Kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov sa dostal po 15 rokoch do ďalšej vývojovej etapy

V máji 2012 sa dostali do praxe poslední Špecialisti pre rozvoj ľudských zdrojov. Po 15 rokoch, najmenej toľkých vzdelávacích skupinách a vyše 200 absolventoch je tu nová kvalita.

Od tohto roku na jeho miesto nastupuje inovovaný kurz pre pracovníkov útvarov ľudských zdrojov: Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

Ako sme začínali

Prvý kurz Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov začínal na jeseň roku 1996. Nebol to prvý kurz tohto razenia v našej firme – ale bol prvý akreditovaný kurz zameraný špecificky na cieľovú skupinu personalistov. Predtým sme zrealizovali bohato obsadený diaľkovo-prezenčný kurz manažmentu FEMT. Bola v ňom aj téma práce s ľudskými zdrojmi a vtedy sa ukázala nová potreba – tak vznikol projekt samostatného kurzu týkajúci sa iba rozvoja ľudských zdrojov podnikov a organizácií.

Materiálov sme mali dosť. Z Rakúska, zo štúdia MBA, som si priniesla množstvo výdatných testov, prípadových štúdií a najnovšej literatúry v tejto oblasti. Kolega Ivan Burger mal bohaté zdroje z výcviku trénera manažmentu a už vtedy sme vyše roka pôsobili aj v oblasti podnikového vzdelávania a poradenstva – a to práve s ťažiskom na ľudské zdroje, takže aj vlastných skúseností už bolo dosť.

Tak sme si s Ivanom sadli a zostavili program kurzu. Pôvodne sme plánovali kurz robiť ako rekvalifikáciu pre nezamestnaných a tak sme ho nechali akreditovať na Ministerstve školstva. Prvý beh s nezamestnanými nebol až taký uchvacujúci, všetko pre nich bolo nové a skôr len počúvali a zapájali sa pomenej.

Potom sme však dostali spásnu myšlienku a ponúkli sme kurz podnikom pre ich personálnych manažérov. Dostavila sa odozva a tak sme na jeseň otvorili prvý beh kurzu – taký „zahrievací“, len s troma účastníkmi. Dal sa robiť v riaditeľni (čo bola vlastne Ivanova kancelária 🙂 ), čo kurzu dalo úžasný dôverný charakter. Sedávala som na jednotlivých stretnutiach a boli to skôr priateľské debaty a riešenie konkrétnych problémov, nie „vyučovanie“. Účastníci sami prinášali ťažiská, na ktoré sa v rámci danej témy potrebovali viac sústrediť. Tá pragmatická atmosféra bola natoľko podnetná, že sme sa ju vedome snažili zreplikovať vo všetkých ostatných kurzoch a založili sme vzdelávanie skôr na diskusiách a spoločnej práci ako na prednáškach a „nácvikoch“.

Obsah a formy účasti

Na začiatku kurzu účastníci dostali účastnícky šanon, do ktorého pri každom stretnutí pribúdali nové a nové materiály. Najprv sme začínali takými 5 cm šanonmi, ale ako kurzy pokračovali, účastnícke materiály „puchli“ a posledných 6-7 rokov sme už potrebovali 8 cm šanony, aby sa to všetko pomestilo. Keď materiál dosiahol utešených 500 strán, podrobili sme ho silnej redukcii 🙂 a stenčili sme ho – na 400 strán… Hlavne sme z neho povyberali všetky tie múdre články, čo si účastníci mohli načítať aj niekde inde, a nechali sme v ňom klasifikácie, testy, cvičenia a prípadové štúdie.

Dnes je účastnícky materiál postavený tak, že veľmi veľa informácií vzniká v priebehu jednotlivých stretnutí na workshopoch. Tie vypracovávajú samotní účastníci, prezentujú, zapisujú si do materiálov a potom od nás dostávajú náš návrh „správneho“ riešenia. Asi už tušíte, že neexistuje nijaké „jediné správne riešenie“ – vynikajúce riešenia sú vždy kombináciou konkrétnej situácie, ľudí a nástrojov, čo sú k dispozícii – a tak „učebnicové“ riešenia, ktoré fungujú v danej prípadovej štúdii, môžu v reálnom podniku poslúžiť nanajvýš ako dobrá inšpirácia. Čo sa však z nich môžu účastníci naučiť, je istý mentálny postup – prístup k problému a výber kľúčových súvislostí, od ktorých problém začíname riešiť – a v tom si fandíme, že sme účastníkom po všetky tie roky dávali maximum.

Celý kurz bol od samotného začiatku koncipovaný ako vysvetľovanie a odovzdávanie mentálnych modelov, ktoré účastníci môžu neskôr nasadiť na všetky podobné situácie (a aj niektoré hodne nepodobné, ako zopár kreatívnych účastníkov potom v praxi predviedlo).

Obsahovo bol kurz pôvodne rozdelený do 10, neskôr 11 tematických celkov: orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu, podniková kultúra, procesné riadenie personálnych činností, rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmien, kompetenčný model, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí, rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov, efektívna pracovná komunikácia, personálne rozhovory, riadenie výkonnosti zamestnancov, príprava a riadenie vzdelávacieho projektu a manažérske zručnosti HR špecialistu.

V rámci týchto celkov sa preberali aj témy ako Balanced Scorecard (od ktorej sa odvíja náš preferovaný model výkonnosti), KPI, typológie MBTI a DISC, SWOT, transakčná analýza a riadenie projektu – doplnené praktickými tréningami manažérskej komunikácie a rôznych personálnych rozhovorov. Potom podľa programu účastníci spracovali záverečný projekt a na poslednom stretnutí svoj projekt prezentovali a dostali spätnú väzbu od kolegov i od lektorov.

Sme hrdí na to, že po ukončení kurzu sa niektorí naši bývalí účastníci so svojimi projektmi prihlásili aj do národnej súťaže v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov – HR Gold. Dokonca v roku 2010 jedna účastníčka, Ing. Jela Hamajová zo spoločnosti TRENS SK, a.s. a jej kolektív s projektom „Podpora výkonnosti podniku prostredníctvom HR nástrojov – cesta k strategickému partnerstvu HR úseku s vedením podniku“ v súťaži aj vyhrali. A v ich súťažnom projekte použili práve ten koncept, ktorý spomínaná víťazka ceny získala v našom kurze.

Zvláštnosťou kurzu bolo aj to, ako postupne menil svoje formy účasti. Začínal ako kurz, do ktorého si podniky mohli prihlásiť svojho HR pracovníka. Neskôr sa začali prihlasovať do kurzu aj samoplatcovia, ktorí sa chceli vybudovať v novej kariérnej oblasti, pretože plánovali zmeniť svoje zameranie. No a niekedy veľké podniky kúpili celý jeden kurz pre svojich pracovníkov personálnych úsekov, využili ho ako „vnútropodnikové vzdelávanie“ a zase inokedy prihlásili do kurzu viacerých účastníkov súčasne. Máme dokonca viacero podnikov, kde tento kurz je „dedičný“ – najprv ho absolvovala personálna manažérka a potom ho v ďalších rokoch postupne absolvovali aj jej spolupracovníci.

Často sme mali záujem prevyšujúci kapacitu kurzu – vtedy bežali dva ročné kurzy paralelne. Keďže dôležitou súčasťou úspechu kurzu je aj konfrontácia účastníkov s podmienkami v podnikoch svojich kolegov, snažili sme sa nemať „jednofarebné“ kurzy. A táto vzájomná výmena skúseností a spolupráca pri riešení problémov, s ktorými by sa účastníci inak do kontaktu nedostali, bola vždy zo strany účastníkov hodnotená ako pridaná hodnota k celému vzdelávaniu.

Posledný „Špecialista“

Kredit z Ministerstva školstva SR je platný vždy na určité obdobie. Keď začínal ročník 2011-2012 Špecialistu pre rozvoj ľudských zdrojov, vedeli sme, že s týmto kreditom to bude posledný kurz. Keďže sme nevedeli do poslednej chvíle ustáliť počet účastníkov, podarila sa nám taká veľká skupina, ktorá presiahla našu obvyklú toleranciu – v tomto kurze bolo až 19 ľudí. Rozmýšľali sme, či ho predsa nerozdelíme na dva menšie, ale do toho vstúpila pracovná záťaž, kedy sme nemohli zaručiť, že budeme mať k dispozícii dostatok voľných termínov pre dve paralelné skupiny, a tak sme radšej zostali ako jedna veľká skupina.

Kurz vyštartoval v októbri 2011 a mali sme v ňom zmiešanú účasť – po jednom človeku z niektorých podnikov, niekoľko samoplatcov a väčšiu skupinu z jedného podniku. Bol to živý kurz, v ktorom účastníci pokrývali spektrum od malých až po obrovské firmy a od výroby až po služby, čiže príklady z praxe boli skutočne pestré a krivka učenia sa bola patrične strmá. Účastníci prišli z takých podnikov ako COOP Jednota Nové Zámky, s.d., ZF Boge Elastmetall Slovakia, Liptovská mliekareň, a.s., Enermont s.r.o., MONOGRAM Technologies, s.r.o., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bekaert Slovakia, s.r.o., HYDROCHEM, s.r.o., Emerson, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ZENTIVA a.s. a Západoslovenská energetika, a. s.

A aký bol tento kurz pre účastníkov? Na záver si vždy robíme dvojaké vyhodnotenie – jedno štandardné anonymné na interného hodnotenie kvality a druhé menovité pre potreby článku o kurze. Tento rok sme kládli len dve otázky: ako účastníci hodnotili kurz ako celok a čo ich v kurze najviac zaujalo. Vyberáme z hodnotení:

Jana Koláriková, ZF Boge Elastmetall Slovakia: „Tento kurz prekročil moje očakávania aj napriek tomu, že moje očakávania boli vysoké. Veľmi pekne ďakujem za všetko, čo si so sebou odnášam, a verím, že to v budúcnosti určite využijem. Najviac ma zaujal postoj celej skupiny, ktorá kládla správne otázky, a pán Burger mal v rukáve vždy nejakú odpoveď… aj vtipnú, čím vťahoval ľudí do diskusie… Ďakujeme. 🙂 „

Dominika Sudová, Bekaert Slovakia, s.r.o.: „V kurze bolo veľa teórie, ale prijateľnou a zábavnou formou, čiže som si z každého stretnutia niečo odniesla a nemusela som študovať v papieroch… Zrozumiteľné a jasné. Najviac ma zaujala časť o výberovom procese od základnej požiadavky na voľné miesto cez job description až po prijatie zamestnanca. Táto téma mi bola najbližšia, pretože pracujem na pozícii náborového pracovníka.“

Lucia Macková, Západoslovenská energetika, a. s.: „Bolo prospešné oživiť si niektoré oblasti, ktoré som sa učila ešte na VŠ, v prepojení už so získanou praxou vo firme.“

Jana Beňová: „Super, nemám pocit strateného času, skôr som sa posunula. Články, knihy z HR oblasti som čítala aj predtým, no na kurze bola táto problematika zosystemizovaná.“

Gabriela Kašová, Enermont s.r.o.: „Štruktúra tém je koncipovaná tak, že účastníkov prevedie všetkými oblasťami, s ktorými sa v HR oblasti môže stretnúť. Všetky témy boli zaujímavé a stretnutia s účastníkmi ma obohatili o skúsenosti z HR v iných spoločnostiach. Vysoko hodnotím profesionálny prístup lektorov, ktorí svojím prístupom posunuli tento kurz na vyšší level vnímania.“

Zuzana Hrdinská, MONOGRAM Technologies, s.r.o.: „V HR oblasti pôsobím ešte krátke obdobie, preto bol tento kurz pre mňa veľmi inšpiratívny. Dozvedela som sa veľa nových zaujímavých informácií, vďaka ktorým môžem zlepšiť chod našej spoločnosti.“

Petra Novotná, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.: „Kurz mal vhodnú intenzitu, periodicitu a rozdelenie tém. Výklad bol pútavý, k veci, doplnený skúsenosťami z praxe. Veľa tém bolo pre mňa novinkou, a to v HR oblasti pracujem nejaký ten rôčik. Kultúrna vložka vo forme vtipov tiež nebola na zahodenie. 🙂 Celkovo som tu rada trávila čas.“

Lucia Matušková, Emerson: „Kurz mi priniesol obohatenie vedomostí, výmenu skúseností a nové kontakty.“

Jana Krkošeková, Západoslovenská energetika, a. s.: „Najviac ma v kurze zaujali záverečné prezentácie projektov ostatných účastníkov kurzu, vzájomná výmena informácií a diskusie.“

Hajnalka Gálová, COOP Jednota Nové Zámky, s.d.: „Kurz bol veľkým prínosom. Mám istotu pri výbere a nastavovaní nových procesov v mojej práci v budúcnosti. Zaujali ma hlavne komunikačný tréning a typológie MBTI a DISC.“

Romana Repkovská: „Najviac ma zaujala téma prijímacie pohovory a typológia osobnosti. Rada by som sa v budúcnosti venovala práve prijímacím pohovorom. Skúsenosti iných a záverečné projekty sú pre mňa inšpiráciou.“

Patrícia Juračičová, HYDROCHEM, s.r.o.: „Páčili sa mi prednášky aj názory ostatných. Prekvapil ma rozhľad, aký ľudia v kurze mali a sebavedomie, s akým sa prezentovali.“

Ja ako kolektorka v kurze chcem v tomto článku poďakovať za všetky tie vaše milé slová. Boli ste dychtivá a zvedavá skupina a aj nám s vami bolo dobre. Dúfame, že sa niekedy v budúcnosti stretneme – napríklad na nadstavbových seminároch HR Profi

Vynútená zmena

Už som spomínala, že týmto kurzom končila platnosť akreditácie na Ministerstve školstva. Ešte začiatkom roka sme spustili proces reakreditácie s tým istým názvom i obsahom. A narazili sme na prekážku – keďže oblasť personálnych činností nebola v povolaniach ešte vydefinovaná, požiadala nás Akreditačná komisia, aby sme upravili obsah a názov kurzu tak, aby pokrýval a opisoval oblasť personálnych činností. A tak sa zrodil kurz Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov, ktorý je obsahovo veľmi podobný so Špecialistom.

Pritom práve posledný beh kurzu s plným spektrom účasti od samoplatcov až po úzko špecializovaných pracovníkov vo veľkých firmách mi ukázal, že pre tých úzko špecializovaných nie je kurz až taký vhodný – do ich oblastí sa nedá ísť do tej hĺbky, akú by oni považovali za najlepšiu, pričom ostatné témy ich až tak nezaujímajú… Kurz je skôr vhodný pre generalistov, pretože učí ľudí vidieť veci v súvislostiach a v spojení so stratégiou a tak ich učí robiť plné spektrum činností, nielen tú jednu. Musí takým byť, pretože je jednak vstupom do oblasti personálneho manažmentu i odrazovým môstikom pre zvýšenie kvalifikácie a prechod aj do iných oblastí HR.

Čiže vzdelávanie HR pracovníkov naďalej pokračuje: obsah sa inovuje iba mierne, forma zostáva, dĺžka zostáva, názov sa mení. Od jesene tohto roku sa pokračuje s názvom Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. (A áno, z poradia slov je jasne cítiť našu preferenciu – najprv rozvíjať, potom riadiť. Boli časy, kedy nám stačilo hocikoho prijať a zaučiť a mohli sme s ním fungovať… Ak dnes staviame na jedinečnosti našich ľudí, tak práve tak, ako sa staráme, aby nám do budov a na stroje nezatekalo, potrebujeme sa postarať, aby sa náš najpružnejší zdroj čo najviac rozvíjal a prispôsoboval.)

Takže Špecialista pre rozvoj ľudských zdrojov síce skončil, ale v októbri štartuje jeho následník – Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov. Ak ste u nás ešte neboli, toto je šanca „pokrstiť“ nový kurz! 🙂

HR Profi zostáva

K Špecialistovi pre rozvoj ľudských zdrojov neodmysliteľne patrili nadstavbové jednodňovky na rôzne zaujímavé témy s názvom HR Profi. Na HR Profi sa nič nemení – zostáva ako sprievodné nadstavbové stretnutia aj pri kurze Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.

Jedna etapa života je za nami a na jeseň štartuje nová. Keď si tak spätne spomínam na všetkých tých účastníkov, čo sme v kurzoch mali, cítim nesmiernu hrdosť a vďaku, že sme sa s nimi spoznali. Mnohí to dotiahli skutočne ďaleko (niektorí možno už aj do penzie 🙂 ) a vyorali za sebou v HR oblasti hlbokú brázdu.

Som vďačná, že som ich mohla stretnúť.

Helena Reháková

Helena Reháková je šéfredaktorka časopisu Manažér, poradkyňa pre osobný a organizačný rozvoj, asesorka pri výberoch a hodnoteniach pracovníkov/kandidátov a autorka viacerých kníh. Vedie projekt sebarozvoja Rok pre seba a v oblasti dosahovania cieľov projekty Krok vpred a Ako si zhmotniť sen.

 7,584 total views,  3 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.