Kultúra zodpovedného prístupu: Dodržiavať ústredné hodnoty a napĺňať ciele

Mananžéri sú vždy presvedčení, že vedú dobrý úsek. Ale aj napriek tomu presvedčeniu vedia, že niekedy im niečo ukĺzne: kedy-tedy prešvihnú termín, kedy-tedy zaklamú zákazníkovi, niekedy sľúbia viac, ako sú schopní dodržať… a možno si na poradách niekedy nárokujú priveľa priestoru.

Ani jedna z týchto vecí nie je vážny nedostatok, ale ak nezačnete seba i svojich ľudí brať na zodpovednosť za tie malé veci, malé veci sa budú hromadiť dovtedy, až poškodia dôležité výsledky.

Zodpovednosť má pre rôznych ľudí rôzny význam. V našom prípade poďme hovoriť o osobnej ochote niesť dopad výsledkov vlastného správania a konania.

Predstavte si všetky tie prípady, kedy ste vy alebo vaši ľudia podliezli latku v zákazníckych vzťahoch, pri osobnej integrite, pri kontakte so spolupracovníkmi. Nesiete zodpovednosť za tieto zlyhania? Môžete mať hodnoty vyvesené na webovej stránke, môžete o nich prednášať pracovníkom, ale ak vás nikto neberie na zodpovednosť za ich dodržanie, čoskoro skĺznete do starého správania.

Ale ako sa dá dosiahnuť pracovná kultúra, ktorá sa zakladá na osobnej zodpovednosti? Nie je to také ako pri ostatných projektoch – od začiatku potrebujete získať podporu všetkých, potrebujete zabudovať princíp osobnej zodpovednosti do všetkých procesov v podniku a potrebujete z nej urobiť súčasť každého aspektu podnikového života:

  1. Začnite o zodpovednosti otvorene hovoriť. Je možné, že aj keď sa v minulosti zodpovednosť za pokazené veci nepreberala, nikto nemá pocit, že by pochybil. Možno im nikto nepovedal, že majú v svojom prístupe niečo zmeniť. Vyštartujte svoju iniciatívu tým, že si ich zvoláte, otvorene prediskutujte podnikové hodnoty a očakávania na správanie ľudí. Ukážte, kde v minulosti podliezali latku. Vysvetlite im, že sa nemusia obávať následkov, ak priznajú pochybenie – svoje alebo iných. Požiadajte ich, aby sa podelili o to, ako vidia negatívne dopady nevhodného správania na biznis. Vysvetlite im, že tieto negatívne dopady sa budú časom len zhoršovať, lebo iní si z nich urobia svoj nový štandard.
    Aby ste podnietili ľudí k úprimným reakciám, priznajte svoje vlastné pochybenia. Vysvetlite, že odteraz sa veci budú diať inak, a dohodnite so svojimi podriadenými, aké hodnoty a aké kľúčové správania potrebujete dodržiavať, aby ste ako útvar dosiahli strategické ciele. Nakoniec zdôraznite, že odteraz budú všetci, obyčajní pracovníci i vedúci, braní na zodpovednosť za to, že dohodnuté hodnoty a správania budú každodenne pred-žívať.
  2. Trénujte ľudí v zodpovednosti. Manažéri s obľubou vydávajú „príkaz generálneho riaditeľa“ a očakávajú, že všetci ho automatický začnú dodržiavať. Lenže ľudia pokračujú v starom správaní, pretože ho už majú zabehané. Potrebujete pre nich navrhnúť plán tréningov a rozvoja, ktorý im pomôže porozumieť, prečo je zodpovednosť také dôležitá, a ako vyzerá správanie, keď sú „zodpovední“. V týchto tréningoch ukážte, aký dopad bude mať ich preberanie zodpovednosti na ich plat a postup. Naučte ich, ako si majú vzájomne poskytovať spätnú väzbu, pokiaľ narazia na nepreberanie zodpovednosti u niekoho iného. Lídri potrebujú špeciálny program, ktorý im vysvetlí, ako zodpovednosť vyzerá na ich pozícii a ako byť pre iných rolovým modelom preberania zodpovednosti.
  3. Správanie musí mať dopady. Každý bude zodpovedný nielen za výsledky svojej práce, ale aj za spôsob, akým ju robí. Ich odmeny budú závisieť od oboch. Ak váš najlepší predajca má úžasné čísla, ale terorizuje sklad, aby expedoval nerealisticky rýchlo, toto správanie má dopady. Takisto pracovník, ktorého zákazníci milujú, ale chronicky nedodržiava dohody, pocíti dopady svojho správania. Zadefinujte správania, ktoré sú podľa vás želateľné. Pomenujte, čo sa snažíte napraviť, zaviesť alebo odstrániť. Hlavne ak máte multikultúrny tím, je toto dôležité, pretože každý si môže správanie vysvetľovať podľa svojich národných zvyklostí a dosť odlišne od ostatných. Napríklad môžete naformulovať správania takto: Vždy urob to, čo prisľúbiš. Vždy hovor pravdu. Keď vidíš problém, tematizuj ho. Alebo urobíte zoznamy toho, čo je v poriadku a čo sa nerobí: Buď otvorený, čestný a hovor pravdu. Nevyhováraj sa. Opierajte sa o tieto zoznamy pri vyhodnocovaní výkonnosti a rozoberajte s podriadenými, nakoľko ich napĺňajú.
  4. Pravidelne sa k zodpovednosti a správaniu stretávajte a vydiskutujte si veci. Robte pravidelné stretnutia s tímom, vyzdvihujte ľudí, ktorí preberajú osobnú zodpovednosť, ukazujte, kde sa niečo pokazilo a ako sa to dalo urobiť lepšie. Cieľom týchto stretnutí nie je trestať, ale ukazovať ľuďom, kde máte nastavené svoje štandardy. Využite všetky dostupné komunikačné nástroje, aby ste svojim ľuďom ukázali dôležitosť preberania zodpovednosti. Čím častejšie sa s touto témou budú stretávať, o to rýchlejšie si zvyknú na nové správanie.
  5. Neodmieňajte tých. čo nepreberajú zodpovednosť. Spojte preberanie zodpovednosti s platovým a kariérnym postupom. Keď vaši pracovníci odviedli dobrú robotu a preberali zodpovednosť, odmeňte ich. Ak sa im nedarilo, ubezpečte sa, že chápu, ako je ich výkonnosť a dodržiavanie želaného správania naviazané na ich úspech, plat a kariéru. Ak povýšite pracovníka, ktorý má problém s preberaním zodpovednosti, dávate tým ostatným signál, že preberanie zodpovednosti nie je až také dôležité.
  6. Prijímajte zodpovedných pracovníkov. Zabudujte zisťovanie zodpovednosti do vstupných interview a neberte si do tímu ľudí, ktorí zodpovednosť neprejavujú. Miesto toho, aby ste sa pýtali kandidáta na jeho silné a slabé stránky, spýtajte sa ho, aký príklad preberania zodpovednosti by o ňom asi uviedol jeho bývalý nadriadený… Alebo sa spýtajte na to, kedy spravil nejakú závažnú chybu a ako vtedy postupoval. Ak hľadáte niekoho do riadiacej pozície, pýtajte sa ho na nepríjemné rozhovory, ktoré mal so zamestnancami, čo nepreberali zodpovednosť. Ako to naprával? Aký bol výsledok?
  7. Sledujte, ako sa iniciatíve za zvýšenie osobnej zodpovednosti darí, a ak treba, robte úpravy. Používajte na dosledovanie výsledkov ciele a meradlá. Na pravidelných poradách tieto ciele a meradlá odpočítavajte, aby ste videli, ako napredujú. Pokiaľ to neurobíte, môže sa stať, že sa ciele nenaplnia a vy to už nebudete vedieť vykorigovať.

Ak sa nebudete nepreberaniu zodpovednosti venovať, negatívne dopady sa budú stupňovať a môžu prerásť do celopodnikovej krízy. Ak si z preberania zodpovednosti urobíte osobnú iniciatívy, naučíte svoj tím novému spôsobu správania, pri ktorom výsledky budú predvídateľnejšie a vaše riadiace zásahy sa môžu znížiť.

Z článku Julie Millerovej a Briana Bedforda pre Leadership Excellence.

 4,763 total views,  4 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.