Konkurenčnú výhodu tvorí kvalita vzťahov, nie ľudí

Sme svedkami toho, že odchod do dôchodku sa neustále posúva k vyššiemu veku. Demografický vývoj je iba jedným z dôvodov tohto fenoménu a už onedlho budeme svedkami toho, že na pracoviskách nebude výnimkou stret až piatich generácií. Aj z tohto dôvodu téma medziľudských vzťahov nebola nikdy dôležitejšia ako práve teraz.

Zo všetkých výziev, ktorým dnes manažéri a lídri musia čeliť, je najťažšou práve oblasť správania sa zamestnancov. Správanie je determinované vzťahmi a platí to aj opačne, vzťahy sú ovplyvňované správaním sa jednotlivcov ako i skupín. Táto téma je čoraz náročnejšia. Keď totiž voľakedy platilo zlaté pravidlo, že sa máme správať k iným tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám, dnes platí novšie, platinové pravidlo. Toto pravidlo hovorí o tom, že by sme mali iným preukazovať rešpekt tak, že sa k nim budeme chovať tak, ako to chcú oni.

„Ľudia majú iba jednu spoločnú vlastnosť – každý je iný

Brené Brown vo svojej knihe The Power of Vulnerability (Sila zraniteľnosti) píše, že vzťahy sú dôvodom toho, prečo existujeme a že vzťahy dávajú zmysel nášmu životu. S týmto tvrdením sa nedá nesúhlasiť, veď ľudstvo od nepamäti žije vo „svorkách“, čo bolo jedným z najdôležitejších dôvodov, že sme vôbec ako živočíšny druh vznikli. Čím to teda je, že budovanie produktívnych vzťahov, či už je to v rodinách, na pracoviskách, v politike alebo v športe je také náročné? Bude to asi tým, čo hovorí môj najobľúbenejší citát od Roberta Zenda: „Ľudia majú iba jednu spoločnú vlastnosť – každý je iný“.

Náročnosť budovania dobrých a produktívnych vzťahov potvrdzuje aj kniha Get Better (Zlepši sa) od Todda Davisa, ktorý popisuje 15 spôsobov ako budovať efektívne vzťahy na pracovisku. Z nich by som rád uviedol dva, ktoré majú súvislosť s talentmi. Prvým je schopnosť vidieť nielen výkonnosť ľudí v minulosti, ale predovšetkým ich potenciál rastu. To platí predovšetkým pre situácie, keď sú ľudia poverení novými úlohami a nové výzvy nemusia mať nič spoločné s ich predchádzajúcimi skúsenosťami. Druhým, ale pritom základným predpokladom budovania efektívnych vzťahov je pokora a schopnosť potlačiť svoje ego za účelom prispenia k úsiliu iných, resp. tímu. Práve čítam vynikajúcu knihu Ego Is the Enemy (Ego je nepriateľ) od Ryana Holidaya, v ktorej sa píše, že sebapoznanie je prvým krokom k pokore.

Práve preto znalosť všetkých talentov, ale predovšetkým tých, ktoré patria do domény budovania vzťahov, dokáže poskytnúť návod k tomu, ako vzťahy budovať efektívnejšie tak, aby tímy a organizácie boli schopné neustále zvyšovať svoju výkonnosť. Poznatky o emočnej inteligencii, konverzačnej inteligencii a dynamike tímov sú ďalšie dôležité ingrediencie. Pochopiteľne, poznatky je potrebné doplniť o nástroje, ktoré umožnia namiešať ten správny koktail pre každú dvojicu spolupracovníkov, pre každý tím a pre každú organizáciu. To, ako fungujú vzťahy v organizácii určuje jej kultúru, nie naopak. Dobrou správou je, že talenty z domény budovania vzťahov sú zo štatistického pohľadu najfrekventovanejšie. V prvej desiatke najviac sa vyskytujúcich talentov môžeme nájsť až 4 talenty z tejto domény, čo iba potvrdzuje, že sme boli stvorení na život v svorkách. Pozrime sa teda, ako pomáhajú budovať vzťahy jednotlivé talenty.

Talent Prispôsobivosť je desiatym najčastejším talentom v Top 5. Ľudia s týmto talentom sa radi nechávajú unášať prúdom udalostí, to znamená, že nemajú problém prispôsobiť sa iným ľuďom, prípadne častým zmenám. Takýchto ľudí nič tak ľahko nevyvedie z miery, čo určite ocenia tí kolegovia, ktorí sem tam potrebujú upokojiť, najmä v krízových časoch. Okrem toho sú to ľudia, ktorí hravo zvládajú viaceré priority a požiadavky okamžite reagovať na nové impulzy alebo úlohy. Tento talent by sa dal prirovnať k palme, ktorej kmeň je členený tak, že sa síce výrazne ohýba v silnom vetre, ale iba ťažko sa zlomí.

Talent Prepojenosť je dvadsiatym tretím najčastejším talentom v Top 5. Takíto ľudia veria, že všetko navzájom nejako súvisí a že všetko, čo sa deje, má nejaký význam. Manažéri s týmto talentom môžu byť mostom, ktorý spája ľudí pre dosiahnutie spoločného cieľa. Dokážu pomôcť iným ľuďom pochopiť celkový kontext stratégií, plánov, úloh alebo zmien. Sú predurčení na to, aby eliminovali organizačné silá a orientovali úsilie viacerých tímov želaným smerom. Podobne ako ľudia s talentom Harmónia sa snažia riešiť konflikty tak, že hľadajú tie oblasti, kde sa sporiace strany zhodnú.

Talent Rozvíjač je celosvetovo pomerne vysoko na dvanástom mieste, čo je dobrá správa pre tých, ktorí privítajú cudziu intervenciu, resp. podporu pre svoj osobný rozvoj. Ľudia s týmto talentom totiž rozoznajú potenciál v iných ľuďoch, tešia sa aj z ich malého pokroku a sú spokojní, keď ich zverenci alebo kolegovia napredujú. Manažéri s týmto talentom sú pre každého, kto sa chce posúvať, doslova požehnaním. Užitočnou prednosťou tohto talentu je schopnosť vysvetľovať zložité veci tak, aby to všetci pochopili. Ideálnym povolaním pre takýchto ľudí je učiteľ, tréner alebo kouč, ale tým výpočet možností zďaleka (podobne, ako to je so všetkými ostatnými talentmi) nekončí.

Talent Empatia je jediný talent spomedzi všetkých 34 talentov, ktorého frekvencia sa demograficky líši a aj preto sa o ňom rozpíšem trochu obšírnejšie. Zatiaľ čo medzi ostatnými talentmi nenájdeme štatisticky významné rozdiely medzi národmi, pohlaviami, rasami, náboženstvami a už vôbec nie generáciami, Empatia je významne frekventovanejšia u žien (piaty najčastejšie sa vyskytujúci talent v Top 5), kým u mužov je to až dvadsiaty talent. Celkovo je frekvencia výskytu ôsma v poradí, čo hovorí o tom, že assessment Clifton StrengthsFinder® si zatiaľ robí významne viac žien ako mužov. Nedá mi tu nepoznamenať, že to bude asi „talentom“, ktorý síce Gallup nedefinuje, ale je pre zmenu frekventovanejší u mužov. Čitateľ už zrejme vytušil, že ide o márnomyseľnosť, častokrát označovanú čechizmom ješitnosť. Moja štatistika vyššie uvedenú disproporciu takisto potvrdzuje. Z 24 zákazníkov, ktorí majú Empatiu v Top 5 sú iba štyria muži, pričom jednému z nich to manželka ešte stále nechce veriť 😉 , takže tento talent asi nie je dostatočne rozvinutý. Spomeniem tu ešte jeden zaujímavý príbeh. Keď jeden vysoký policajný dôstojník (plukovník) v Mexiku uvidel výsledky assessmentu a Empatiu na prvom mieste, jeho prvá reakcia bola, že to nikto nikdy nesmie vidieť. To bolo ešte „osladené“ tým, že Velenie mal na 33. mieste a Disciplínu na samom spodku talentového profilu. Netrvalo však dlho a rozvoj (nielen) tohto talentu v spolupráci s koučkou mu vyniesol povýšenie na generála. Divíte sa? Veď úlohou polície je pomáhať a chrániť, nie? Nehovoriac o tom, že čoraz dôležitejšou súčasťou manažérskej výbavy je emočná inteligencia, kde empatia určite nie je na zahodenie.

Talent Harmónia je možno trochu prekvapivo tiež pomerne vysoko v rebríčku najfrekventovanejších talentov, a síce na siedmom mieste hneď pred Empatiou. Je to asi preto, lebo svorky vznikli preto, aby spolupracovali a nie, aby jej členovia hľadali zámienky pre neustále konflikty. Ľudia s týmto talentom sa preto snažia nájsť konsenzus. Keď to nejde priamo v predmete sporu, snažia sa nájsť inú oblasť, kde je pravdepodobnosť súladu medzi sporiacimi sa stranami väčšia. Manažéri s týmto talentom by si však mali dať pozor, aby nechali dostatok priestoru pre konštruktívne konflikty, napríklad, keď je potrebné posunúť sa do neprebádaného priestoru.

Talent Včleňovač je hneď po Prepojenosti druhým najzriedkavejším talentom domény budovania vzťahov, t. j. na dvadsiatom druhom mieste. Ľudia s týmto talentom sú veľmi tolerantní a ľahko akceptujú iných v tímoch alebo skupinách, v ktorých pôsobia. Nemajú radi, keď sú ľudia odstrkovaní a snažia sa nájsť spôsob, aby sa každý mohol cítiť užitočný. Manažéri s týmto talentom to majú niekedy ťažké, keď musia dávať pozor na to, aby im zverené zdroje využívali hospodárne a prepúšťanie bude pre nich zrejme veľmi náročná úloha.

Talent Jedinečnosť treba chápať ako schopnosť rozoznať, ako môžu rôznorodí ľudia produktívne spolupracovať. Tento talent je trinásty najfrekventovanejší, čo je opäť dobrá správa, pretože je prínosom, keď má každý vo svorke to správne miesto. Ako sa zvykne hovoriť, perfektný tím je dobre zladený súbor nedokonalých jedincov. Manažéri s týmto talentom majú nos na to, aby zostavovali vysoko produktívne a efektívne tímy. Niektorí ľudia s takýmto talentom sú schopní „preskenovať“ úplne cudzích ľudí v priebehu niekoľkých minút podľa toho, ako sa tvária, ako rozprávajú, podľa reči tela a pod. Sami však nemajú radi, keď im niekto dáva robiť to, na čo nemajú talent.

Nikto, ani ten s Pozitívnosťou na spodku svojho talentového profilu, ráno nevstane s myšlienkou, že ide naštvať všetkých okolo seba. Talent negatívnosť totiž, našťastie, neexistuje.

Talent Pozitívnosť je jedenásty najčastejší talent v Top 5, čo je možno prekvapením, lebo veľa ľudí vníma život nie práve najpozitívnejšie (assessment si robia zrejme ľudia, ktorí si veria, že dokážu aspoň svoj svet spraviť lepším). Treba si preto vážiť ľudí s týmto talentom, ktorí sú nákazliví svojim nadšením. Sú väčšinou dobre naladení a robia život ľudí okolo seba krajším. Manažéri s týmto talentom by si však mali dať pozor, aby neoceňovali ľudí vtedy, keď si to nezaslúžia. Výskumy ukazujú, že nezaslúžená pochvala môže spôsobiť viac škody ako tvrdá kritika. Takisto by si mali dať pozor, aby nezľahčovali problémy, ktoré sa môžu vymknúť spod kontroly. A ešte jedna poznámka. Nikto, ani ten s Pozitívnosťou na spodku svojho talentového profilu, ráno nevstane s myšlienkou, že ide naštvať všetkých okolo seba. Talent negatívnosť totiž, našťastie, neexistuje.

Na záver nám zostal určite najreprezentatívnejší talent z diskutovanej domény, Spriaznenosť. Nielenže v angličtine sa toto slovo zhoduje s názvom domény (Relator/Relationship building), ale je na štvrtej priečke aj najfrekventovanejším talentom tejto domény. Ľudia s výrazným talentom v tejto oblasti majú radi úzke osobné vzťahy s ostatnými. Dokážu prekvapiť iných tým, že im pomôžu objaviť schopnosti nadviazať priateľské vzťahy ľahšie, ako si to vedeli predstaviť. Spoločnou črtou všetkých zrelých talentov je využiť svoje danosti v prospech iných. Manažéri by si mali dať pozor, aby nevzbudzovali dojem, že uprednostňujú niektorých svojich podriadených pred inými. Je zaujímavé, že ľudia ľahko dôverujú manažérom s talentom Spriaznenosť, ale táto dôvera nemusí byť opätovaná. Zamestnanci môžu takýchto manažérov vnímať ako ľudí, ktorých je ťažko dobre spoznať.

Nabudúce sa pozrieme na to, ako využiť talenty na to, aby sme boli dobrí lídri.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 2,014 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.