Manažér 85 (2/2017)

Júnový Manažér prináša niekoľko zaujímavých pohľadov na preťaženosť, stres na pracovisku a podmienky, ktoré ľuďom uberajú chuť do práce. V osobnom rozhovore Ivan Košalko rozpráva, ako mu pozícia generálneho riaditeľa a manažment pomohli objaviť svoje skutočné životné poslanie a ako dnes pomáha iným nájsť to ich; Ľubomír Kollár vysvetľuje, prečo v PCA Slovakia zaviedli víkendovú zmenu a ako im to pomohlo; Owen Fernandes ukazuje, že líderstvo je beh na dlhé trate, Ivan Burger ukazuje, ako na podnikové vzdelávanie, aby dávalo očakávané výsledky a Ken Moore hovorí o tom, aké požiadavky na HR kladie dnešná doba.

Slovo na úvod

Milí čitatelia,

dnes sa s Vami chcem podeliť o vzrušujúci nový projekt, ktorý práve vo firme začíname… Je to niečo, čo mi berie dych a roztriasa kolená súčasne: rozhodli sme sa, že časopis Manažér prejde od budúceho roku na elektronickú formu.

Dnes si to ešte neviem dobre predstaviť. Nie som technik, dokonca ani novinár; zalamovať som sa kedysi naučila svojpomocne, robením. Bola som na štúdiu v zahraničí, medzi prednáškami som mala voľno a nudila som sa – tak som sa presunula do počítačovej miestnosti a hrala sa s programami, čo boli k dispozícii. Jeden z nich bol zalamovací. A keď sme o pár rokov neskôr zvažovali možnosti vydávania časopisu a ja som to nevedela kolegovi vysvetliť, sadla som si za počítač a jedno také „dummy“ číslo som vyrobila.

Ako rozhodovanie dopadlo, to už viete. 🙂

Časopis sme začali vydávať v roku 1996, teda dnes už má 22 rokov. Pretože papierové časopisy nie sú také praktické ako elektronické časopisy, vyzeralo len logické urobiť najbližší krok a prejsť na elektronickú formu, kde si ho budete môcť nosiť „v mobile“ a pozrieť doňho vždy vtedy, keď bude čas alebo budete mať otázku.

Ešte nevieme presne, ako bude časopis vyzerať a fungovať, ale väčšinu rubrík by som chcela zachovať a pokračovať v nich. Dávam si leto na to, aby som sa z filozofa zmenila na webdizajnéra a vymyslela to. Jedno však už vieme určite: decembrové číslo (teda zošit 87) bude posledné, ktoré ešte vyjde v „papierovej“ podobe.

Keďže je to taký „výlet do neznáma“, budem vás v najbližších číslach, na našej webovej stránke i na Facebooku informovať o pokroku a ako si zabezpečíte, aby ste o svojho Manažéra neprišli. 🙂 Lebo dúfam, že sa na ten výlet dáte s nami… Pozývam vás naň. 🙂

Zatiaľ vám prajem príjemné dovolenkovanie a obnovenie odolnosti voči pracovnej záťaži (článok vnútri), prázdninovú inšpiráciu, čo môžete na jeseň v podniku vyskúšať a ako (články vnútri) – ale hlavne veľa toho, čo vašej dušičke urobí najlepšie. A ak budete niekedy pochybovať, či máte tú najlepšiu dovolenku na svete, len si spomeňte na mňa, ako sedím za počítačom a učím sa HTML v predpenzijnom veku. 🙂 (Myslím, že to by chcelo nejaký livestream.)

Takže veľa oddychu cez prázdniny a veľa zvedavosti, ako nový Manažér bude vyzerať,

Helena Reháková
redakcia Manažéra
ibis partner Slovakia

Z obsahu:

Kaleidoskop:
Management Live 2017
V máji skončil ďalší beh kurzu Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
Obdobie masovej paranoje: Ako viesť, keď celková dôvera klesla k nule?
Keď vaša reč rozhoduje o tom, či to miesto dostanete
5 znakov potenciálu

Hovorí sa o tom:
Odolnosť nie je o tom, koľko vydržíte, ale ako rýchlo sa zotavíte

Vzory, ktoré inšpirujú:

Ivan Košalko: Nikdy som nemal taký silný pocit užitočnosti ako teraz

 

Ivan Košalko hovorí o tom, ako a prečo sa z úspešného manažéra stal koučom a k čomu dnes vedie iných.

Líderstvo:
Zákon procesu: Líderstvo sa buduje denne, nie za 1 deň

Aká je minimálna kvalifikácia, aby sme niekoho nazvali lídrom?

Líderstvo nie je získanie nejakého titulu. Je to celoživotný proces rastu a prispôsobovania svojho pôsobenia podmienkam situácie, teda aj učenia sa nových zručností. Ak chcete byť líder, tak:
musíte mať aspoň jedného nasledovníka
museli ste v minulosti nasledovať aspoň jedného človeka, aby ste získali vôbec predstavu o vedení.

Líderstvo sa vyvíja denne, nie za 1 deň. Šampióni sa nestávajú šampiónmi v ringu; tam ich ako takých už len rozoznajú.

Váš líderský rast podstatne ovplyvnia dve veci: vaša každodenná agenda a koľko do seba investujete. To čo deň po dni robíte, predurčuje, kým sa stanete. Tajomstvo úspechu je skryté vo vašej každodennej agende.

Stať sa lídrom je proces a to si vyžaduje čas a investície. Proces zahŕňa:
– učenie sa
– využívanie v praxi
– dolaďovanie.

Owen Fernandes popisuje 5 fáz rastu podľa Johna C. Maxwella a dáva návod na to, ako vyštartovať svoj líderský rast už dnes.

Od talentov k silným stránkam:
„Myslím, teda som.“

Strategické myslenie je premýšľanie o tom, čo všetko môže byť v budúcnosti: neustále absorbovanie a analyzovanie informácií, ktoré im umožňujú hľadať najlepšie riešenia a lepšie sa rozhodovať.

Strategické myslenie v ponímaní talentov a strategické riadenie ako biznis proces majú síce veľa spoločného, ale v princípe ide o dve rôzne disciplíny. Nie je výnimkou, že riaditelia a vedúci útvarov veľkých firiem, ktorí sú zodpovední za strategické riadenie/plánovanie, nemajú medzi najsilnejšími talentmi zastúpený Strategický talent, čo pre nich nemusí znamenať žiadny problém. Strategické riadenie je totiž komplexný proces, ktorý pozostáva z činností, na ktoré je potrebné množstvo rôznych talentov a ideálne je, keď sa v tímoch, ktoré sa ním zaoberajú, stretnú ľudia s čo najširším spektrom talentov nielen v doméne strategického myslenia.

Ivan Košalko popisuje jednotlivé talenty, ktoré sa na strategickom riadení podieľajú.

Vedieme k výkonnosti:
10 chýb, ktorými šéfovia odpudzujú svojich najlepších pracovníkov

Motivujeme, inšpirujeme a ovplyvňujeme:
Ako zistiť, či vaša organizácia podporuje autentickosť?

Dosahujeme ciele:
Nebuďte „tvrďas“: Aká úroveň stresu panuje vo vašom tíme?

Zlepšujeme:
Čo keď je toxický pracovník obľúbený u manažmentu?

HR inšpirátor:
Ľudské zdroje v čase komplexnosti

Svet sa mení a v tomto období premien sú spôsobilosti HR vystavované mnohým testom. Od HR sa dnes očakáva, že sa bude sústreďovať na ciele, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na hospodársky výsledok.

PSA Peugeot Citroen , Trnava 5.6.2015. Foto Milan IllikZ praxe:
Ľubomír Kollár: Víkendová zmena pomohla osloviť celkom novú skupinu potenciálnych zamestnancov

V automobilke PSA v Trnave bolo treba zabezpečiť navýšenie výroby intenzívnejším režimom, teda zlepšením využitia existujúcich kapacít , pridaním ďalšej zmeny. Rozhodli sa nejsť cestou klasického navyšovania zmien, ale zaviedli model, ktorým sa nechali inšpirovať vo Francúzsku a Španielsku – víkendovú zmenu, kedy pracovníci pracujú len cez víkend (vrátane piatku alebo pondelka) a cez pracovný týždeň, kedy ostatní chodia do práce, majú oní „víkend“.

Spočiatku sa plán víkendovej zmeny stretával s nedôverou prostredia, pretože išlo o neobvyklý postup. Realita však ukázala, že to bol vynikajúci nápad, ktorý navyše oslovil celkom nové skupiny potenciálnych zamestnancov, takže PSA nekonkuruje na trhu práce pri víkendovej zmene s inými zamestnávateľmi. Umožnilo im to využiť študentov, ľudí, čo sa starajú cez týždeň o rodinu, ale aj ľudí, ktorí dochádzajú do práce z iných, aj vzdialených regiónov.

Celý článok je prístupný len členom klubu Časopis Manažér.

Tipy, triky, techniky:
5 tipov, ako zmenu nepreháňať
5 dôvodov, pre ktoré sa nič v podniku nezmenilo

Pod lupou:
Prečo zlyháva obvyklé podnikové vzdelávanie

Proces vzdelávania začína deficitom spôsobilostí a končí pripravenými zamestnancami. Nakoľko efektívny proces vzdelávania bude, záleží od toho, či sa dokážeme vyhnúť siedmim možným prekážkam.

Samotné odstránenie prekážok ešte nevytvorí dobre fungujúci proces, na to treba uplatniť ďalšie opatrenia na akceleráciu efektívnosti vzdelávacieho procesu. Jedným z kľúčových je zahrnutie nadriadených do vzdelávacieho procesu naplno. Ako však na to?

Ivan Burger dáva nasledovné tipy s príkladmi z praxe:

  • zainteresuj nadriadeného do etapy prípravy vzdelávania
  • pozvi nadriadeného na otvorenie vzdelávania
  • zariaď návštevu nadriadeného počas vzdelávania
  • pozvi nadriadeného na ukončenie vzdelávania
  • prediskutuj s nadriadeným výsledky vzdelávania a dohodni s ním, aby vyžadoval používať naučené
  • prediskutuj s nadriadeným prípadné personálne opatrenia
  • dohodni s nadriadeným stretnutie k dopadom vzdelávania, ktoré vníma po realizácii on
  • zhodnoť vlastný proces vzdelávania a urob potrebné korekcie.

Kútik pre osobnosť:
Prečo dobrí pracovníci robia zlé veci?

Impressum:
Manažér. Štvrťročník pre rozvoj riadiacich pracovníkov. Ročník dvadsiaty druhý. Zošit 85. Dátum vydania: jún 2017. Uzávierka čísla: 20. 5. 2017.

ISSN 1335-1729, EV 614/08.

Vydáva: ibis partner Slovakia s.r.o. (IČO 36 784 893),  http://www.ibispartner.sk.

Redakcia: Helena Reháková. Adresa redakcie: ibis partner Slovakia s.r.o., Bradáčova 7, 851 02 Bratislava, tel.: (02) 6453 7531, e-mail: manazer@ibispartner.sk.

Inzercia: Ivan Burger, e-mail: trening@ibispartner.sk.

Cena jedného zošita: 2,80 € bez DPH a 3,34 € s DPH, cena ročného predplatného je 11,20 € bez DPH a 13,36 € s DPH.

Rukopisy neprešli jazykovou kontrolou. Za príspevok zodpovedá autor. Články označené logom firmy sú platená reklama.

Tlač: VEDA, Vydavateľstvo SAV Bratislava.

Uzávierka najbližšieho čísla: 25. 7. 2017.

Zdroje použité v tomto čísle: Harvard Business Review, Impulse, LinkedIn, manager magazin, MEEDIA, Spiegel Online, strategy + business, Talent Anarchy.

 4,258 total views,  2 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.