Kurz, kam idete za odmenu :-)

Ako každý rok, aj v tomto roku v lete dobehol do konca ďalší kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (RoRia). Kurz určený pre personálnych manažérov a HR špecialistov v podnikoch a organizáciách je akreditovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a v rôznych podobách sa organizuje už od roku 1996. Dlhé roky sa volal Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov; po poslednej inovácii obsahu dostal aj nové meno: Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov a pod týmto názvom už beží tretí rok.

Kurz je polročný, kombinuje prezenčné semináre, workshopy, tímové diskusie, prípadové štúdie a tréningy (obvykle 1 – 2x do mesiaca) so samoštúdiom. Na záver vypracovávajú účastníci projekt, ktorý predstavuje praktickú aplikáciu niektorej z preberaných tém do prostredia podniku – buď ako plánovaný projekt, ako projekt v realizácii alebo ako návrh možného projektu s jeho manažérskym zdôvodnením efektívnosti a prínosu.

„My sme kurz dostali ako odmenu od našej HR-manažérky 🙂 .”

11 cieľovo orientovaných modulov

Kurz pozostáva z 11 modulov, z ktorých každý sa zaoberá špecifickou témou a všetky budujú na podnikateľskom pohľade na funkciu HR vo firmách: Orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu rozoberá, ako zosúladiť podnikovú stratégiu a stratégiu rozvoja ĽZ, ako sa dá využiť filozofia Balanced Scorecard (BSC) a ako stanoviť ciele a meradlá úspešnosti personálneho úseku. Podniková kultúra hovorí, aké rôzne typy podnikových kultúr existujú a ako sa podpisujú na výkonnosti podniku. Učí účastníkov, ako kultúru merať, ovplyvňovať a budovať. Procesné riadenie personálnych činností hovorí o nástrojoch na procesné vyjadrenie personálnych činností a ako by mali byť personálne procesy vhodne dizajnované. Za ním nasleduje modul Rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien, aby zavádzanie nových personálnych nástrojov bolo do prostredia podniku komunikované a implementované bez podstatnejšieho odporu. Ďalšie moduly sa zaoberajú faktormi ovplyvňujúcimi vysokú výkonnosť podnikov: Kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí vrátane typológie MBTI pre obsadzovanie miest tými správnymi ľuďmi s predpokladom vysokej výkonnosti, Rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov s typológiou DISC („farebná typológia“), ktorá učí, ako zistiť hlavné motivátory jednotlivých ľudí a ako ich viesť k vysokej výkonnosti a plnému nasadeniu, a Riadenie výkonnosti zamestnancov s témami ako „ako riadiť výkonnosť cez KPI a plánovanie osobného rozvoja podriadeného“ a „podnikový systém motivačných rozhovorov: podnikový projekt a jeho realizácia“.

Nasleduje modul efektívnej pracovnej komunikácie spolu s tréningom základných typov personálnych rozhovorov vrátane nácviku odhadu kandidátov pri prijímacom interview. V module Príprava a riadenie vzdelávacieho projektu sa účastníci naučia identifikovať vzdelávacie potreby, navrhnúť vzdelávací projekt, vyhodnocovať ho a prezentovať ho manažmentu spôsobom, ktorý vysoko pravdepodobne povedie k získaniu podpory. Posledný vzdelávací modul pred spracovaním a obhájením záverečného projektu sú manažérske zručnosti HR špecialistu, ktoré sa zapodievajú definovaním roly manažéra, manažérskymi štýlmi a ich uplatnením v rôznych situáciách a prostrediach, manažérskymi technikami ako inštruovanie, delegovanie a riadenie cez ciele, vedením porád a brainstormingov a špecifickými manažérskymi rozhovormi (napr. koučovaním pracovníka).

A čo na kurz hovoria účastníci?

V skupine 2013-2014 bolo účastníkov 16 a reprezentovali prierez výrobným sektorom, sektorom služieb i štátnou správou. Rôznorodosť vysielajúcich firiem sa ukázala byť v minulosti veľkým prínosom, pretože vzájomné diskusie, rôzne prístupy a rôzne pohľady na problém sú veľmi obohacujúce.

Zuzana Trchalová: „Mne dali na kurz referenciu kolegyne, ktoré sa ho už zúčastnili. Kurz bol zaujímavý, rôznorodý. Úžasná skúsenosť, nové vedomosti, rôznorodé témy, kontakty a priateľstvá – toto všetko mi kurz dal. Ďakujem.“

Jana Záhorcová: „Kurzu som sa rozhodla zúčastniť pretože ma zaujal jeho obsah a na kurz som dostala dobré referencie. Ako celok ho hodnotím veľmi dobre tak z pohľadu komplexnosti tém ako aj z celého sprocesovania. Jeho komplexný rozsahom mi poskytol potrebný pohľad na oblasť HR. Veľmi pozitívne hodnotím profesionálny prístup lektorov, ktorí prostredníctvom rôznych učebných metód zrozumiteľne a príťažlivo objasnili vybrané HR témy. Poznatky a inšpiráciu zo školenia už využívam priamo v praxi.“

Anka Laslopová: „Kurz poskytne ucelený pohľad na HR. Jasne a zrozumiteľne podané informácie ma utvrdili v tom, čo robím dobre, otvorili nový pohľad na zabehnuté procesy a vyplnili medzery v procesoch, kde som sa necítila komfortne. Ako bonus ku kurzu som dostala príjemnú atmosféru a nové kontakty.“

Edita Volentierová: „My sme kurz dostali ako odmenu od našej HR-manažérky 🙂 . Získala som prehľad aj o tých personálnych činnostiach, ktoré nevykonávam na svojom pracovisku priamo. Veľmi mi to pomohlo.“

Alena Savarová: „Pomocou workshopov sme sa dozvedeli postrehy a názory aj od kolegov, ktoré sú tak isto prínosom a bonusom ku kurzu.“

Mária Záhorská: „Kurz mi poskytol širší pohľad na HR, nielen ako administrátora, ale hlavne ako partnera v biznise. Oceňujem užitočné rady, tipy, nápady, ktoré sa dajú využiť v praktickom riadení ľudských zdrojov.“

Eva Kočalková: „Zaujali ma prezentované skúsenosti z praxe. Lektor sa venuje okrem vedenia kurzu aj praktickým zavádzaním projektov v podnikoch, čo mu umožnilo využívať príklady z praxe a mne umožnilo pochopiť a porozumieť jednotlivým problematikám.“

Barbora Mašková: „Kurz sa mi veľmi páčil. Témy boli zaujímavé a prístup lektorov fantastický.“

Zuzana Humayová: „Na kurze sa mi páčil prehľad a rozbor HR procesov a najviac ma zaujali typológie DISCMBTI, ktoré možno využiť pri nábore a výbere pracovníkov. Tento kurz by mali absolvovať všetci HR-isti. Spoznala som tu skvelých a zaujímavých ľudí.“

 4,436 total views,  5 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.