Kreatívne vodcovstvo

Na svete je veľa kreatívnych ľudí, ale nie všetci sú lídri. A naopak, nie všetci lídri sú veľmi kreatívni. Dobrou správou je, že existuje takmer 280 tisíc kombinácií päť najsilnejších talentov, ktoré umožňujú hľadať tú svoju vlastnú kreatívnu energiu.

Môj priateľ Victor Seet zo Singapúru v svojom článku 13 princípov kreatívneho vodcovstva popísal, ako byť kreatívnym lídrom využitím kombinácií talentu Predstavivosť (Vymýšlející)[1] s trinástimi inými talentmi. To ma inšpirovalo k hľadaniu ďalších zaujímavých kombinácií, keďže talent Predstavivosť zďaleka nie je jediným talentom, ktorému je kreativita vlastná, aj keď je určite jeden z najvhodnejších. Vychádzal som pri tom z poznatkov o dynamike talentov. Je to výsledok výskumu popisujúci typické modely, ktoré prevažujú v skúmaných skupinách ľudí s rovnakými kombináciami talentov.

Talenty podporujúce kreativitu nájdeme v každej doméne. Na ilustráciu tohto tvrdenia som si pre tento článok vybral po dva talenty z každej domény, pričom som sa vyhol ich kombinácii s talentom Predstavivosť. Veľa ľudí totiž robí chybu, že láme nad sebou palicu, keď sa medzi ich najsilnejšími talentmi neobjaví ten, ktorý si personifikujú s nejakou schopnosťou alebo zručnosťou. Tak, ako neexistujú tie najlepšie talenty pre vodcovstvo, neexistuje ani žiadna optimálna kombinácia talentov pre kreativitu. Keď pre nič iné, tak preto, lebo poznáme veľmi veľa druhov kreativity. Stačí iba vymenovať profesie ako hudobný skladateľ, dirigent, aranžér, choreograf, tréner, kouč, učiteľ, dizajnér, maliar, vedec, ale i vojenský veliteľ, záchranár, lekár a mohli by sme pokračovať ešte veľmi dlho. Každé z týchto povolaní potrebuje iný druh kreativity. V tomto článku sa však budem pridržiavať témy vodcovstva, čo je pochopiteľne, téma do značnej miery generická.

Aby moje úvahy boli použiteľné pre čo najviac ľudí, pre každý vybraný talent som vybral kombináciu s najpravdepodobnejším talentom, ktorý sa s ním vyskytuje medzi piatimi najsilnejšími talentmi a pridal som ešte jeden talent, kde som si dal záležať, aby bol z inej domény.

Princíp č. 1: Uvedomte si, že všetky zdroje sú obmedzené.

Organizátor a Zodpovednosť

Táto kombinácia talentov umožní viesť takým spôsobom, ktorý rešpektuje disponibilnosť existujúcich alebo dostupných zdrojov a pritom optimalizuje spôsob, ako sa tieto zdroje použijú tak, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Takýto líder má všetky predpoklady na to, aby viedol svojich ľudí k hospodárnosti a vysokej produktivite.

Princíp č. 2: Snažte sa zladiť štýl vedenia s typmi ľudí, ktorých máte k dispozícii.

Organizátor a Jedinečnosť

Čo si možno priať viac, ako schopnosť improvizovať a zároveň mať k dispozícii podrobnú databázu disponibilných „ingrediencií“. Táto výnimočná kombinácia dokáže prispôsobiť vodcovstvo schopnostiam a talentom ľudí a zároveň využiť tieto danosti optimálnym spôsobom.

Princíp č. 3: Trikrát meraj a raz rež.

Rozvážnosť a Zodpovednosť

Nie, nie je to chyba. Známe príslovie som hyperbolizoval vedome. Spolupráca týchto dvoch talentov by na prvý pohľad mohla vyzerať ako všetko, len nie to, čo si predstavuje väčšina ľudí pod kreatívnym vodcovstvom. Treba si však uvedomiť, že vodcovia často zodpovedajú za návratnosť značného kapitálu a za osudy mnohých ľudí. Je preto ich povinnosťou manažovať riziko tak, aby neohrozili žiadnu záujmovú skupinu. Asi sa všetci zhodneme na tom, že minimalizácia rizika nevylučuje snahu o inovatívne riešenia. Práve naopak. Ako hovorí jeden môj klient s touto kombináciou talentov, keď sa raz rozhodne akceptovať určitú mieru rizika, nikdy sa už neobzerá späť.

Princíp č. 4: Pri výbere tej správnej cesty posudzuj pomer prínosov a nákladov.

Rozvážnosť a Strategický

Toto je krásny príklad kombinácie talentov, ktorá sa osvedčí pri prijímaní dôležitých rozhodnutí. Strategický talent posúdi prínosy rôznych riešení a Rozvážnosť k tomu pridá element nákladov. Ak použijete pri rozhodovaní porovnanie prínosov a nákladov, ste na najlepšej ceste prijať tie správne rozhodnutia.

Princíp č. 5: Ak chceš v konkurencii uspieť, urob tvrdú prípravu zaujímavou.

Súťaživosť a Pracant (Produktivní)

Tu sa mi núka porovnanie so športom. Aby ste svoj tím motivovali k tvrdému tréningu, je užitočné urobiť tréning nejakým spôsobom zábavným. V práci to môžete uplatniť napríklad tak, že dáte ľuďom také ťažké úlohy, na ktoré majú vhodné talenty, resp. im poskytnete priestor na to, aby si na osvojenie potrebných zručností alebo dosiahnutie cieľov vybrali tú svoju cestu.

Princíp č. 6: Vytvorte jasnú víziu budúcnosti, v ktorej zvíťazíte nad konkurenciou.

Súťaživosť a Pozitívnosť

Tvrdú prípravu, ktorá je potrebná k víťazstvu, budú vaši ľudia znášať ľahšie, keď im dokážete čo najlepšie priblížiť chuť víťazstva, ktoré bude odmenou za tvrdú prácu. Nezabudnite po dosiahnutí víťazstva splniť to, čo ste sľúbili. A aj keď sa vízia celkom nenaplní, vždy si môžeme povedať, že čo nás nezabije, to nás posilní.

Princíp č. 7: Ak chcete dosiahnuť niečo výnimočné, spoznajte seba.

Výnimočnosť (Uznávaný) a Študent (Učící)

Tu ma inšpiroval citát Tomáša Baťu: „Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“ Budovanie seba je najefektívnejšie, keď sa najprv spoznáme. Až potom vieme, do čoho investovať najviac svojho úsilia (do silných stránok) a kde sa potrebujeme pripraviť na väčšiu drinu, prípadne bolesť. Len málokto má totiž to šťastie, aby prežil celý svoj život tak, že nedostanú zabrať aj tie menej rozvinuté talenty.

Princíp č.8: Nebojte sa prezentovať odvážne sny.

Výnimočnosť (Uznávaný) a Futurista (Budoucnost)

Toto je kombinácia, kde sa oba talenty vzájomne výdatne podporujú a dopĺňajú. Vodcovia s touto kombináciou talentov prirodzene nasmerujú tvorbu svojich vízii k niečomu, čo tu ešte nebolo a čo sa mnohým môže zdať ako fantazírovanie. Snaha o dosiahnutie výnimočnosti však takýmto vodcom dodá silu prezentovať aj na prvý pohľad bláznivé myšlienky a nadchnúť pre ne iných.

Princíp č. 9: Chovajte sa k iným tak, ako to očakávajú oni.

Prispôsobivosť a Empatia

O tomto platinovom pravidle som už písal v čísle 87. Táto kombinácia talentov poskytne lídrom neobmedzený priestor pre hľadanie správneho spôsobu, ako najlepšie motivovať iných, aké roly v tíme im prideliť a ako ich oceňovať tak, aby z toho mali najlepší možný pocit.

Princíp č. 10: Hľadajte nové riešenia, ktoré sú potrebnou odozvou na zmenu vonkajších podmienok.

Prispôsobivosť a Sebavedomie

Zatiaľ čo ľudia s talentom Prispôsobivosť bez vodcovských ambícií môžu mať sklon ku kopírovaniu reakcie iných na meniace sa vonkajšie podmienky, prípadne k čakaniu na rozhodnutie iných, talent Sebavedomie vám dodá energiu a odvahu, aby ste hľadali inovatívne riešenia vy sami alebo aby ste k tomu viedli váš tím.

Princíp č. 11: Buďte motorom budovania organizačnej kultúry postavenej na zodpovednosti.

Spriaznenosť (Vzťahy) a Zodpovednosť

Ako hovorí Judith E. Glaser, to, či dosiahneme vyššiu úroveň, závisí od našej kultúry, ktorá záleží od našich vzťahov (ktoré závisia od kvality našich konverzácií). Pokiaľ sa budete zodpovedne starať o vaše vzťahy, ľudia uveria hodnotám, ktoré vyznávate a zákonite povedú k zodpovednému správaniu, ktoré bude produkovať želateľné výsledky.

Princíp č. 12: Budujte dôveru na základe autentického správania sa.

Spriaznenosť (Vzťahy) a Viera

Keď budete otvorení voči druhým, čo o. i. znamená, že budete aj zraniteľní a priznáte si svoje slabiny a zároveň sa budete dôsledne hlásiť k svojim hodnotám, vytvoríte si dôverné vzťahy. Tie sú základným predpokladom toho, aby ste mohli hľadať nové a kreatívne riešenia bez toho, aby ste sa museli obávať, že utrpí vaša reputácia, ak sa ukáže, že vám chýbajú nejaké vedomosti alebo znalosti. Ako hovorí J. Welch, keď ste riaditeľom veľkej firmy, musíte byť pripravený na to, že budete najhlúpejší človek v miestnosti.

Princíp č. 13: Podporujte osobný rozvoj svojich ľudí a vyžadujte objektívne merateľnú návratnosť takýchto investícií.

Analytický a Študent (Učící)

Sú manažéri, ktorí posielajú ľudí na školenia, aby si mohli „odfajknúť“, že investujú do svojich zamestnancov. Väčšina kurzov je však buď generických alebo sa nehodia k osobnostnému profilu všetkých účastníkov. Táto kombinácia talentov vám umožní investovať do ľudí s jasným cieľom, ako takáto investícia prispeje k zvýšenej výkonnosti účastníkov vzdelávacích programov ako i celej firmy.

Princíp č. 14: Využite svoju schopnosť rozoznať modely a trendy na hľadanie logických riešení problémov.

Analytický a Renovátor (Napravující)

Ako hovorí citát E. Deminga, v Boha veríme, všetci ostatní musia priniesť dáta. Ľudia s analytickým talentom nielenže vidia dáta, ale vedia z nich vytvoriť užitočné informácie. V kombinácii s talentom Renovátor vedia ušetriť veľa času, pretože nemusia pri riešení problémov plytvať energiou na hľadanie pravých príčin problémov. Namiesto toho môžu sústrediť svoju energiu na hľadanie najrýchlejších, najlacnejších, prípadne najúčinnejších riešení.

Princíp č. 15: Orientujte svoje hlboké myšlienky na generovanie praktických informácií.

Vstupy (Zvídavý) a Intelektuálnosť

Kým niektorí ľudia s talentom Intelektuálnosť môžu byť považovaní za nepraktických čudákov, talent Input je skvelým navigátorom vašich myšlienok smerom k kreatívnej tvorbe praktických informácií, prípadne návodov na riešenie problémov.

Princíp č. 16: Hľadajte tie najlepšie slová a príbehy, aby ste nadchli ostatných pre Vaše myšlienky.

Vstupy (Zvídavý) a Komunikácia

Nebojte sa niekedy trochu zdramatizovať nudnú skutočnosť, keď potrebujete zaujať, inšpirovať alebo motivovať. Ľudia reagujú oveľa spontánnejšie na zaujímavé príbehy ako na suchú, aj keď objektívnu pravdu. Vytvorením kreatívnych spôsobov podania informácií bez toho, aby ste mystifikovali, si získate srdcia svojich ľudí.

Uvedených 16 princípov je iba ukážkou toho, ako možno využívať synergiu talentov. Táto úvaha zároveň naznačuje, aké rozmanité možnosti môžu mať lídri k dispozícii, keď vytvoria také prostredie, v ktorom môže líderskú rolu prevziať každý, kto disponuje vhodnými kombináciami talentov. Ešte silnejšie synergie vznikajú, keď lídri dajú dohromady všetkých ľudí, ktorí môžu produktívne a hospodárne prispieť k tvorbe potrebných riešení.

V budúcom čísle sa pozrieme na to, ktoré talenty môžu podporiť nadobudnutie najdôležitejších líderských zručností.

[1] Gallup nedávno sprístupnil české názvoslovie talentov, ktoré, žiaľ, nie vždy vystihuje význam anglického originálu. Tam, kde by hrozila možnosť uviesť čitateľov do omylu, uvádzam v zátvorke aj český popis talentu. Assessment StrengthsFinder bol premenovaný na CliftonStrengths a je ho už možné absolvovať aj v českom jazyku.

Ivan Košalko

Ivan Košalko inšpiruje ľudí, rozvíja ich profesionálny potenciál a spolu s nimi nachádza ten najlepší spôsob, ako pracovať a žiť.

 1,841 total views,  1 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.