Koľko emocionálnej inteligencie prejavujete?

Keď sa prvýkrát dostala emocionálna inteligencia na verejnosť, prijali ju ľudia ako chýbajúci článok, vysvetľujúci skutočnosť, že niektorí ľudia s priemerným IQ sú v 70% prípadov oveľa výkonnejší a účinnejší ako ľudia s najvyšším IQ. Dovtedy sa predpokladalo, že čím vyššie IQ, tým väčší úspech. Dnes desiatky výskumov ukazujú, že emocionálna inteligencia (EQ) je kľúčový faktor, ktorý odlišuje vynikajúcich ľudí od zvyšku. Prepojenie je také silné, že približne 90% vysokovýkonných jedincov vykazuje aj vysoké EQ.

Emocionálna inteligencia je to nehmatateľné „čosi“, čo ovplyvňuje naše správanie, naše reakcie na podnety, spôsob, akým sa kontaktujeme s inými a ako robíme osobné rozhodnutia s ohľadom na to, aby sme dosiahli naše ciele.

Hlavne tá skutočnosť, že EQ je nehmatateľná, nám sťažuje zistiť, koľko jej vlastne máme a čo by sme mohli urobiť, aby sme si ju zlepšili. Dr. Travis Bradberry skúmal a porovnával, čo sú opakované prvky u ľudí s vysokým EQ, a zistil nasledovné:

Dobre vyvinutý emočný slovník

Všetci pociťujeme emócie, ale len asi 36% ľudí ich dokáže identifikovať, keď vznikajú. Neidentifikované, nepomenované alebo nesprávne odhadnuté emócie často vedú k nedorozumeniam, iracionálnym rozhodnutiam a kontraproduktívnemu správaniu.

Aby sme mohli kontrolovať naše emócie, musíme im najprv rozumieť. To značí, že musíme mať vybudovaný pomerne podrobne štruktúrovaný systém pomenovávania emócií. Veľa ľudí sa napríklad vyjadrí, že sa cítia „zle“, ale emocionálne inteligentní ľudia vám presne povedia, že sú „podráždení“, „napätí“, „zneistení“ alebo „uťahaní“. Čím špecifickejšie viete pomenovať svoje emócie, tým presnejšie viete, ako sa práve cítite, čo to zapríčinilo a čo by ste s tým mohli urobiť.

Záujem o iných ľudí

Nezávisle od toho, či sú introverti alebo extroverti, emocionálne inteligentní ľudia sa živo zaujímajú o každého v ich okolí. Táto zvedavosť je produkt empatie, jedného z najvýznamnejších zosilňovačov EQ. Čím viac dokážete postihnúť a precítiť, čím práve prechádzajú iní ľudia, tým viac záujmu o nich budete prejavovať.

Priaznivá reakcia na zmeny

Ľudia s vysokým EQ sú pružní a sústavne sa prispôsobujú. Vedia, že strach zo zmeny je paralyzujúci a ohrozuje ich úspech a pocit šťastia. Sú stále v strehu a vyhľadávajú možné zmeny, aby si vedeli vopred urobiť predstavu o tom, ako sa zachovajú, keby k takejto zmene došlo.

Poznanie vlastných silných a slabých stránok

Ľudia s vysokým EQ nielenže rozumejú emóciám, ale obvykle vedia presne povedať, v čom sú dobrí a v čom nie až tak. Poznajú svoje spúšťače stresových reakcií a poznajú aj podmienky (situácie a ľudí), v ktorých dosahujú úspech. Vedia, ktoré svoje silné stránky môžu nasadiť a naplno ich využívajú, pričom dávajú pozor, aby ich slabšie stránky nebrzdili.

Dobrý odhad povahy ľudí

Veľa z EQ tvorí sociálna citlivosť, teda schopnosť „čítať“ iných ľudí, vedieť, ako vnútorne fungujú a dokázať sa vcítiť do ich aktuálnej situácie. Tieto schopnosti časom vybudujú v človeku nesmiernu zručnosť odhadovať povahy a reakcie ľudí. Začínate ľuďom rozumieť a vnímate aj tie motívy, ktoré sú pod povrchom a nie práve zjavné.

Odolnosť voči urážkam a krivdám

Ak máte jasno v tom, kto ste a kto nie ste, málokedy sa podarí iným ľuďom vytočiť vás. Ľudia s vysokým EQ majú vysoký stupeň sebadôvery a otvorenú myseľ, čo sa navonok prejavuje ako „hrubá koža“. Nemajú problém uťahovať si sa mi zo seba, ale nemajú problém ani vtedy, keď si z nich uťahujú iní, pretože duševne vedia presne rozlíšiť medzi humorom a ponižovaním.

Schopnosť povedať „nie“ (sebe aj iným)

Emocionálna inteligencia znamená, že sa máte pod kontrolou. Vyhýbate sa impulzívnemu konaniu a nepotrebujete okamžitý výsledok. Výskumy University of California v San Franciscu ukazujú, že ľudia, ktorí nevedia povedať „nie“, trpievajú vyšším stresom, vyhorením alebo dokonca depresiami. Pritom pre mnoho ľudí je extrémne ťažké povedať niekomu „nie“. Ľudia s vysokým EQ ho nepotrebujú nahrádzať vyjadreniami ako „neviem, či sa mi podarí“ alebo „nie som si stopercentne istý“. Ak poviete „nie“ k novej úlohe, zvyšujete tým hodnotu tej úlohy, ktorú práve riešite, a zvyšuje to aj vašu mieru úspešného dokončenia.

Neutápanie sa v chybách

Ľudia s vysokým EQ získavajú k svojich chybám a omylom zdravý odstup, ale nezabúdajú na ne. Tým, že nie sú svoje chyby (teda neodvodzujú svoju hodnotu od toho, že nijaké nerobia), sú schopní použiť ich ako zdroj svojho rastu – rozoberú ich, poučia sa a potom ich nechajú za sebou a múdrejší pokračujú do nových situácií. Treba vystihnúť tú správnu hranicu, do ktorej ešte treba chybu rozobrať a kedy sa už pobrať ďalej. Ak sa v chybách utápate príliš dlho, zvyšuje sa váš strach z toho, že by sa mohli opakovať; ak ich dostatočne nerozoberiete, budete ich donekonečna opakovať. Umenie spočíva v premenení chyby na poučenie sa. S týmto prístupom sa človek pri chybe rýchlo otrasie a pokračuje na svojej ceste poučený o tom, čo nefunguje.

Dávanie bez očakávania

Keď vám niekto niečo dá a nič za to oplátkou nečaká, vyvolá to u vás hlboký dojem. Napríklad s niekým hovoríte o nejakej knižke a keď sa nabudúce stretnete, tak mu tú knižku prinesiete. Ľudia s vysokým EQ si vytvárajú silné vzťahy, pretože sústavne zvažujú potreby iných.

Neprechovávanie nevraživosti

Negativita sprevádzajúca nevraživosť je vlastne stresová reakcia. Už len to, že si spomeniete na danú udalosť, nastavuje vaše telo do módu „útok alebo útek“, čo je prastarý pud prežitia a núti nás buď sa vzoprieť a bojovať za svoje, alebo ujsť pred niečím, čo vnímame ako ohrozenie. Ak je ohrozenie akútne, pomáha nám táto reakcia prežiť; ak je však „ohrozenie“ niečo, čo sa udialo v minulosti a my sme to ešte nespracovali, len nám to rozhádže hormóny (pretože situáciu už aj tak nezmeníme) a takéto hormonálne výkyvy po dlhé obdobie môžu mať ničivé dôsledky. Výskumy na Emory University ukazujú, že držanie sa starých krívd vedie k zvýšenému krvnému tlaku a poruchám srdcovocievneho systému. Ak si stále pripomínate minulé príkoria, vyvolávate si tým znova a znova ten starý stres a jediné, k čomu to vedie, je fyzická, psychická a emocionálna nepohoda. Vynulovanie emocionality minulých skúseností nielen zvýši schopnosť robiť racionálne úsudky, ale aj zlepší zdravie.

Neutralizovanie toxických ľudí

Mať do činenia s problémovými ľuďmi je frustrujúce a vyčerpávajúce pre každého. Ľudia s vysokým EQ kontrolujú svoj kontakt s toxickými ľuďmi tým, že kontrolujú svoje emocionálne reakcie na nich. Keď potrebujú konfrontovať problémového človeka, pristupujú k tejto konfrontácii racionálne. Sú si vedomí svojej emocionálnej reakcie a nedovolia svojmu hnevu alebo podráždeniu, aby ešte zhoršilo situáciu. Takisto si dokážu namodelovať postoj toho druhého a sú preto schopní nájsť spoločnú reč a východisko z problému. A dokonca keď už všetky pokusy zlyhajú, sú ľudia s vysokým EQ schopní vziať toho druhého ako nutné zlo bez toho, aby sa nechali strhnúť do jeho negativity.

Nesnaženie sa o dokonalosť

Ľudia s vysokým EQ si nestanovujú za cieľ dokonalosť, pretože vedia, že dokonalosť neexistuje. Už to, že sme ľudia, značí, že veci robíme po svojom a niekedy nie optimálne. Ak sa snažíme o dokonalosť, budeme vždy nespokojní so tým, čo dosahujeme, a možno podľahneme a poľavíme. Miesto toho, aby sme sa pohli ďalej k niečomu novému, spadneme do nariekania nad tým, čo nám nevychádza. Ľudia s vysokým EQ sa sústreďujú na možnosti a minulé zlyhania berú len ako zdroj poučenia sa.

Úcta k tomu, čo sa už dosiahlo

Ľudia, ktorí si vážia to, čo už majú, a vedia sa z toho radovať, sú odolnejší voči stresu (znižuje sa im úroveň kortizolu) a lepšie reagujú na nečakané výzvy tým, že ich úroveň optimizmu je vyššia. Je to dané tým, že ich vnímanie je nastavené na pozitíva života, nie negatíva – a tak ľahšie nájdu východiská a vnímajú aj príležitosti, ktoré si menej vyrovnaný človek nevšimne.

Schopnosť na istú dobu sa stiahnuť a relaxovať

Ak máte vo zvyku pravidelne „vypnúť“ a relaxovať, je to príznak toho, že vaše EQ je vyššie. Ľudia, ktorí svojou prácou žijú a akceptujú nasadenie 24/7, sú vystavení sústavnému náporu rôznych stresorov. Preto je dôležité naplánovať si deň do väčších blokov, kedy neberiete telefón, neriešite e-maily a robíte niečo, čo vám dáva dobrý pocit naplnenia alebo vedie k okamžitému viditeľnému výsledku.

Obmedzenie kofeínu a dostatok spánku

Kofeín uvoľňuje vypúšťanie adrenalínu a adrenalín je zdrojom reakcie „útek alebo útok“, čiže posilňuje správanie, ktoré je v bežnom pracovnom živote neracionálne. Toto správanie extrémne zrýchľuje naše reakcie tým, že obchádza centrum myslenia – čo je užitočné v prípade, že za vami beží hladný lev, ale nie je najvhodnejšie v prípade, že riešite mail, ktorý vás naštval. Keď je telo zaplavené kofeínom, emócie prevládnu nad rozumom. Navyše sa kofeín pomaly rozpúšťa, čiže v tomto excitovanom stave zotrvávate príliš dlho. Ľudia s vysokým EQ majú vyšší pocit kontroly nad situáciou, potrebujú menej adrenalínu na vzpruženie a preto majú vyššiu kontrolu aj nad svojimi emóciami.

Dostatok spánku

Človek, ktorý chce popracovať na svojom EQ, potrebuje pre seba naplánovať dostatok spánku. Počas spánku sa z tela vyplavujú zvyšky stresu, mozog dospracováva vnemy z celého dňa, utriedi ich a uloží ako spomienky (napríklad prostredníctvom snov) a zapríčiní, že po zobudení máte čistú hlavu a plnú koncentráciu na nové veci, máte nižšiu úroveň podráždenosti a vyššiu ochotu meniť svoj prístup alebo uhol pohľadu v prípade, že sa situácia nečakane zmení.

Nepoddávanie sa negatívnemu vnútornému monológu

Čím viac sa máchame v negatívnych myšlienkach, tým väčšiu silu im odovzdávame. Väčšina našich negatívnych myšlienok je presne len to – myšlienky, nie fakty. Keď sa nám zdá, že niečo sa deje stále, vždy alebo nikdy, je to len prejav prirodzenej tendencie mozgu vyhľadať a zosilniť ohrozenia (aby sme sa im začali venovať). Ľudia s vysokým EQ skúmajú svoj vlastný spôsob reagovania na myšlienku, nie myšlienku samotnú, a už vonkoncom s myšlienkami nenarábajú ako s faktami, ale ich podrobujú kritickému overovaniu.

Schopnosť nenaväzovať svoju radosť a hodnotu na reakciu iných ľudí

Ak sa váš pocit spokojnosti odvíja od toho, čo si myslia a ako veci vidia iní ľudia, nemáte svoje vlastné prežívanie pod kontrolou. Keď sa človek s vysokým EQ teší z niečoho, čo sa mu podarilo, nedbá na názory a pripomienky iných ľudí. Aj keď sa nedá úplne vypnúť naša reakcia na to, čo si iní o nás myslia, môžeme si sústavne pripomínať, že nereagujú priamo na nás, ale na svoj obraz o nás, ktorý si v hlave vytvorili, a na tento navyše reagujú z úrovne svojich vlastných hodnôt, predpokladov, predsudkov a názorov, ktoré vôbec nemusia byť zhodné s našili. Nepotrebujeme sa porovnávať s inými na to, aby sme boli spokojní s tým, čo sa nám podarilo. Naša sebahodnota je hodnota v našich očiach, nie v očiach niekoho iného. Naša spokojnosť je daná naším prežívaním, nie hodnotením niekoho iného.

Ak chcete zistiť, ako na tom s EQ ste, v knihe Travisa Bradberryho Emotional Intelligence 2.0 sa nachádza aj test EQ a stratégie, ktoré najviac pomôžu EQ zvýšiť.

 3,151 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.