„Motivuje HR špecialistov k partnerstvu s manažmentom a pozdvihuje strategickú úlohu HR.“

V máji 2015 vypustil kurz Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ďalších absolventov. Ako všetky roky, aj tento beh kurzu začal v októbri 2014 a skončil v máji 2015 prezentáciami záverečných projektov. Pozostával z 11 vzdelávacích a 1 prezentačného stretnutia. Okrem klasických seminárnych a workshopových aktivít zahŕňal aj komunikačný tréning a nácvik výberu uchádzača o zamestnanie so „živým“ štatistom.

Čo sa v kurze preberá?

Kurz pozostáva z 11 prezenčných stretnutí (obvykle 2x do mesiaca) a z nasledovných tém: orientácia HR úseku na podnikovú stratégiu, riadiaci koncept Balanced Scorecard (BSC), SWOT akceptácie personálneho manažéra, ako podniková kultúra ovplyvňuje výkonnosť podniku a aké kultúry poznáme, ako budovať a meniť podnikovú kultúru, procesné riadenie personálnych činností a príklady zostavenia najdôležitejších personálnych procesov, životný cyklus pracovnej sily v podniku, rozvoj ľudských zdrojov v organizácii a riadenie zmeny pri zavedení nového personálneho nástroja, kompetenčné modely, prijímanie a rozmiestňovanie ľudí – ako rozpoznať potenciál kandidátov, typológia MBTI: odhad osobnostných špecifík ľudí, rozpoznávanie motivačných faktorov u kandidátov (typológia DISC), efektívna pracovná komunikácia, praktický tréning personálnych rozhovorov, riadenie výkonnosti zamestnancov, príprava a riadenie vzdelávacieho projektu a manažérske zručnosti HR špecialistu.

Podrobnejšie o týchto témach a ich obsahu sa dočítate na stránke http://www.ibispartner.sk/sk/obsah-kurzu.

Kurz očami lektora

„Tento kurz v rôznych obmenách organizujeme už od roku 1996,“ spomína Ivan Burger, autor a vedúci tréner kurzu. „Niekedy máme jednu skupinu ročne, ale boli aj roky, kedy sme mali dve paralelné skupiny a kedy si ešte aj veľký podnik kúpil ďalší ucelený beh pre skupinu svojich HR špecialistov… Počas tých rokov sa úroveň vedomostí a praxe účastníkov niekoľkokrát menila. Keď sme s kurzom začínali, nebol na trhu nijaký podobný kurz a našimi účastníkmi boli HR manažéri. Neskôr nám začali posielať niekdajší absolventi svojich vlastných pracovníkov, počas krízy sa k nám hlásili aj ľudia, ktorí si ho hradili sami a sľubovali si od neho druhú kariéru v novej oblasti, no a v posledných rokoch začína byť z úrovní záverečných projektov vidieť, že sa kurzu zúčastňujú ľudia s dobrou profesionálnou špecializáciou, ktorá na druhej strane vedie k „tunelovému pohľadu“. Preto zosilnene pracujeme teraz na tom, aby sa pohľad účastníkov rozšíril a začal byť viac interdisciplinárny.“

Kurz očami účastníkov

Na záver kurzu nám účastníci vždy vypĺňajú dve spätné väzby – jednu anonymnú, ktorá nám umožňuje vyhodnocovať, nakoľko kurz odráža potreby svojho publika, a druhú osobnú, z ktorej môžeme použiť citácie v časopise.

Čo sú opakujúce sa postrehy z anonymnej spätnej väzby? Nechajme hovoriť účastníkov:

 • intenzívny charakter: „Za relatívne krátky čas sme získali veľké množstvo vedomostí.“
 • množstvo podnetných informácií a široké spektrum poznatkov: „Získala som širokú oblasť informácií, ktoré išli viac do hĺbky, čo som pre svoju prácu potrebovala.“
 • dokonalá príprava tém do hĺbky: „Dozvedela som sa veľa vecí, ktoré som dovtedy nepoznala do hĺbky, a pomohol mi vniesť štruktúru do toho, čo som už vedela.“
 • ucelený pohľad na HR spolu s praktickými ukážkami: „Nebola to len čistá teória ako u ostatných navštívených kurzov – väčšinu poznatkov sme aplikovali hneď do praxe.“ „Konečne som si uvedomila súvislosti a získala nadhľad a prehľad.“
 • pragmatizmus: „Obsah je v praxi využiteľný.“ „Získali sme vedomosti aj o tom, ako sa niektoré veci praxou modifikujú.“
 • dobrá aplikovateľnosť tém: „…ako v pracovnej oblasti, tak aj v osobnom živote, najmä u typológií.“
 • uvoľnená atmosféra: „Veľmi živé, pútavé, s dobrou dávkou humoru.“ „Odporúčala by som ho aj iným kvôli užitočným radám a priateľskej atmosfére.“
 • interaktivita:  „Mali sme možnosť diskutovať a pozrieť sa na problém z mnohých uhlov pohľadu.“ „Mohli sme konzultovať.“
 • osobnosť trénera: „Témy boli dokonale pripravené, dobre odprezentované, atmosféra bola uvoľnená, mali sme a tréner bol jednoducho osobnosť.“
 • obsažný materiál: „Čo si nezapamätám, je na papieri a môžem sa k tomu hocikedy vrátiť.“
 • získanie nových kontaktov na „spolužiakov“
 • všeobecný dobrý pocit a spokojnosť: „Kurz moje očakávania prevýšil. Nič nezmeniť!“ „A ponúkajte nám aj ďalšie zaujímavé školenia! 🙂 “

A tu je výber z osobnej spätnej väzby:

Jana Jambrichová: „Zaujal ma samotný prístup lektorov, ktorý bol veľmi príjemný a vytvorili nám skvelú atmosféru, ako aj samotní účastníci, s ktorými sa skvele spolupracovalo.“

Lucia Kubišová: „Nielenže som sa dozvedela veľa nových informácií z oblasti HR, ale som získala i mnoho nových kontaktov od kolegýň z rovnakej oblasti, ktoré taktiež priniesli počas kurzu nové pohľady na problematiku, ich návrhy riešení… Kurz mi pomohol „upratať si“ aj tie informácie, ktoré som možno mala, ale nevedela efektívne využiť pri svojej práci na HR úseku. Všetky témy mi priniesli niečo nové, niečo, čo môžem využiť pri svojej práci. Najzaujímavejšie bolo pre mňa určovanie typológie osobností, ale i procesy riadenia alebo strategická orientácia HR úseku. Veľmi oceňujem odbornosť a šírku ponúkaných tém. Kurz odporúčam každému, kto potrebuje získať široký prehľad o riadení ľudských zdrojov na vysokej odbornej úrovni.“

Margita Kusá: „Získala som vedomosti a informácie k možnostiam zlepšenia postavenia HR úseku v rámci organizačnej štruktúry a celkového vnímania zo strany iných úsekov. Zaujalo ma riešenie výberu zamestnancov, riadenie výkonnosti, nastavenie firemnej kultúry a orientácia ĽZ.“

Jana Kletečková: „Kurz bol výborne rozplánovaný na stanovené obdobie – bol časovo flexibilný voči účastníkom a zvládnuteľný popri svojej práci. Páčil sa mi spôsob vysvetľovania a prezentovania školiteľa – nenútený, zrozumiteľný, otvorený a priateľský.“

Dina Gubricová: „Kurz je zaujímavý obsahovo, získané poznatky sú uplatniteľné v praxi, prebiehal vo veľmi priateľskej atmosfére a vyžadoval si aktívne zapájanie sa účastníkov.“

Adriana Ilovská: „Témy boli veľmi zrozumiteľné, podané pútavou formou, s využitím interakcií a workshopov. Vyzdvihujem ústretovosť lektora pri riešení problémov, ktoré sme pri daných témach riešili a ktoré častokrát pomohli pozrieť sa na problém aj z inej strany. Téma pracovnej komunikácie bola vedená skvelou pani lektorkou 🙂 .“

Terézia Migašová: „Vysoko si cením príklady z praxe nielen od školiteľov, ale aj od kolegov. Z reálnych situácií si človek zoberie najviac.“

Daniela Kovalčíková: „Problematika HR bola prebratá z rôznych uhlov pohľadu. Páčili sa mi nielen prezentácie lektora, ale aj rôzne zadania a úlohy, ktoré sme na jednotlivých stretnutiach riešili. Na záver kurzu sa mi páčili prezentácie kolegýň a ich záverečné projekty, ktoré boli spracované profesionálne a dajú sa aplikovať v praxi.“

Stanislava Buchová: „Kurz mi ako nováčikovi v tejto oblasti poskytol ucelený obraz na oblasť HR. Jednotlivé témy boli prezentované zrozumiteľne a spolu s praktickými ukážkami, bonusom sú kvalitne spracované materiály, o ktoré sa možno oprieť a z ktorých možno čerpať pri riešení rôznych HR situácií.“

Barbora Briestenská: „Kurz za krátke obdobie dokázal obsiahnuť široké spektrum tém z HR oblasti, a to spôsobom pochopiteľným aj pre človeka, ktorý v tejto oblasti veľa skúseností nemá. Každá téma a kapitola šla do hĺbky, viac v rámci praxe ako teórie, čím boli kapitoly zrozumiteľnejšie. HR je podľa mňa psychológ, manažér a mediátor a jednom, preto boli pre mňa modelové situácie z pracoviska a ich zvládanie obzvlášť zaujímavé.“

Jana Slašťanová: „Kurz predčil moje očakávania. Témy boli veľmi pútavé, živo prezentované. Poznatky nie sú len na teoretickej báze, ale hlavne praktickej. Celý kurz, každá téma bola demonštrovaná na konkrétnych príkladoch. Zúčastnila som sa viacerých kurzov, z ktorých som odchádzala sklamaná. Na tomto kurze som počítala dni a hodiny, ako som sa naň tešila.“

A čo by si účastníci priali vylepšiť?

V tejto oblasti prišli dva návrhy, ktoré však vedú k tomu istému: jedna účastníčka by si bola priala na záver nejaký test, ktorý by ju donútil zrekapitulovať si vedomosti, a druhá napísala, že by prijala rovnakú spätnú väzbu k nim, akú na konci dávali oni nám…

Uvidíme. 🙂 Najbližší kurz začína v októbri 2015.

 1,874 total views,  5 views today

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.