa pozrieme bližšie na témy patriace do domény „Budovanie vzťahov“.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 2,155 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.